Najnowsze wątki

Alert: protestujemy przeciwko demoralizacji dzieci w Gdańsku

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / RODZICE, WYCHOWANIE, EDUKACJA
Miasto Gdańsk, za pieniądze podatników, finansuje broszurę ZdroveLove. Projekt broszury zawiera treści szkodliwe. Zachęcamy do zapoznania się z naszym listem i wysłania protestu do Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza.

0 komentarze/y


Fundacja Mamy i Taty - podsumowanie roku 2017 oraz plany na 2018

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / TEMATY RÓŻNE
5 lutego Fundacja Mamy i Taty wzięła udział w debacie konstytucyjnej: „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o rodzinie”. W swoim wystąpieniu prezes fundacji, Marek Grabowski postulował wdrożenie zasad polityki „Family Mainstreaming”, rozumianej jako rozpatrywanie każdego aktu prawnego pod kątem jego wpływu na rodzinę, oraz zogniskowania działań instytucji rządowych i samorządowych na rzecz wzmocnienia rodziny.

0 komentarze/y


Małżeństwo jest fajne - Trwa III Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

Zapoczątkował: WarszawskieSpo / TEMATY RÓŻNE
7 lutego rozpoczął się III Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

0 komentarze/y


Poczytaj mi dziadku

Zapoczątkował: FNDŻ / TEMATY RÓŻNE
Wspólne chwile z dziadkami. Czytanie poezji Ks. Twardowskiego.

0 komentarze/y


Dzień Babci i Dziadka

Zapoczątkował: FNDŻ / TEMATY RÓŻNE
Babciu, dziadku pamiętajcie, że jesteście ważni a wasza obecność jest niezwykle wartościowa!

0 komentarze/y


Start portalu RatujRodzine.Pl

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / AKTYWNA RODZINA
Pierwszy w Polsce portal dla osób przechodzących kryzys małżeński

0 komentarze/y


Żłobek czy mama?

Zapoczątkował: Iza Matczak / RODZINA A INSTYTUCJE PUBLICZNE
Czy właściwy jest kierunek polityki rządu, zakładający, że w Polsce do 2030 roku 33% dzieci poniżej trzeciego roku życia powinno być w żłobkach? Przecież budowa żłobków i ich utrzymanie są bardzo kosztowne. Płaci budżet państwa, gminy.

0 komentarze/y


Jak mogę pomoc mężowi, który przyznał się do nadużywania alkoholu?

Zapoczątkował: Anna Skierniewicka / TEMATY RÓŻNE
Jesteśmy małżeństwem od kilku lat.

0 komentarze/y


Eurosieroty

Zapoczątkował: Aleksandra Przybysz / RODZICE, WYCHOWANIE, EDUKACJA
Z perspektywy małego miasteczka widać lepiej, ile złego powoduje poszukiwanie lepszego życia – porzucone dzieci, porzuceni starzy rodzice. Czy są dostępne statystyki, jaka jest skala tego zjawiska?

1 komentarze/y


Uliczne Forum Obywatelskie

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / RODZINA A INSTYTUCJE PUBLICZNE
Nadlatujemy jak UFO, żeby przekazać prawdę o strategii politycznej Lobby LGBT

0 komentarze/y


Obywatelski protest przeciwko inicjatywie Tęczowego Miasta Gdańsk

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / ZMIANY KULTUROWE
Pomysł przystąpienia miasta Gdańsk do tzw. Tęczowych Miast spotkał się z poważnym sprzeciwem obywateli. Obejrzyj film i wyślij mejl do Pana Prezydenta Pawła Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl

0 komentarze/y


Skandal w Gdańsku. Pucz środowisk LGBT w Gdańsku

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / ZAGROŻENIA/ALARMY
Manipulacja, ograniczanie wolności słowa, deformacja dyskursu obywatelskiego. I to wszystko za pieniądze obywateli Gdańska. Zachęcamy do pisania mejli w poniższej sprawie do Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl i wysłania kopii na adres Fundacji Mamy i Taty.

1 komentarze/y


Walczmy o Family Mainstreaming - obejrzycie video i podpiszcie petycję: sor.mamaitata.org.pl

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / RODZINA A INSTYTUCJE PUBLICZNE
Kierujemy petycje do Pana Prezydenta, Pani Premier, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Szefów Klubów Parlamentarnych. Rodzina jest jednym z podstawowych filarów tworzących silną gospodarkę i kraj. Koniecznie podpiszcie petycję w sprawie wprowadzenia Family Mainstreaming. Izrael, Węgry, Macedonia prowadzą aktywną politykę pro-rodzinną i odnoszą sukcesy - CZAS NA POLSKĘ! Wejdźcie na SOR.MAMAITATA.ORG.PL i podpiszcie petycję. Razem zmienimy Polskę na lepsze!

1 komentarze/y


Start kampanii społecznej SOR dla Rodziny

Zapoczątkował: Fundacja Mamy i Taty / TEMATY RÓŻNE
1 IX - start nowej kampanii społecznej Fundacji Mamy i Taty

1 komentarze/y


Genderyści grożą rodzicom procesem za ochronę dzieci

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ZAGROŻENIA/ALARMY
List do szkół ostrzegający przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną nie pozostał bez echa. Po kilku miesiącach od jego rozpowszechnienia Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza otrzymało wezwanie przedsądowe od pełnomocnika specjalistów i edukatorów „antydyskryminacyjnych” oraz od osób i organizacji, o których była mowa w liście

1 komentarze/y


Strategia odbudowy rodziny

Zapoczątkował: admin / ZMIANY KULTUROWE
Kondycja polskich rodzin nie jest dobra. Bardzo wysoka liczba rozwodów (68 000), 43 proc. rozwodów w miastach, bardzo niska dzietność (1.31) oraz co czwarte dziecko urodzone poza małżeństwem skłoniły Fundację Mamy i Taty to dogłębnego przanalizowania zjawiska i nakreślenia wieloletniej Strategii Odbudowy Rodziny.

3 komentarze/y


Rosnąca liczba zaburzeń tożsamości

Zapoczątkował: Grzegorz Strzemecki / ZAGROŻENIA/ALARMY
Głównym, artykułowanym wprost celem ideologii gender jest obalenie/zniszczenie ludzkiej tożsamości.

1 komentarze/y


Analiza postaw wobec artykułu 18 polskiej Konstytucji i legalizacji małżeństw jednopłciowych

Zapoczątkował: admin / ZAGROŻENIA/ALARMY
W kwietniu Fundacja Mamy i Taty zdecydowała zlecić sondaż renomowanemu instytutowi badawczemu Ipsos. Bezpośrednim impulsem do tego były głośno wyrażane roszczenia środowisk homoseksualnych mających na celu wprowadzenie tzw. małżeństw jednopłciowych z przywilejem adopcji dzieci.

0 komentarze/y


Marsze dla Życia i Rodziny 2017 pod hasłem „Czas na rodzinę”

Zapoczątkował: Fundacja Życie / TEMATY RÓŻNE
Marsze dla Życia i Rodziny obecne są na naszych ulicach już od kilkunastu lat i w tym roku od maja do września odbędą się w sumie w około 140 miejscowościach. 11 czerwca wydarzenia te miały miejsce w wielu większych miastach, m.in. w stolicy.

1 komentarze/y