Stowarzyszenie Możesz więcej - By móc rozwijać się pomimo przeszkód

Stowarzyszenie Możesz więcej - By móc rozwijać się pomimo przeszkód

Autor: Onas
14 październik 2020 / POMOC ŚRODOWISKOWA

Aby uczestniczyć w życiu społecznym musimy się komunikować, jest to podstawowa konieczność ale też potrzeba każdego człowieka. Kontakt z drugim człowiekiem zapewnia nam budowanie relacji, wyrażanie siebie, poznawanie innych i tworzenie więzi. Osoby niepełnosprawne bardzo często pozbawione są takiej możliwości. Ograniczenia spowodowane przez zaburzenia, chorobę, niepełnosprawność fizyczną i intelektualną, zamykają ich tej niemożności jak w więziennej celi.
Stowarzyszenie Możesz więcej pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami rozwijać się pomimo przeszkód, udowadniać, że dzięki wsparciu i pracy mogą wciąż robić więcej dla siebie i innych.   
Brak umiejętności porozumiewania się stwarza problemy, powoduje wiele stresujących dla naszych uczniów sytuacji. Czują się niezrozumiane, wyobcowane i odizolowane od świata ludzi mówiących. Szansą na zmianę tej sytuacji jest porozumiewanie pozawerbalne w postaci umownych symboli i gestów, tzw. komunikacja alternatywna AAC, która dla wielu dzieci i dorosłych z poważnymi zaburzeniami mowy i języka, służy jako „głos” umożliwiający kontakt z innymi ludźmi, uczestniczenie w codziennym życiu oraz ułatwienie integracji społecznych.

W tym roku dzięki funduszom pochodzącym z dotacji Fundacji PZU - otrzymanego w ramach konkursu: Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2020 - Stowarzyszenie realizuje projekt Mówić bez słów, polegający na szkoleniu teoretycznym i praktycznym – z każdym uczniem indywidualnie. W zajęciach mogą brać udział także rodzice uczniów, by kontynuować w domu wypracowane w szkole metody porozumiewania z dzieckiem.


Grafika należy do Stowarzyszenia Możesz więcej https://fundacja-terazmy.pl/

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Możesz więcej” od kilku lat prowadzi zespół placówek oświatowych zapewniający wsparcie dzieciom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. W ich skład wchodzą - Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zespół utrzymuje się z dotacji oświatowej, a rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z rehabilitacją i edukacją dzieci.
Głównym celem działalności Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Możesz więcej”  w Nowym Zglechowie jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków/uczniów oraz ich rodzin. Celem jest tworzenie warunków do osiągnięcia optymalnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie w każdej sferze, przygotowywanie dzieci i młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) aktywnego dorosłego życia, utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w dorosłym życiu.

Poza realizacją podstawy programowej, naszym uczniom zapewniamy:
Codzienną rehabilitację ruchową
Stałą terapię psychologiczną i logopedyczną /także alternatywną komunikację/
Integrację sensoryczną /SI/, Animaloterapię (dogo-, hipo- terapia) i arteterapię
Wycieczki, festyny, zajęcia wakacyjne i w okresie ferii
wykwalifikowaną kadrę pedagogów, rehabilitantów i terapeutów, szkołę bez barier architektonicznych, dowóz do placówki.

W planach i zamierzeniach Stowarzyszenia jest stworzenie Wielospecjalistycznego ośrodka zajmującego się i kompleksowo pomagającego dorosłym osobom niepełnosprawnym, które ukończyły edukację, jednak nadal wymagają opieki i terapii. Szczegółowy opis projektu - http://mozesz-wiecej.org.pl/wp-content/uploads/folder.pdf


***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Możesz więcej można się dowiedzieć na stronach:

https://fundacja-terazmy.pl/

https://www.facebook.com/Mozesz.Wiecej.2012Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies