Od 140 lat Arkonia zrzesza elitę polskich studentów.

Od 140 lat Arkonia zrzesza elitę polskich studentów.

Autor: Onas
12 maj 2020 / WYCHOWANIE

Poszerzają swoją wiedzę, opierając się na tradycji i patriotyzmie. Ich stowarzyszenie powstało 140 lat temu na terenie dzisiejszej Łotwy, natomiast tworzyła je elitarna młodzież z terenów dawnej Rzeczpospolitej. Rozmawialiśmy z Wiceprezesem Korporacji Studenckiej Arkonia – Maciejem Gutowskim

ONAS: Czym są korporacje studenckie?

Idea korporacji akademickich wywodzi się ze terenów średniowiecznego Świętego Cesarstwa Rzymskiego, gdzie studenci z różnych landów przybywający na dany uniwersytet zrzeszali się, i wzajemnie wspierali, co z czasem wzbogaciło tak powstałe organizacje o dodatkowe tradycje i zwyczaje. Nosząc na co dzień barwy symbolizujące prowincje z których przybyli, studenci zaczęli się od siebie odróżniać, co z czasem przekształciło się symbole odrębnych korporacji akademickich. Ze względu na niebezpieczeństwa czyhające na podróżnych na ówczesnych drogach, cesarz przyznał studentom przywilej noszenia broni białej. Było to duże wyróżnienie, ponieważ możliwość taką dotychczas przysługiwała jedynie szlachetnie urodzonym.

Polskie korporacje akademickie zaczęły powstawać w XIX wieku. W przeciwieństwie do ekskluzywnego modelu korporacji niemieckich, Arkonia powstała w oparciu o ideę pracę organicznej co czyniło ją jak na swoje czasy organizacją niezwykle inkluzywną. Polskie korporacje założone w okresie zaborów, stawiały sobie za cel przede wszystkim samokształcenie, samopomoc i tworzeni przyjacielskich więzi między polskimi studentami, tak by w przyszłości w jak największym stopniu mogli przysłużyć się sprawie niepodległościowej.

Źródło fotografii: Korporacja Akademicka Arkonia

Jak w tamtych czasach wyglądała kwestia przyjmowania członków?

Podobnie jak dawniej w na terenach niemieckich, korporacje skupiały ludzi z poszczególnych prowincji, polskie korporacje w Rydze gromadziła studentów, którzy identyfikowali się z Polską, a właściwie dawną Rzeczpospolitą. W tamtych czasach korporacje akademickie odgrywały znaczącą rolę w życiu uniwersytetu, który z kolei był jedną z najważniejszych instytucji w mieście. Inkluzywność polegała na tym, że polskie korporacje powstałe w krajach bałtyckich, w przeciwieństwie do swoich niemieckich odpowiedników, przyjmowały członków bez względu na urodzenie i cenzus majątkowy, choć oczywiście samo wybranie się na studia do Rygi wymagało odpowiedniego zaplecza finansowego. Co ciekawe polskie korporacje akademickie w Rydze odegrały istotną rolę w dopuszczeniu do współzarządzania politechniką, łotewskich studentów, którzy wcześniej byli myli marginalizowani przez niemieckojęzycznych kolegów i władzę uczelni. Dzięki temu Łotysze również zaczęli zakładać powszechnie uznawane korporacje akademickie.

Źródło fotografii: Korporacja Akademicka Arkonia

Przejdźmy do współczesności – czym zajmujecie się dziś?

Obecnie nasza działalność jest siłą rzeczy nieco inna niż ta przedwojenna. Od czasów transformacji ustrojowej podejmujemy wysiłki skierowane na wskrzeszenie dawnego „rozmachu” naszej organizacji lecz czeka nas jeszcze dużo pracy. Oczywiście nadal skupiamy się na samokształceniu i wzajemnej pomocy oraz angażujemy się w działalności społeczne.

Nasza korporacja jest stowarzyszeniem apolitycznym i areligijnym. Jedyne ograniczenie stanowią poglądy stojące w jawnej sprzeczności z postanowieniami dokumentów ideowych stowarzyszenia, które można znaleźć na naszej stronie internetowej. Podobnie jak w przeszłości opieramy się na pracy organicznej, przez którą chcemy działać dla kraju. Sprzeciwiamy się postawom relatywizmu moralnego, dwulicowości i permisywizmu. Przyjmujemy moralne wartości kultury chrześcijańskiej jako drogowskaz w naszym postępowaniu, choć nie trzeba być chrześcijaninem by zostać naszym członkiem.

Źródło fotografii: Korporacja Akademicka Arkonia

Organizujemy cotygodniowe spotkania na które, zapraszamy ciekawych ludźmi reprezentujących najróżniejsze dyscypliny bądź sami przygotowujemy wystąpienia. Wymieniając się wzajemnie doświadczeniami i wiedzą z różnych dziedzin chcemy maksymalnie poszerzyć spektrum możliwości poznawczych. Oprócz obecnych studentów w korporacji pozostają również ci jej członkowie, którzy ukończyli już edukację i mimo iż nie uczestniczą w życiu stowarzyszenia tak aktywnie jak dawniej , w dalszym ciągu wspierają je swoim doświadczeniem i finansami. Uczestnicząc w spotkaniach motywują kolejne pokolenioa studentów i pomagając im w bieżącej działalności. Raz w roku wydajemy bal charytatywny, podczas którego zbieramy pieniądze na wybrany cel. Nieco częściej organizujemy statutowe charytatywną imprezy taneczne. Dodatkowo angażujemy się w akcje zbierania krwi, organizujemy korepetycje dla repatriantów a w przeszłości uczestniczyliśmy w projektach renowacji polskich zabytków na Kresach. Organizujemy również wykłady otwarte dla wszystkich chętnych. Między innymi w tym roku na Politechnice Warszawskiej spotkaliśmy się z profesorem Krzysztofem Meissnerem – fizykiem, a wcześniej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie organizowaliśmy wykłady poświęcone elektromobilności i inwestycjom chińskim w Polsce i Europie. W razie potrzeby pomagamy doraźnie, np. teraz na rzecz seniorów związanych z korporacją.

Jak się dostać do korporacji?

Aby zostać członkiem korporacji akademickiej należy spełnić następujące warunki: być studentem jednej z warszawskich uczelni, mieć za cel uzyskanie tytułu magistra oraz skontaktować się z nami, np. poprzez uczestnictwo w którymś z naszych wydarzeń. Następnie należy złożyć podanie o przyjęcie, odbyć rozmowę „kwalifikacyjną” podczas której odpowiada się na pytania członków korporacji. Na końcu odbywa się głosowanie, którego wynik ostatecznie decyduje o przyjęciu kandydata. W początkowym okresie członkostwa należy zapoznać się z historią stowarzyszenia oraz jego dokumentami ideowymi by później uzyskać pełnię praw członka. Cały proces określa przeszło 140-letnią tradycja.

Arkonia jest stowarzyszeniem męskim. Dziś gdy koedukacyjność stała się standardem taka forma organizacyjna może wydawać się niektórym nieco archaiczna lecz należy pamiętać, że podczas gdy organizacja powstawała w Rydze w 1879 roku, studiowali tam wyłącznie mężczyźni. Podstawowym celem korporacji jest stworzenie więzów przyjaźni i zaufania między jej członkami, co byłoby utrudnione przez konflikty powstałe w warunkach koedukacyjnych. Wszystkie panie pragnę jednak poinformować że w tym roku w Warszawie powstała pierwsza żeńska korporacja akademicka - Plateria Varsaviensis.

 

Źródło fotografii: Korporacja Akademicka Arkonia

***

Więcej o działalności Korporacji Akademickiej Arkonia można się dowiedzieć na stronach:

http://arkonia.pl/

https://www.facebook.com/arkoniapl


 Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies