Tysiące młodych Polaków z kraju i zagranicy zdobywa sportowe laury i otwiera się na kulturę, wiarę

Tysiące młodych Polaków z kraju i zagranicy zdobywa sportowe laury i otwiera się na kulturę, wiarę

Autor: ONAS
6 grudnia 2020 / Stowarzyszenie Parafiada

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej prowadząc program edukacyjny ku pamięci i w hołdzie Bohaterom – bestialsko zamordowanym.Chcemy by pamięć o tej straszliwej zbrodni 1940 roku była żywa w kolejnych pokoleniach Polaków.
Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach Zbrodni Katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom programu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.

Akcja zorganizowana przez warszawskie Stowarzyszenie “Parafiada”, polega na posadzeniu w przestrzeni publicznej 21.857 Dębów Pamięci. Jeden Dąb to jedno nazwisko. Uczestnicy programu zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie placówki Bohatera – ofiarę zbrodni. Nieodzownym elementem działań jest przygotowanie i opracowanie możliwie pełnej dokumentacji życia i działalności Bohatera wraz ze zdjęciami i jeśli to możliwe – z nagraniem rozmowy z rodziną zamordowanego – na dowód pamięci w imię prawdy.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca Bohatera jest opublikowana na portalu: www.katyn-pamietam.pl
W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym:
Celem Programu jest archiwizowanie zgromadzonej dokumentacji i udostępnianie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów, archiwum historii mówionej i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, a następnie publikowane na portalu, poświęconym Bohaterom tej Zbrodni katyn-pamietam.pl.


Grafika należy do Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza – Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało

Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza to organizacja dzięki której tysiące młodych Polaków z kraju i zagranicy zdobywa sportowe laury oraz otwiera się na kulturę i wiarę. Stowarzyszenie propaguje i upowszechnia wśród dzieci i młodzieży model aktywnego spędzania wolnego czasu, a jednocześnie przekazuje młodym ludziom zawsze ważne i aktualne wartości: szacunek, dobro i uczciwość.

Stadion – teatr – świątynia – parafiadowa triada, zgodnie z którą działamy, reprezentuje najważniejsze dziedziny ludzkiej aktywności: sport, kulturę i duchowość.

Swoje projekty Stowarzyszenie realizuje w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach zawsze w jedności z parafią. Cele i zadania są tworzone według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej.

Stowarzyszenie od wielu lat organizuje Międzynarodową Parafiadę w Warszawie, parafiady regionalne, imprezy aktywizujące, Rodzinne Święta Sportu oraz letnie obozy parafiadowe. 

Od początku istnienia aktywnie współpracuje z Polonią i Polakami za granicą. Młodzi przedstawiciele środowisk polonijnych biorą udział w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, uczestniczą w Letnich Obozach Parafiadowych z warsztatami języka polskiego i ogólnej wiedzy o Polsce. Ponadto Stowarzyszenie Organizuje Parafiady Polonijne i cykliczne imprezy z nimi związane na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie.

Stowarzyszenie działa także na rzecz lokalnych wspólnot. Dwa razy do roku na warszawskich Siekierkach organizuje Rodzinne Święta Sportu i Rekreacji.
Imprezy te gromadzą naszą małą wspólnotę z Siekierek, Sielc, Augustówki i Czerniakowa przy wspólnej zabawie, rywalizacji sportowej i aktywności artystycznej.
Programy lokalne realizujemy we współpracy z sąsiedzkimi instytucjami: domami kultury, szkołami, parafią a także z lokalnym teatrem. Staramy się być lokalnymi animatorami tworzącymi partnerską sieć współpracy.

Dla mieszkańców Mokotowa Stowarzyszenie przygotowało programy profilaktyczne, projekt arteterapeutyczny (we współpracy z mokotowskimi gimnazjami i bibliotekami dla dzieci i młodzieży) a także cykliczne turnieje sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Dla warszawskiej młodzieży Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty gwary warszawskiej „Mowa Syreniego Grodu”, warsztaty dziennikarskie na podstawie twórczości J. Korczaka, warsztaty geologiczne, a także konkurs literacki dla uczniów gimnazjów „Giętkie Pióro”.


Grafika należy do Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza | Facebook

Inicjatorem, współzałożycielem, i długoletnim prezesem Parafiady był ojciec Józef Joniec, pijar. Przez długie lata związany był z Warszawą, gdzie pracował jako  duszpasterz, katecheta, wizytator katechetyczny, proboszcz, przełożony wspólnoty pijarskiej, zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, w roku, w którym miał obchodzić jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Jak napisano w jednym ze wspomnień, był „duszpasterzem skromnym i niezwykle pracowitym, który w każdym dniu swojego życia realizował charyzmat Zakonu, służąc dzieciom oraz młodzieży i zabiegając o ich harmonijny rozwój w wymiarze cielesnym, kulturowym i duchowym”. Osoby, które znały o. Józefa, pamiętają, że często powtarzał werset Psalmu 94: „Weselę się, Panie, Twoimi czynami”. Zawsze uśmiechnięty i pogodny pytał „co słychać”. „Szalenie, wręcz morderczo zapracowany, ale zawsze mający czas, by porozmawiać. Wiec wszyscy wybaczali mu, gdy się spóźniał” – czytamy we wspomnieniach.

Był członkiem Komisji Młodzieżowej w Federation International Catholique d’Education Physique et Sportive w latach 1994 – 2002 (Paryż), członkiem Rady przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Sportu (od roku 1997), członkiem Federacji Sportu dla Wszystkich (od roku 1999), członkiem Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 2006 roku).

Otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in.: wszystkie stopnie odznaki „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1995, 1997, 1998), nagrodę TYTAN 1997 w dziedzinie edukacji i sportu, „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (1998), „Złoty Krzyż Zasługi” na wniosek Senatu RP za pomoc Polakom na Wschodzie i realizację programu pn. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży (2004), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (2008).

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Parafiada można się dowiedzieć na stronach:

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza – Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza | Facebook

29 Międzynarodowa Parafiada (@29_miedzynarodowaparafiada) • Zdjęcia i filmy na InstagramieOrganizacje

Fundacja Zaczytani.org

Misją Fundacji Zaczytani.org jest promowanie czytelnictwa i edukacja społeczna. Książka wykorzystywana jest do budowania jakościowych relacji - od tej z...

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Zgodnie ze Statutem Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otacza niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych...

Fundacja Semper Fidelis

Celem Fundacji jest wsparcie wszechstronnego rozwoju Archidiecezji Lwowskiej na poziomie lokalnym regionalnym, a zwłaszcza rozwijanie aktywności duszpasterskiej (pastoralnej),społecznej i gospodarczej,...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies