Najnowsze wątki

O SZKOLE ZABAWOWEJ

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / WYCHOWANIE
Jak w każdej innej dziedzinie, tak i w wychowaniu obowiązuje zasada: im coś cenniejsze tym większym trudem trzeba za to płacić.

0 komentarze/y


Używając szkolnej medycyny

Zapoczątkował: Andrzej Madej / TEMATY RÓŻNE
Otwarte zasoby wiedzy wymagają kompetencji do solidarnego rozwoju wiedzy.

0 komentarze/y


SOLIDARNY ROZWÓJ WIEDZY

Zapoczątkował: Andrzej Madej / TEMATY RÓŻNE
Ekonomia gospodarki opartej na wiedzy, powinna wprowadzić takie miary dobrostanu społecznego, które oddadzą rozwój samodzielności w korzystaniu z nowoczesnych technologii.

0 komentarze/y


Szkoła dla elit

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA SZKOŁY
John Taylor Gatto przedstawił, na podstawie programów dziesięciu elitarnych szkół prywatnych USA, wyznaczniki dobrego kształcenia.

1 komentarze/y


PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / WYCHOWANIE
Działania wychowawcze nie mogą pomijać tego kim jest człowiek, tak jak rolnik uprawiający ziemię do konkretnej gleby odnosi swoje zabiegi.

1 komentarze/y


Solidarność i tajemnica

Zapoczątkował: Andrzej Madej / TEMATY RÓŻNE
Horyzontalna komunikacja wymaga zaufania w rozwoju wiedzy. Tej wiedzy.

0 komentarze/y


Niewygodne pytanie DLACZEGO?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA SZKOŁY
Czy przeżyliście Państwo te serie nieustających pytań, jakie zadaje dziecko wkraczające w świat, pełne ciekawości i podziwu?

2 komentarze/y


Telemedycyna lokomotywą zmian

Zapoczątkował: Andrzej Madej / KSZTAŁCENIE

Uzgodniona 10 czerwca w Krakowie przez grupę społeczników strategia działań badawczych i rozwojowych wskazuje na usługi telemedyczne jako przewodnika do sprawiedliwego wykorzysta nowoczesnych technologii.


1 komentarze/y


Psycholog w oświacie, czyli między młotem a kowadłem

Zapoczątkował: Elżbieta Misiak / WYCHOWANIE

W ciągu ostatnich dwóch lat często brałam udział, także jako koordynator grupy Psycholog w oświacie, w spotkaniach o charakterze superwizyjnym.  Zdarzało mi się słyszeć wiele uwag dotyczących trudnej sytuacji psychologów pracujących bezpośrednio w szkołach i innych placówkach lub współpracujących z nimi poprzez poradnie. Sama pracuję od wielu lat jako psycholog szkolny i polonista, zatem mój wgląd w problemy środowiska szkolnego jest, że tak powiem, dwuwymiarowy. Na razie chcę jednak przedstawić tylko niektóre kwestie, żywo obchodzące psychologów.


3 komentarze/y


Co z tą matematyką?

Zapoczątkował: Wojciech Czerwiński / FORUM PRZEDMIOTOWCÓW

W którym kierunku powinniśmy iść z reformą edukacji matematyki - osobista wizja.


0 komentarze/y


Liceum nie-ogólnokształcące

Zapoczątkował: Barbara Hapońska / KSZTAŁCENIE

Ogromną nadzieję wiązaliśmy z obecnym rządem, że wprowadzi on dobrą zmianę w oświacie. I na początku, w pierwszym roku, wszystko szło w dobrym kierunku.


7 komentarze/y


Solidarny rozwój wiedzy

Zapoczątkował: Andrzej Madej / KSZTAŁCENIE

Organizacja uczenia w gospodarce opartej na wiedzy, wymaga nie tylko innego paradygmatu dla systemu edukacji, ale i innego paradygmatu dla wszystkich usług i polityk publicznych. Najlepiej to widać od strony oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Solidarny rozwój wiedzy powinien się stać konstytucyjną podstawą dla społecznej gospodarki rynkowej.


3 komentarze/y


Czy wi-fi zagraża dzieciom?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / TEMATY RÓŻNE
Czy telefony komórkowe i inne połączenia bezprzewodowe, które wytwarzają pola elektromagnetyczne (EMF) i pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) mogą powodować negatywne skutki zdrowotne u małych dzieci?

2 komentarze/y


Postmodernizm jako gra o intelekt

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / FILOZOFIA SZKOŁY
Całe dzieje pedagogiki świadczą o jej ścisłym związku z filozofią. Dominująca filozofia epoki staje się z czasem filozofią szkoły. Szkoła wchłania ją, utrwala i przenosi w przyszłość.

3 komentarze/y


Kształcenie dla rozwoju czy rynku?

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / KSZTAŁCENIE
Ku czemu i w jakim zakresie powinniśmy kształcić młodego człowieka? Jaki jest sens wieloletniego szkolnego trudu?

4 komentarze/y


W sieci nurtów wychowawczych

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / WYCHOWANIE
Wychowanie dziecka nie odbywa się instynktownie, jak dzieje się to w zwierzęcym świecie, lecz poprzez osobiste doświadczenia rodziców i wychowawców oraz przekonania kształtowane przekazem kulturowym. Współczesny przekaz jest jednak pod tym względem zawodny.

0 komentarze/y


Nauczyciel zniewolony

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / NAUCZYCIEL
Kim jesteś nauczycielu? Gdzie twój wielowiekowy etos?

2 komentarze/y


Szkolenie nauczycieli

Zapoczątkował: Anna Zalewska / NAUCZYCIEL
Pracując w oświacie zarobić trudno. Na oświacie zaś można całkiem nieźle.

2 komentarze/y


Zaproszenie do dzielenia się…

Zapoczątkował: Jolanta Dobrzyńska / PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
Tę stronę udostępniamy Państwu – Nauczycielom, Rodzicom, a może i samym uczniom – do dzielenia się z innymi tym, co w naszych szkołach dobre, co doskonali szkolne środowisko, z czego jesteśmy dumni.

2 komentarze/y


"Tajne komplety"

Zapoczątkował: Joanna Aleksandra Biniszewska / PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
Tożsamość każdego narodu, jego trwanie i przyszłość opiera się na kilku podstawach. Najważniejsze z nich to bez wątpienia tradycja, historia, kultura i ekonomia. Wszystkie wzajemnie się przenikają i uzupełniają.

0 komentarze/y