Wespół w zespół - Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi wspierają lokalne środowiska

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku powstał w 1999 roku. Ich najważniejszym celem są działania na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim.

Białostocki ośrodek oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (które sami aktywnie wykorzystują), przygotowywania wniosków o dotacje, pracy metodą projektu, zarządzania organizacją, planowania strategicznego, a także współpracy z lokalnym samorządem. Począwszy od 2000 roku ośrodek należy do sieci „Splot”, zrzeszającej dziesięć organizacji pozarządowych, w tym ekspertów, doradców i trenerów z całej Polski. Ich działania opierają się na udzielaniu wsparcia poprzez edukację, tworzeniu systemowych rozwiązań i inicjowaniu zmian społecznych. Przedstawiciele Stowarzyszenia znajdują się m.in. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Radzie konsultacyjnej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. Zorganizowane przez białostoczczan „Centrum Edukacji i Rozwoju”, wspiera zarówno szkoły, ośrodki pomocy społecznej, jak i inne NGO’sy. „Uczestnictwo w tego typu zespołach wzmacnia potencjał organizacji pozarządowych oraz wpływa na efektywność współpracy z administracją publiczną” - przekonują.


Grafika należy do Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - OWOP | Facebook

Od lutego 2020 roku wspólnie z grajewskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miasta Grajewo, realizują projekt: „Świetlica środowiskowa”. „Młodzi ludzie mogą tu rozwijać swoje zdolności, odkrywać talenty i poszerzać zainteresowania. Świetlica jest miejscem integracji z rówieśnikami, w którym można dzielić się swoimi problemami, radościami, smutkami i sukcesami” – informują na stronie internetowej: owop.org.pl. W programie znajdują się m.in.: konsultacje logopedyczne i psychoterapeutyczne, lekcje wyrównawcze, zajęcia kompetencji kluczowych (Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty czy Akademia Matematyka), zajęcia kulinarne, sportowe oraz kulturalno-integracyjne (kino, dzień dziecka, spotkanie wigilijne). Zajęcia są prowadzone w grupach; w zależności od wieku dzieci, ich potrzeb oraz możliwości. Przeciwdziałając osamotnieniu oraz marginalizacji osób starszych, białostocki ośrodek zaprosił mieszkańców Grajewa do „Klubu Seniora”. Prowadzone w nim zajęcia pozwalają efektywnie zagospodarować czas wolny, a jednocześnie zwiększają aktywność po zakończeniu kariery zawodowej poprzez wsparcie: lekarza, dietetyka, rehabilitanta, terapeuty czy psychologa. Seniorzy mogą także pływać, ćwiczyć aqua aerobic, poddać się rehabilitacji oraz wziąć udział w warsztatach wolontariackich. W ramach programu: „Aktywizacja społeczna w gminie Jaświły” mieszkańcy zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym mogli z kolei wziąć udział w kursie pierwszej pomocy, warsztatach rozwoju umiejętności społecznych, indywidualnym oraz grupowym doradztwie zawodowym oraz uzyskać wsparcie mentora i specjalisty rynku pracy. A to tylko niektóre realizowane przez nich projekty - w Mońkach przez sześć lat prowadzili „Klub integracji społecznej”.

Białostocki ośrodek jest administratorem wojewódzkiej reprezentacji trzeciego sektora - „Podlaskiej Sieci Pozarządowej”, zrzeszającej przedstawicieli NGO-sów ze wszystkich powiatów województwa.

***

Więcej o działalności Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku można się dowiedzieć na stronach:

owop.org.pl

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - OWOP | Facebook


Organizacje

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

Stowarzyszenie Klika

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...

Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

Stowarzyszenie to grupa pracowników Ośrodka zaczęła organizować wyprzedaże używanej odzieży czy kiermasze książek celem zdobycia środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies