Adaptowanie na grunt polski sprawdzonych w Europie metod edukacyjnych

Adaptowanie na grunt polski sprawdzonych w Europie metod edukacyjnych

Autor: Onas
13 wrzesień 2019 / KSZTAŁCENIE

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych specjalizuje się w przenoszeniu i adaptowaniu na gruncie polskim sprawdzonych, alternatywnych rozwiązań edukacyjnych „ze świata”. „Alternatywność polega również na proponowaniu oferty edukacyjnej, która dotyczy tematów, odzwierciedlających niedostateczny poziom wiedzy lub umiejętności w danej grupie docelowej lub sektorze, w zależności od analizy potrzeb tych grup.” Tak między innymi działalność Fundacji opisują jej przedstawiciele, którzy opowiedzieli nam o działalności swojej organizacji.

ONAS - Czego i kogo Państwo uczycie? 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych - Naszym głównym celem jest prowadzenie działań w zakresie szeroko pojętego procesu uczenia się przez całe życie poprzez rozwijanie zdolności, predyspozycji, zainteresowań - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Generalnie więc organizujemy działania edukacyjne dla osób powyżej 18 roku życia. Od początku działania, FAIE specjalizuje się we wspieraniu w rozwoju innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz ich członków, menadżerów, pracowników, współpracowników i wolontariuszy.  W sposób szczególny wspieramy inne organizacje III sektora w planowaniu, inicjowaniu i realizowaniu partnerskiej współpracy międzynarodowej. Robimy to poprzez projektowanie i realizowanie programów szkoleniowo-rozwojowych i doradczych. Udział w nich jest w ogromnej większości bezpłatny dla uczestników, dzięki pozyskaniu na ich realizację dofinansowania zewnętrznego.  W sposób szczególny współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz seniorów, m.in. Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  Natomiast jako Regionalny Punkt Informacyjny sieci Eurodesk Polska udzielamy wsparcia informacyjnego na temat możliwości uczenia się i wolontariatu w UE młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą.

Źródło fotografii: Pixabay


Na czym polega alternatywność Państwa edukacji? Dotyczy to treści, czy formy? 

Alternatywność to przede wszystkim przenoszenie i adaptowanie na gruncie polskim sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych „ze świata”, których uczymy się od naszych partnerów międzynarodowych. Są to między innymi studiecirklar, Teoria Zmiany, Strukturyzowane Dialogi Demokratyczne - tu jesteśmy jedyną w Polsce organizacją certyfikowaną do stosowania metody Strukturyzowanego Dialogu Demokratycznego. Najpierw uczymy się metody sami, później testujemy ją w Polsce, a kolejno zapraszamy na szkolenia innych ludzi NGO, by przekazać metodologię dalej. Alternatywność polega również na proponowaniu oferty edukacyjnej, która dotyczy tematów, odzwierciedlających niedostateczny poziom wiedzy lub umiejętności w danej grupie docelowej lub sektorze, w zależności od analizy potrzeb tych grup. W końcu, alternatywność polega również na dostarczaniu wiedzy w zakresie odpowiadającym na konkretne potrzeby, konkretnej organizacji pozarządowej, zgłaszane przez nią problemy – ponieważ nadal największym problem podmiotów III sektora w Polsce pozostaje niedostateczny poziom doradztwa indywidulnego, nakierowanego na rozwiązanie danego problemu. Oczywiście, z tak prowadzonych działań wynikają uogólnienia, które stanowią bazę wiedzy dla innych. Staramy się w swojej działalności stawiać na alternatywne podejście do „drugiej organizacji/ drugiej osoby”, czyli wzrost zaufania, tak potrzebnego, a zarazem niezbędnego jako czynnik współpracy wewnątrz wspólnoty, jaką jest społeczeństwo.

Źródło fotografii: Pixabay


Państwa działalność w dużej mierze oparta jest na kontaktach zagranicznych i odnoszą się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Proszę opowiedzieć o tym coś więcej. 

Ludzie, którzy obecnie działają na rzecz FAIE, współpracowali wcześniej z innymi organizacjami pozarządowymi jako menadżerowie projektów, doradcy, trenerzy, wolontariusze. W III sektorze jesteśmy aktywni od 2002 roku. Z naszych doświadczeń wynika, że współpraca międzynarodowa dostarcza cennej inspiracji, pozwala się rozwijać, przekraczać własne ograniczenia i bariery, znajdować nowe rozwiązania. Dlatego zaraz po zbudowaniu wystarczającego tzw. „potencjału organizacyjnego” do realizacji projektów międzynarodowych rozpoczęliśmy taka współpracę. Wiedza i doświadczenie wyniesione ze współpracy międzynarodowej umożliwiła nam lepiej zrozumieć bariery, z jakimi stykają się polskie organizacje pozarządowe w tym zakresie. To właśnie te doświadczenia umożliwiły Fundacji zaoferowanie działań edukacyjnych nakierowanych na zwiększenie umiejętności służących zwiększaniu poziomu współpracy międzynarodowej (europejskiej). Uważamy, że drugim etapem rozwoju tego typu współpracy jest tzw. sieciowanie, którego sami jesteśmy przykładem jako Regionalny Punkt Informacji sieci Eurodesk Polska, udzielającej wsparcia informacyjnego młodym, aktywnym ludziom, mającym poczucie bycia częścią zjednoczonej Europy – o różnych kulturach, tradycjach, zwyczajach i poglądach, ale połączonych wspólnymi doświadczeniami historycznymi i budowaniem przyszłości opartej o otwartość i wiedzę. Obecnie FAIE współpracuje z kilkunastoma organizacjami z całej Europy.

Źródło fotografii: Pixabay


Proszę opowiedzieć o realizowanych przez Państwa projektach.

Trochę się już tego zebrało, więc chyba najlepiej będzie pokrótce podać informacje na temat projektów realizowanych w ostatnim zamkniętym okresie sprawozdawczym, czyli 2018 r. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie niżej wymienione inicjatywy są oparte o współpracę międzynarodową. Oto one:

W 2018 r. Fundacja rozpoczęła realizację działań, opartych o mobilności edukacyjne, związanych z realizacją projektu: „Culture Factor. Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie”, którego celem jest poznanie modeli i form wspierania i organizowania procesu uczenia się przez całe życie osób dorosłych w ramach edukacji nieformalnej. Projekt jest dofinansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W 2018 r. Fundacja rozpoczęła również realizację projektu, dofinansowanego środkami Programu Erasmus+, pt.: "Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów międzynarodowych", który ma na celu m.in. udostępnienie portalu internetowego, zbierającego w jednym miejscu kluczowe informacje przydatne menadżerom projektów międzynarodowych oraz organizacjom edukacji dorosłych, planującym włączyć współpracę międzynarodową w swoje strategie rozwoju. Dodatkowym celem jest także umożliwienie podniesienia poziomu sieciowania polskich organizacji edukacyjnych.

Ważną inicjatywą, jaką Fundacja prowadziła przez cały 2018 były działania dofinansowane z Programu Unii Europejskiej Rights, Equality, Citizenship 2014-2020 w ramach projektu „MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej”, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu zaangażowania i uczestnictwa mieszkańców Unii Europejskiej, szczególnie młodych dorosłych, w społecznym i demokratycznym życiu goszczących ich krajów europejskich, poprzez promowanie możliwości, sposobów, narzędzi i korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa. W ramach projektu powstał dedykowany tej tematyce Portal MyEU (https://www.myeuportal.eu/pl/)

W ciągu ostatnich 3 lat Fundacja realizowała również działania w zakresie projektów o charakterze edukacyjno-kulturalnym.  

Jednym z nich był projekt “LEVER – “Kultura jako wsparcie dobrowolnych działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach z wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych”, współfinansowany ze środków Nordic Council of Ministers’ NGO Programme for the Baltic Sea Region, którego celem było wsparcie w realizacji i promowanie działań kulturalnych i artystycznych na nisko zaludnionych obszarach, o wartości dodanej w zakresie obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych. W przypadku Polski chodziło o tereny wiejskie lub małe ośrodki miejskie.

Kolejnym projektem był SPAR - “Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach”, dofinansowany ze środków Programu Erasmus+, którego celem było opracowanie programów (ścieżek) edukacyjnych i zaoferowanie szkoleń dla dwóch grup zaangażowanych w rozwój lokalnych organizacji sektora kultury, czyli menadżerów i wolontariuszy kultury.

Realizowaliśmy też projekt BRGIDGING - „Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”, którego celem było m.in. znalezienie i opisanie dobrych praktyk w dziedzinie wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie włączenia, spójności społecznej i zaufania społecznego poprzez  wzmacnianie kultury  uczestnictwa i współtworzenia w europejskim sektorze kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

***

Więcej na temat działań Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych można się dowiedzieć na stronach:

http://www.fundacjaaie.eu/

http://pl-pl.facebook.com/FundacjaAIEKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies