Wiedza, która ratuje życie! - Fundacja Verita

Wiedza, która ratuje życie! - Fundacja Verita

Autor: Onas
10 listopad 2020 / EDUKACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy zależy ludzkie życie. Podjęcie resuscytacji w pierwszych minutach decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Ponad 50% poszkodowanych przeżywa w przypadku pomocy udzielonej przez świadków zdarzenia.
Idea powstania Fundacji i jednocześnie głównego projektu I CAN HELP - swoje źródło miała w sytuacji, w której poszkodowanej osobie nikt nie umiał udzielić pomocy, a specjalistyczne służby ratunkowe przybyły za późno, by uratować jej życie.

Tamta osoba mogła przeżyć, ale nikt nie umiał jej pomóc, przed przyjazdem służb ratowniczych - mówią twórcy Fundacji - Dlatego każdy powinien znać podstawy pierwszej pomocy, dlatego też powstała nasza Fundacja, aby poprzez edukację i system szkoleń zwiększać szanse poszkodowanych na przeżycia, poprawiać bezpieczeństwo oraz zwrócić uwagę na potrzeby innych ludzi. Nasi instruktorzy przekazują wiedzę i umiejętności bezpiecznej akcji ratunkowej osobom bez wykształcenia medycznego. W momencie wypadku liczy się czas, zachowanie spokoju oraz wiedza.


Grafika należy do Fundacji Verita https://www.facebook.com/fundacjaverita/

Celem Fundacji jest powszechna edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponieważ właśnie w ten sposób można skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo oraz szanse poszkodowanego na przeżycie.
Wśród programów zainicjowanych przez Fundację Verita oprócz I Can Help, były także Bezpieczny szkrab -
czyli warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców/opiekunów z małymi dziećmi, zaopatrujące w wiedzę z zakresu udzielania pomocy w razie oparzeń, urazów głowy, opatrywania ran dziecka, a także na temat zachowań w przypadku doznania przez dziecko obrażeń i  wskazania  do wezwania pomocy lekarskiej.
Fundacja zwróciła także uwagę na potrzeby seniorów w zakresie bezpieczeństwa.

Seniorzy padają ofiarą różnorodnych przestępstw np.: oszustw, napadów, kradzieży. Osoby starsze samotnie zamieszkujące stają się również ofiarami nieuczciwych aktywizatorów i nierzetelnych przedstawicieli handlowych i agentów instytucji parabankowych. Związane jest to również z trudnościami z obsługą nowoczesnych urządzeń technicznych czy też obsługą sieci komputerowych (tzw. wykluczenie cyfrowe).
Problemem jest również bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja, będąca często wynikiem braku wiedzy, a także jawnie wyrażanych postaw negatywnych wobec seniorów. Dyskryminacja może przejawiać się w wielu obszarach życia społecznego takich jak m. in. rodzina, rynek pracy, kontakty z urzędami/administracja publiczna, opieka zdrowotna, dostęp do kultury oraz innych dóbr i usług.


Grafika należy do Fundacji Verita https://www.facebook.com/fundacjaverita/

Dlatego Fundacja proponuje warsztaty poruszające tematykę - bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń konsumenckich, kradzieży i wyłudzeń wobec seniorów i wskazuje odpowiednie formy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
Kolejną grupą dla której także pracuje Fundacja jest młodzież. W projekcie
Świadoma młodzież, akcenty postawione są między innymi na profilaktykę uzależnień, rozwiązywanie konfliktów bez używania przemocy, pogłębione rozumienie siebie i innych. Ważnym elementem jest także kurs pierwszej pomocy, który także ma pomóc w zrozumieniu jak cenne jest ludzkie zdrowie i życie.
Celem projektu jest powstrzymywanie lub ograniczanie zachowań niekorzystnych społecznie, zwiększenie zdolności do podejmowania konstruktywnych decyzji, usuwanie lub ograniczenie zewnętrznych zagrożeń zwiększających ryzyko powstawanie zachowań niekorzystnych, a także podnoszenie poziomu zdolności do obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami zewnętrznymi.

***

Więcej o działalności Fundacji Verita można się dowiedzieć na stronach:

http://fundacjaverita.pl/

https://www.facebook.com/fundacjaverita/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies