Osoby należące do tej grupy


Najnowsze wątki

STOP SEKSUALIZACJI DZIECI W GDAŃSKU

Nasza społeczna Ewangeliczna Rewizja Życia:   ZOBACZYLIŚMY   Od wielu miesięcy w Gdańsku są planowane i wdrażane kolejne działania wypływające w ideologii gender oraz z braku poszanowania ludzkiego życia. Członkowie.

0 komentarze/y


Tulipany Narodowego Dnia Życia rozdane!

Zapoczątkował: Onas / PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
21 marca 2017 o godz. 18:00 w Hotelu Bristol  w Warszawie podczas uroczystej Gali wręczono Tulipany Narodowego Dnia Życia. Nagroda ta jest przyznawana już od 9 lat z okazji Narodowego Dnia Życia. Jej celem jest dowartościowanie i promocja.

0 komentarze/y


Alert: protestujemy przeciwko demoralizacji dzieci w Gdańsku

Miasto Gdańsk, za pieniądze podatników, finansuje broszurę ZdroveLove. Projekt broszury zawiera treści szkodliwe. Zachęcamy do zapoznania się z naszym listem i wysłania protestu do Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza.

0 komentarze/y


Fundacja Mamy i Taty - podsumowanie roku 2017 oraz plany na 2018

5 lutego Fundacja Mamy i Taty wzięła udział w debacie konstytucyjnej: „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o rodzinie”. W swoim wystąpieniu prezes fundacji, Marek Grabowski postulował wdrożenie zasad polityki „Family Mainstreaming”, rozumianej jako rozpatrywanie każdego aktu prawnego pod kątem jego wpływu na rodzinę, oraz zogniskowania działań instytucji rządowych i samorządowych na rzecz wzmocnienia rodziny.

1 komentarze/y


Małżeństwo jest fajne - Trwa III Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

Zapoczątkował: WarszawskieSpo / TEMATY RÓŻNE
7 lutego rozpoczął się III Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

0 komentarze/y


Poczytaj mi dziadku

Zapoczątkował: FNDŻ / TEMATY RÓŻNE
Wspólne chwile z dziadkami. Czytanie poezji Ks. Twardowskiego.

0 komentarze/y


Dzień Babci i Dziadka

Zapoczątkował: FNDŻ / TEMATY RÓŻNE
Babciu, dziadku pamiętajcie, że jesteście ważni a wasza obecność jest niezwykle wartościowa!

0 komentarze/y


Start portalu RatujRodzine.Pl

Pierwszy w Polsce portal dla osób przechodzących kryzys małżeński

0 komentarze/y


Żłobek czy mama?

Czy właściwy jest kierunek polityki rządu, zakładający, że w Polsce do 2030 roku 33% dzieci poniżej trzeciego roku życia powinno być w żłobkach? Przecież budowa żłobków i ich utrzymanie są bardzo kosztowne. Płaci budżet państwa, gminy.

0 komentarze/y


Jak mogę pomoc mężowi, który przyznał się do nadużywania alkoholu?

Zapoczątkował: Anna Skierniewicka / TEMATY RÓŻNE
Jesteśmy małżeństwem od kilku lat.

0 komentarze/y


Eurosieroty

Z perspektywy małego miasteczka widać lepiej, ile złego powoduje poszukiwanie lepszego życia – porzucone dzieci, porzuceni starzy rodzice. Czy są dostępne statystyki, jaka jest skala tego zjawiska?

1 komentarze/y


Uliczne Forum Obywatelskie

Nadlatujemy jak UFO, żeby przekazać prawdę o strategii politycznej Lobby LGBT

0 komentarze/y


Obywatelski protest przeciwko inicjatywie Tęczowego Miasta Gdańsk

Pomysł przystąpienia miasta Gdańsk do tzw. Tęczowych Miast spotkał się z poważnym sprzeciwem obywateli. Obejrzyj film i wyślij mejl do Pana Prezydenta Pawła Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl

1 komentarze/y


Skandal w Gdańsku. Pucz środowisk LGBT w Gdańsku

Manipulacja, ograniczanie wolności słowa, deformacja dyskursu obywatelskiego. I to wszystko za pieniądze obywateli Gdańska. Zachęcamy do pisania mejli w poniższej sprawie do Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl i wysłania kopii na adres Fundacji Mamy i Taty.

1 komentarze/y


Walczmy o Family Mainstreaming - obejrzycie video i podpiszcie petycję: sor.mamaitata.org.pl

Kierujemy petycje do Pana Prezydenta, Pani Premier, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Szefów Klubów Parlamentarnych. Rodzina jest jednym z podstawowych filarów tworzących silną gospodarkę i kraj. Koniecznie podpiszcie petycję w sprawie wprowadzenia Family Mainstreaming. Izrael, Węgry, Macedonia prowadzą aktywną politykę pro-rodzinną i odnoszą sukcesy - CZAS NA POLSKĘ! Wejdźcie na SOR.MAMAITATA.ORG.PL i podpiszcie petycję. Razem zmienimy Polskę na lepsze!

1 komentarze/y


Start kampanii społecznej SOR dla Rodziny

1 IX - start nowej kampanii społecznej Fundacji Mamy i Taty

1 komentarze/y


Genderyści grożą rodzicom procesem za ochronę dzieci

List do szkół ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną nie pozostał bez echa. Po kilku miesiącach od jego rozpowszechnienia Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza otrzymało wezwanie przedsądowe od pełnomocnika specjalistów i edukatorów „antydyskryminacyjnych” oraz od osób i organizacji, o których była mowa w liście

1 komentarze/y


Strategia odbudowy rodziny

Zapoczątkował: admin / ZMIANY KULTUROWE
Kondycja polskich rodzin nie jest dobra. Bardzo wysoka liczba rozwodów (68 000), 43 proc. rozwodów w miastach, bardzo niska dzietność (1.31) oraz co czwarte dziecko urodzone poza małżeństwem skłoniły Fundację Mamy i Taty to dogłębnego przanalizowania zjawiska i nakreślenia wieloletniej Strategii Odbudowy Rodziny.

4 komentarze/y


Rosnąca liczba zaburzeń tożsamości

Głównym, artykułowanym wprost celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości.

1 komentarze/y


Analiza postaw wobec artykułu 18 polskiej Konstytucji i legalizacji małżeństw jednopłciowych

Zapoczątkował: admin / ZAGROŻENIA/ALARMY
W kwietniu Fundacja Mamy i Taty zdecydowała zlecić sondaż renomowanemu instytutowi badawczemu Ipsos. Bezpośrednim impulsem do tego były głośno wyrażane roszczenia środowisk homoseksualnych mających na celu wprowadzenie tzw. małżeństw jednopłciowych z przywilejem adopcji dzieci.

0 komentarze/y