Fundacja Kulturalna Turystyka

Fundacja Kulturalna Turystyka
Informacje o organizacji:

1. Rozwijanie kultury, nauki, edukacji i przedsiębiorczości oraz społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego w Polsce i poza jej granicami. 2. Edukacja kulturalna, rozwój kapitału społecznego, stymulowanie kreatywności, twórcza aktywizacja społeczności. 3. Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego: lokalnego, regionalnego, narodowego i europejskiego. 4. Tworzenie możliwości rozwoju podmiotów działających w sektorze kreatywnym wykorzystujących w swoich działaniach lokalne dziedzictwo, zasoby kulturowe i naturalne. 5. Inspirowanie przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych do czerpania z lokalnego dziedzictwa. 6. Rozwój turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. 7. Wspieranie rozwoju turystyki na terenach wiejskich. 8. Działania na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 9. Aktywizacji środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji. 10. Inicjowania i współtworzenia produktów turystycznych regionu. 11. Wspierania i nawiązywania współpracy z podmiotami branży turystycznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury, turystyki, ekologii i sportu. 12. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i podtrzymywanie wielokulturowej tożsamości regionu Polski wschodniej. 13. Promocja, organizacja oraz wspierania wolontariatu. 14. Wspieranie artystów, rękodzielników, twórców ludowych. 15. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pozaszkolne i nieszablonowe formy edukacji. 16. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej historii, tradycji, kultury i dziedzictwa kulturowego. 17. Wspieranie, promocja różnych form kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz zwiększenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kontakt z Organizacją:
Status na portalu:POPRAW INFORMACJE

* Skontaktuj się z redakcją ONAS by poprawić lub skorygować wizytówkę.


Najnowsze artykuły o inicjatywach / działaniach tej organizacji
Brak wyników.

Wizytówki Organizacji


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies