Pomoc osobom niesłyszącym i ich rodzinom

Pomoc osobom niesłyszącym i ich rodzinom

Autor: Onas
1 maj 2019 / TERAPIA I REHABILITACJA

Podobnie jak inne osoby niepełnosprawne, także osoby niesłyszące potrzebują specjalistycznej pomocy, by móc samodzielnie funkcjonować. Jedną z organizacji niosących im taką pomoc jest Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” z Płocka. Fundacja przesłała nam tekst opisujący jej działalność, który niniejszym publikujemy.

Źródło fotografii Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”

Fundacja powstała 18 czerwca 2007 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i niesłyszących oraz grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych. Jesteśmy Fundacją niosącą pomoc dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niepełnosprawnym, w tym niesłyszących. Jesteśmy jedyną organizacją na terenie powiatu płockiego zajmującą się problematyką osób niesłyszących.

Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, tak w zakresie terapeutów zatrudnionych na etat jak i pedagogów współpracujących z Fundacją od wielu lat. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne , logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajęć z zakresu neurokinezjologii.  Organizujemy cyklicznie kursy, szkolenia oraz konferencje dotyczące terapii i edukacji  osób niesłyszących i niepełnosprawnych . Prowadzimy nieodpłatne zajęcia warsztatowe dla  terapeutów, rodziców i opiekunów dzieci niesłyszących „Jak pracować z dzieckiem niesłyszącym”. Prowadzimy rozszerzone zajęcia oparte na neurokinezjologii (gimnastyka mózgu, integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała , twórcze rysowanie i gimnastyka mózgu, arteterapia i kinezjologii edukacyjnej, terapia taktylna, terapia czaszkowo krzyżowa).

Źródło fotografii Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”

Wspieramy swoją działalnością charytatywnie  rodziny, u których pojawiły się dzieci niesłyszące i niepełnosprawne. Ponadto organizujemy cyklicznie kursy języka migowego i jako pierwsi na rynku w 2008 r. zorganizowaliśmy nieodpłatny promujący kurs uczenia społeczności płockiej i powiatowej z języka migowego dla 100 mieszkańców Płocka i okolic, Fundacja była gościem programy „Dzień Dobry TVN”, obecnie przeszkoliliśmy w tym zakresie 660 osób z terenu całej Polski. Fundacja posiada własne autorskie podręczniki do nauki języka migowego oraz pomoce dydaktyczne oparte o naukę języka migowego „Karty pracy dla niesłyszących” oraz multimedialny program do nauki języka migowego dla szkół podstawowych „Wiem, umiem, rozumiem”. Pomoce oraz podręczniki dostępne są do kupienia w naszym sklepie internetowym.

Źródło fotografii Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”

Na swoim koncie Fundacja ma także doświadczenia w zakresie realizowania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:

– realizacja projektu „Naucz się z Nami rozmawiać – I edycja”: ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka;

– realizacja projektu „Przerwij ciszę”  współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL, Działanie 7.2.2.;

– realizacja dwóch projektów z Działania 9.5 POKL – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

– realizacja kursów języka migowego „Naucz się z Nami rozmawiać”  (edycje II – VII);

-realizacja programów dofinansowanych w ramach zadań zleconych ze środków Urzędu Miasta Płocka: „Gabinet rehabilitacji słuchu i mowy – MOTYLEK” i „Naucz się ze mną pracować”, „Pomóżmy sobie i innym” realizowanym od 2012r do 2015r;

-realizacja pięciu projektów współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego MCPS (kursy języka migowego;

-realizacja autorskich programów własnych tj. między innymi – publikację dla dzieci niesłyszących „METODA OZO – karty pracy dla dzieci niesłyszących”, „Podręczny słownik języka migowego dla służb społecznych” oraz Multimedialny program do nauki dzieci niesłyszących „Znam, Umiem, Rozumiem”;

-realizacja pierwszej w Polsce Kampanii na rzecz Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się promującą język migowy „Naucz się z Nami rozmawiać”;

– realizacja projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Płocka „Pomóżmy sobie i innym” – zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu neurokinezjologii;

– realizacja projektu współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne arteterapii oraz z zakresu neurokinezjologii;

– realizacja projektu współfinansowanego przez UMP „Świerszczyki”  na 2013r z zakresu pomocy społecznej dotyczący zajęć korekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z Płocka;

– realizacja projektu „Terapia ruchem”  współfinansowanego przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka na zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych;

–realizacja projektu „Terapia ruchem”  współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia korekcyjne, z zakresu muzykoterapii, aquaterapii oraz neurokinezjologii.

- realizacja projektu „Wędrując z godnością ku samodzielności” współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia teatralne, bajko terapii, logopedii, rewalidacji i stymulacji dotykowej pogłębionego masażu ciała.

Źródło fotografii Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”

Od stycznia 2014r prowadzimy przy Fundacji Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Motylek”. Oferujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Nasi   pracownicy to zespół psychologów, pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość. Nadzór pedagogiczny nad naszą Poradnią sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Z usług świadczonych przez poradnię mogą korzystać dzieci, rodzice, nauczyciele z całej Polski – nie obowiązuje rejonizacja.

Źródło fotografii Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”

Głównym celem naszych działań jest świadczenie usług psychologicznych w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na klienta. Poradnia jako placówka jest miejscem, w którym pracują ludzie z pasją, zaangażowaniem i oddaniem. Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, terapii (w tym behawioralnej) i arteterapii oraz doradztwa personalnego i zawodowego. Naszą MISJĄ jest wspomaganie dziecka i rodziców w jego wczesnej stymulacji, rozbudzaniu i rozwijaniu jego talentów oraz pomoc w sytuacjach szkolnych, rodzinnych i społecznych, w których często nie ma prostych rozwiązań.

Źródło fotografii Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”

Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP w Warszawie. Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą. Kładziemy nacisk na działania w dziedzinie edukacji, terapii, turystyki i sportu wykorzystania nowoczesnych technologii w terapii. W chwili obecnej Fundacja rozszerzyła działania statutowe o pomoc i wsparcie dla  osób wykluczonych społecznie oraz dla seniorów.

***

Więcej informacji o Fundacji Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” można znaleźć na stronie http://przerwijcisze.org/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies