Nie lękaj się w Barce

Nie lękaj się w Barce

Autor: Onas
5 wrzesień 2020 / POMOC ŚRODOWISKOWA

Stowarzyszenie “Nie Lękaj Się” powstało i działa aby pomagać osobom zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie poprzez swoje projekty i inicjatywy niesie pomoc osobom chorym psychicznie, działa na rzecz osób i ich rodzin, które roznych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania życiowych problemów, szczególnie na rzecz osób starszych, zagrożonych demoralizacją, rodzin pozbawionych środków do życia, ubogich i bezdomnych. Inicjuje i wspiera działania tworzące warunki do ich rozwoju, zdrowia i godnego życia. Stowarzyszenie zajmuje się także dziećmi i młodzieżą uzależnioną, oraz z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.   


Grafika należy do Stowarzyszenia Nie Lękaj Się https://www.facebook.com/StowarzyszenieNieLekajSie

Stowarzyszenie prowadzi w Olsztynie kilka placówek, są to:
Środowiskowy Dom Samopomocy Barka dla 60 osób z zaburzeniami psychicznymi
Dom Pomocy Społecznej Barka dla 60 osób przewlekle chorych psychicznie

W ośrodkach tych osoby chore otrzymują niezbędne wsparcie pielęgnacyjne i opiekę,  prowadzone są także zajęcia - rehabilitacja, terapia zajęciowa, socjoterapia. 

Spółdzielnia Socjalna Barka której celem jest  przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem, osób chorych psychicznie, aktywizowania zawodowo bezrobotnych poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Prowadzone zajęcia mają także odbudować i podtrzymywać u członków Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu - służą temu treningi:kompetencji życiowych, kompetencji społecznych, postaw przedsiębiorczych, obsługi nowoczesnych technologii. 

Grafika należy do Stowarzyszenia Nie lękaj się https://nielekajsie.pl/

Dla podopiecznych Stowarzyszenia organizowane są warsztaty i szkolenia, staże zawodowe.  Stowarzyszenie jest inicjatorem imprez integracyjnych, które są cyklicznymi wydarzeniami  i tworzą szansę na integrację  osób niepełnosprawnych z lokalną wspólnotą:

Turniej gry w kręgle - “Turniej o złotą Barkę, pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dla ok. 100 osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko - mazurskiego.

Festyn integracyjny ludzi niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w ramach przełamywania barier “
Łączymy ludzi…pod patronatem Radia Olsztyn, dla ok. 300 osób z całego województwa.

Pożegnanie lata, impreza integracyjna dla mieszkańców Olsztyna oraz osób niepełnosprawnych z całego województwa, powiązana z wykonaniem i puszczaniem latawców pt. “
Latawce, dmuchawce…, Aeroklub Olsztyn, fundator nagród- Prezydent Miasta Olsztyna, patronat medialny – Radio Olsztyn

Wigilijne i wielkanocne przedstawienia teatralne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.
 

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia “Nie Lękaj Się” można się dowiedzieć na stronach:

https://nielekajsie.pl/

https://www.facebook.com/StowarzyszenieNieLekajSieKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies