Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom w Tychach

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom w Tychach

Autor: Onas
28 czerwiec 2019 / POMOC PSYCHOLOGICZNA

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom w Tychach jest wynikiem moich zawodowych i społecznych doświadczeń. Jako nauczyciel z ponad dwudziestoletnim stażem pracy oraz rodowita tyszanka niejednokrotnie spotykałam się z sytuacjami krzywdy wśród dzieci i młodzieży, przemocą rówieśniczą oraz tą występującą w rodzinach. Ponadto w okresie 2014-2018 sprawowałam mandat radnej miasta Tychy. Pracowałam w Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, gdzie miałam okazję poznać możliwości i zasoby organizacji pomocowych działających w gminie. Podczas pełnionych dyżurów niejednokrotnie spotykałam się z ofiarami przestępstw. Z moich doświadczeń wynikało, że pomoc ofiarom przestępstw nie jest wystarczająca. Samo ukaranie lub odizolowanie od ofiar sprawcy przestępstwa, nie niweluje jego skutków. Przemoc wyciska trwałe piętno w psychice ofiar. Aktualnie najbardziej potrzebna jest opieka psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży, molestowanych kobiet oraz wsparcie prawne i psychologiczne dla osób starszych, bezradnych wobec różnorakich oszustów. W Tychach zanotowano w 2017 roku ogromny wzrost samobójstw wśród młodzieży. Statystyki przekonują do podjęcia działań. W listopadzie 2018 roku dowiedziałam się o konkursie finansowanym przez Fundusz Sprawiedliwości na utworzenie w gminie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom. W ogłoszeniu konkursowym przekonał mnie szeroki zakres pomocy, jakiej można było udzielić w/w grupom ludzi. Zwróciłam się więc do Fundacji Ex Bono, aby złożyła ofertę na okręg tyski.

Po podpisaniu umowy 13 lutego 2019 roku niemal natychmiast rozpoczęliśmy działalność. Powiadomiliśmy wszystkie instytucje i organizacje działające na rzecz pomocy ofiarom przestępstw z gmin Tychy, Mikołów, Pszczyna, Mysłowice i powiatu bieruńsko-lędzińskiego o powstaniu Ośrodka i naszej ofercie. Z wieloma organizacjami spotykaliśmy się osobiście. Odwiedziliśmy licznych przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, wydziałów, posterunków policji, sądów, kuratorów, radnych, itd. Dotarliśmy także do parafii, stowarzyszeń i fundacji, działających na obszarze naszego projektu.

Jeśli chodzi o współpracę z samorządami, to spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem. Nasza pomoc uzupełnia te miejsca, w których kończą się możliwości finansowe różnych instytucji, takich jak: domy dziecka, piecza zastępcza, czy MOPS. Zgłaszająca się do nas osoba spotyka się z osobą pierwszego kontaktu, by wypełnić wniosek. Jest to pracownik doświadczony w pracy z ludźmi dotkniętymi przestępstwem, w naszym przypadku jest to psycholog lub kurator i mediator jednocześnie. Podczas rozmowy, po podpisaniu stosowych zgód, zgłaszający się zostaje zakwalifikowany do konkretnych form wsparcia. Poszkodowanego może także zgłosić inna osoba, np. członek rodziny, sąsiad czy przedstawiciel placówki opiekuńczej. Podopiecznych nie pozostawiamy samym sobie. Monitorujemy proces powrotu do równowagi życiowej.

Finansujemy psychoterapie dzieciom i dorosłym, porady psychiatryczne w sytuacjach, gdy skończyły się kontrakty z NFZ, wyjazdy na obozy socjoterapeutyczne. Dorosłym, borykającym się z problemami po traumatycznych przejściach, zapewniamy wsparcie prawne, materialne, psychologiczne, a nawet terapeutyczne, czyli zabezpieczamy w środki ortopedyczne i finansujemy niektóre leki. Możemy także dostosować mieszkanie do potrzeb niepełnosprawności, która była skutkiem przestępstwa. Inną formą pomocy jest sfinansowanie kursu zawodowego, by ofiara, bądź świadek przestępstwa potrafili samodzielnie radzić sobie w życiu.

Projekt obliczony jest na lata 2019-2021, a zatem nasza pomoc nie ogranicza się do jednorazowego spotkania. Traumatyczne przejścia wymagają długofalowej pomocy, a nasz projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Kadra naszego Ośrodka składa się z ludzi doświadczonych, ale i entuzjastów swojej pracy, którzy nie patrzą na człowieka instytucjonalnie. Staramy się zaopiekować każdą osobą, niezależnie od tego, czy kwalifikuje się do pomocy, czy nie. Pomagamy napisać pisma, skierować do właściwych organów pomocowych. Już dziś odnotowaliśmy 111 sporządzonych wniosków. Planujemy rozwijać naszą działalność o profilaktykę, której nigdy nie jest zbyt wiele.

Koordynator Ewa Węglarz

***

Tekst otrzymaliśmy z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom w Tychach. O działalności Ośrodka oraz Fundacji Ex Bono, która go prowadzi, można się także dowiedzieć na stronach:

https://exbono.pl/

https://www.facebook.com/exbonooooKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Brak wyników.
Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies