Pomagają młodzieży ze wsi i małych miast spełnić marzenia o studiowaniu

Pomagają młodzieży ze wsi i małych miast spełnić marzenia o studiowaniu

Autor: Onas
14 maj 2019 / PROGRAMY EDUKACYJNE

W ostatnich latach wiele się zmieniło w Polsce, ale nadal zdolna młodzież mieszkająca na wsi i w małych miasteczkach w wielu przypadkach ma większe problemy z podjęciem nauki na studiach wyższych i rozwojem zawodowym, niż ich rówieśnicy z wielkich miast. Ci młodzi ludzie potrzebują pomocy by móc się rozwijać tak, jak młodzież dużych ośrodków. Pomoc taką oferuje między innymi Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

ONAS - Jak działa system stypendiów pomostowych i kto je otrzymuje?

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolni, niezamożni maturzyści ze wsi i małych miejscowości mogą otrzymać stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Program Stypendiów Pomostowych zainicjowany został w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od początku jego głównym celem było, i w dalszym ciągu jest, wyrównywanie szans edukacyjnych niezamożnej młodzieży ze wsi. Poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej, program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i daje szansę na realizację i rozwój ich aspiracji edukacyjnych.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Dodatkowo powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej lub być wychowankami rodziny zastępczej, bądź państwowego domu dziecka lub mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach programu Erasmus, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych. 

W końcu marca 2019 ogłoszona została kolejna, osiemnasta już edycja programu. W jej ramach, w roku akademickim 2019/2020 około 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów. Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na pierwszy rok studiów. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Źródło grafiki: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

ONAS - Jakie prowadzicie Państwo działania na rzecz popularyzacji i wspierania przedsiębiorczości wśród studentów?

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - Projekty takie Fundacja prowadziła w przeszłości, aktualnie nasze działania skupiają się wokół Programu Stypendiów Pomostowych oraz programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

Przez 22 lata, od 1997 do 2018 roku, organizowaliśmy konkurs „Przedsiębiorczość Finanse i Zarządzanie” dla studentów uczelni ekonomicznych. W 22 jego edycjach wzięło udział ponad 1700 studentów trzeciego roku kierunków ekonomicznych, reprezentujących uczelnie z całej Polski. Misją konkursu było promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce. Zespoły studentów sprawdzały w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbowały swoich sił w negocjacjach.

Fundacja przeprowadziła 7 edycji konkursu dla uczniów szkół średnich „Moja szkoła - szkołą Przedsiębiorczości” (w latach 1993–1999), w których wzięło udział ponad 3 700 uczniów z około 620 szkół średnich z całej Polski (szczególnie z małych miejscowości); FEP była koordynatorem i sponsorem polskich zespołów biorących udział w międzynarodowym konkursie The Global Internet Marketplace Competition organizowanym przez Uniwersytet Tennessee - Fundacja dofinansowała udział 133 polskich zespołów (w latach 1998–2007). W latach 1992–2002 w serii „Przedsiębiorczość”, utworzonej wraz z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A., wydano 126 książek z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów; FEP wspierała także publikacje artykułów i pozycji książkowych w innych wydawnictwach. Było to niezwykle istotne działanie dla poprawy dostępności w latach 90. fachowej, światowej literatury ekonomicznej.

W latach 2004-2013 FEP prowadziła Program stypendiów naukowych dla studentów w uczelniach niepaństwowych w ramach którego przyznano 24 011 stypendiów.

ONAS - Proszę opowiedzieć coś więcej organizowanych przez Was stażach zagranicznych.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - Polish-American Internship Initiative to program wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich firmach dla polskich studentów. Jest to przedsięwzięcie  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspierane przez Ambasadę USA w Polsce. Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

Dzięki PAII wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają wakacyjne praktyki w USA, w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Praktyki przebiegają według planu opracowanego przez przyjmującą firmę jeszcze przed rozpoczęciem stażu. Każdy stażysta w trakcie praktyk może liczyć na wsparcie mentora, który nadzoruje jego pracę, informuje o postępach i udziela niezbędnej pomocy. Dzięki temu studenci mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych uczelni akademickich, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz  „Projektor - Wolontariat Studencki”.

Od 2011 roku, w ośmiu edycjach PAII, 101 polskich studentów odbyło staże w amerykańskich firmach i zyskało bezcenne doświadczenie zawodowe.

Źródło grafiki: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

ONAS – Proszę opowiedzieć o programie „Projektor – Wolontariat Studencki”

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - Jest to program, w ramach którego kilkuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują, w szkołach zlokalizowanych w małych miejscowościach, przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów.

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, popularyzowanie wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencjach, rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań i pasji, aby lepiej byli przygotowani do dalszej edukacji i pracy, a także do udziału w społeczeństwie obywatelskim.

Grupy wolontariuszy, liczące od dwóch do pięciu osób, realizują przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności: mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne, lingwistyczne i inne. Zajęcia mogą się odbywać w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w czasie wakacji lub ferii. Mogą to być także jednodniowe akcje, takie jak pikniki edukacyjne lub pokazy.

Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju. Studenci-wolontariusze mają określoną ścieżkę rozwoju: realizację każdego z projektów poprzedzają szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pracy z młodzieżą oraz zarządzania projektami.

Program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych i rozbudzanie zainteresowań, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.

W dotychczasowych edycjach programu, od 2003 roku, w całej Polsce przeprowadzono ponad 36 tysięcy projektów edukacyjnych w 4 000 szkół, z udziałem ponad 20 tysięcy studentów-wolontariuszy i 300 tysięcy uczniów.

Program zainicjowała w 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W latach 2003 - 2016 realizatorami programu były Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" (2003-2010) i, powołana przez Stowarzyszenie, Fundacja Rozwoju Wolontariatu (2010-2016).

Od 1 stycznia 2017 roku realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

***

Więcej informacji o działalności Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie https://fep.lodz.pl/pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies