Spot ONAS - Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej od 30 lat staje w obronie osób znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Jego zespół streetworkerów działa bezpośrednio "w terenie", docierając do osób bezdomnych, śpiących w miejscach publicznych, czy w stanie głębokiego kryzysu. To ciągła praca, mająca na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb tych, którzy stracili dach nad głową, zdrowie, czy poczucie bezpieczeństwa.

Ośrodek Wsparcia "Etezja" jest jednym z kluczowych projektów Stowarzyszenia, kierowanym do kobiet w ciąży i matek z dziećmi. Oferuje on szereg specjalistycznych usług - od wsparcia psychologicznego, przez poradnictwo prawne, po mieszkania treningowe. Celem jest umożliwienie kobietom przezwyciężenia trudności życiowych i odzyskania stabilności.

Stowarzyszenie wyróżnia się intensywną współpracą z innymi organizacjami, tworząc sieć wsparcia rozciągającą się na piętnaście dzielnic Warszawy. Dzięki temu inicjatywy takie jak "Warszawski Streetworking i Poradnictwo" mogą skutecznie docierać do potrzebujących. Zespoły multidyscyplinarne składają się z profesjonalistów z różnych dziedzin, co pozwala na kompleksową pomoc.

Stowarzyszenie nieustannie się rozwija, dbając o najwyższą jakość swoich usług poprzez stałe szkolenia kadry z zakresu interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, substancji psychoaktywnych, czy chorób przenoszonych drogą płciową. To wszystko, by skuteczniej pomagać osobom w kryzysie.

Jednym z innowacyjnych projektów jest Mobilny Punkt Poradnictwa - autobus, który dostarcza wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. W środku, poza ciepłym posiłkiem, znajdują się streetworkerzy, pracownicy socjalni, czy psychologowie, gotowi natychmiast reagować na potrzeby osób zagrożonych bezdomnością.

Projekt "Przystanki" to kolejna forma aktywizacji, oferująca mieszkania rotacyjne, hostele, czy mieszkania treningowe. Daje to szansę na stopniowe przywracanie do społeczeństwa osób, które przez długi czas żyły na jego marginesie.

Siedziba Stowarzyszenia to miejsce, gdzie każdy może znaleźć pomoc - od poradnictwa socjalnego po wsparcie prawne i psychologiczne. "Otwarta Kuchnia" to serce tej placówki, gdzie osoby doświadczające bezdomności mogą przygotować posiłek i poczuć się jak w domu.

Działalność Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej to nie tylko pomoc doraźna, ale i długoterminowe działania zmierzające do systemowych zmian w zakresie walki z bezdomnością i marginalizacją. Każdy dzień pracy tych niezłomnych ludzi to krok ku lepszemu jutru dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.


Więcej o działalności Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej można się dowiedzieć na stronie:

Facebook - Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

 Organizacje

Fundacja Uniwersytet Dzieci

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit. Komunikujemy dzieciom naukę w ramach edukacji nieformalnej i formalnej. Upowszechniamy nowoczesne metody nauczania,...

Fundacja Siłą Rzeczy

Pomagając innym pomagamy sobie. Poprzez wspólną pracę przy prowadzeniu sklepu charytatywnego pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym, z problemami psychicznymi,...

Fundacja Transgresja

Misją Fundacji Transgresja jest działanie na rzecz przezwyciężania wykluczenia społecznego osób z funkcjonalną niepełnosprawnością sensoryczną oraz działanie na rzecz przezwyciężania...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies