Z powodu bezrobocia, biedy, chorób, nieporadności coraz więcej dzieci jest odbieranych rodzicom...

Z powodu bezrobocia, biedy, chorób, nieporadności coraz więcej dzieci jest odbieranych rodzicom...

Autor: ONAS
13 grudnia 2020 / Powiślańska Fundacja Społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna działa na terenie warszawskiego Śródmieścia, zajmując się od ponad trzydziestu lat zaniedbanymi dziećmi i ich biednymi rodzinami.

Fundację tworzą psychologowie i terapeuci doświadczeni oraz zaangażowani w pracę z najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne środowiskami.
Z powodu bezrobocia, biedy, chorób, nieporadności coraz więcej dzieci jest odbieranych rodzicom i kierowanych do domów dziecka. Naszą misją jest zapobieganie rozpadowi takich rodzin. Wiemy jak to robić - pomogliśmy już ponad 1600 podopiecznym, mówią członkowie zespołu.
Naszym celem jest pomoc zaniedbanym i nieporadnym życiowo rodzinom. Pragniemy, aby dzieci z takich rodzin nie powielały drogi swoich rodziców. Pomagamy im w życiu codziennym i wspieramy w wychowywaniu dzieci.

W tym roku po raz kolejny realizuje Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny ze środków Wojewody Mazowieckiego. Adresatem programu jest 40 dzieci i 15 rodzin wykluczonych społecznie zamieszkałych na warszawskim Śródmieściu. Projekt oparty na diagnozie lokalnych potrzeb obejmuje działania środowiskowe dla dzieci oraz całych rodzin z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i jej skutków.  

Fundacja prowadzi w zagrożonych środowiskach świetlice i poradnie, w których udziela bezpłatnie porad i pomocy. Stara się pokazywać borykającym się z trudnościami osobom jak zmieniać swoją sytuację i motywować je do dążenia do lepszego życia.

Jedną z form oferowanej przez Fundację pomocy jest asysta rodzinna.
Polega na docieraniu do rodzin zmagających się z różnego rodzaju, poważnymi problemami - biedą, bezrobociem, uzależnieniami. Pomoc jaką niesie zespół Fundacji dotyczy sfery socjalnej, emocjonalnej i zdrowotnej. Po podpisaniu kontraktu, przeanalizowaniu sytuacji, dokonaniu diagnozy i stworzeniu planu, kontakt między asystentem a podopiecznymi jest bardzo intensywny i polega na wspólnych działaniach w celu przezwyciężenia problemów.
Indywidualna pomoc służy przede wszystkim poprawie sytuacji podopiecznego, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwości, motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe.
Podopieczni otrzymują pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej, motywowanie do poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Grafika należy do Powiślańska Fundacja Społeczna | Facebook

Nasze rodziny borykają się z wieloma problemami, nie tylko trudnościami wychowawczymi. Często jest to: ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, częste zmiany pracy lub miejsca zamieszkania albo zagrożenie bezdomnością. Długotrwała choroba fizyczna lub psychiczna, niepełnosprawność, konflikty małżeńskie, problemy szkolne dzieci, ale też zachowania przestępcze, trwanie w konflikcie międzypokoleniowym, uzależnienie od narkotyków i alkoholu, przemoc powodują, że trudno im normalnie żyć. To są zagubieni ludzie, którym my pomagamy odnaleźć odwagę i sens w życiu.

***

Więcej o działalności Powiślańskiej Fundacji Społecznej można się dowiedzieć na stronach:

Powiślańska Fundacja Społeczna - Powiślańska Fundacja Społeczna (pfs.pl)

Powiślańska Fundacja Społeczna | FacebookOrganizacje

Ośrodek "Instytut Konfucjusza w Krakowie"

Celem działalności Instytutu Konfucjusza UJ  jest promowanie języka i kultury chińskiej. Wśród proponowanych zajęć znajdą Państwo kursy językowe oraz specjalistyczne,...

Fundacja Scolar

Jesteśmy Fundacją, która specjalizuje się w diagnostyce i skutecznym uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest...

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, dzieci i młodzież oraz bezrobotnych. Działamy od 1995 roku.


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies