Najnowsze wątki

Solidarny rozwój wiedzy

Zapoczątkował: Andrzej Madej / KSZTAŁCENIE

Organizacja uczenia w gospodarce opartej na wiedzy, wymaga nie tylko innego paradygmatu dla systemu edukacji, ale i innego paradygmatu dla wszystkich usług i polityk publicznych. Najlepiej to widać od strony oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Solidarny rozwój wiedzy powinien się stać konstytucyjną podstawą dla społecznej gospodarki rynkowej.


0 komentarze/y


Czy wi-fi zagraża dzieciom?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / TEMATY RÓŻNE
Czy telefony komórkowe i inne połączenia bezprzewodowe, które wytwarzają pola elektromagnetyczne (EMF) i pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) mogą powodować negatywne skutki zdrowotne u małych dzieci?

1 komentarze/y


Postmodernizm jako gra o intelekt

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA SZKOŁY
Całe dzieje pedagogiki świadczą o jej ścisłym związku z filozofią. Dominująca filozofia epoki staje się z czasem filozofią szkoły. Szkoła wchłania ją, utrwala i przenosi w przyszłość.

2 komentarze/y


Kształcenie dla rozwoju czy rynku?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / KSZTAŁCENIE
Ku czemu i w jakim zakresie powinniśmy kształcić młodego człowieka? Jaki jest sens wieloletniego szkolnego trudu?

3 komentarze/y


W sieci nurtów wychowawczych

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / WYCHOWANIE
Wychowanie dziecka nie odbywa się instynktownie, jak dzieje się to w zwierzęcym świecie, lecz poprzez osobiste doświadczenia rodziców i wychowawców oraz przekonania kształtowane przekazem kulturowym. Współczesny przekaz jest jednak pod tym względem zawodny.

0 komentarze/y


Nauczyciel zniewolony

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / NAUCZYCIEL
Kim jesteś nauczycielu? Gdzie twój wielowiekowy etos?

2 komentarze/y


Szkolenie nauczycieli

Zapoczątkował: Anna Zalewska / NAUCZYCIEL
Pracując w oświacie zarobić trudno. Na oświacie zaś można całkiem nieźle.

2 komentarze/y


Zaproszenie do dzielenia się…

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
Tę stronę udostępniamy Państwu – Nauczycielom, Rodzicom, a może i samym uczniom – do dzielenia się z innymi tym, co w naszych szkołach dobre, co doskonali szkolne środowisko, z czego jesteśmy dumni.

0 komentarze/y


"Tajne komplety"

Zapoczątkował: Joanna Aleksandra Biniszewska / PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
Tożsamość każdego narodu, jego trwanie i przyszłość opiera się na kilku podstawach. Najważniejsze z nich to bez wątpienia tradycja, historia, kultura i ekonomia. Wszystkie wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

0 komentarze/y


Forum przedmiotowców

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FORUM PRZEDMIOTOWCÓW
Tę stronę oddajemy w ręce Państwa - polonistów, matematyków, fizyków, historyków, biologów i nauczycieli innych przedmiotów szkolnych, a także nauczania wczesnoszkolnego.

0 komentarze/y