Rozwój i wzmacnianie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń, którego działania koncentrują się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w wyniku współpracy partnerskiej kilkunastu kujawsko-pomorskich NGO – na bazie "Porozumienia o współpracy toruńskich organizacji pozarządowych" zainicjowanego w 2007 roku, które było pierwszą próbą stworzenia platformy i kontaktu dla organizacji działających w obszarze społecznego wykluczenia.

Głównymi przyczynami powstania Federacji była potrzeba wymiany informacji i poszukiwanie możliwości ubiegania się o środki finansowe, głównie z Unii Europejskiej. Powołanie Federacji było efektem wspólnych przemyśleń i dyskusji. Okazało się to rozwiązaniem, na które wszyscy czekają, a które służyć ma organizacjom członkowskim w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ich indywidualnej i wspólnej działalności.


Grafika należy do Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych | Facebook

Przy Federacji działa zespół ekspercki (złożony z przedstawicieli organizacji członkowskich), który ma za zadanie przede wszystkim wyznaczanie kierunków rozwoju organizacji.
Podstawą budowania wspólnoty stały się wartości i zasady etyczne, które stanowią dzisiaj wewnętrzny system standardów działania dla Federacji, jak i dla organizacji członkowskich. Zebrane są w „Karcie zasad organizacji pozarządowej” oraz „narzędziach samooceny” ( dostępne na www), i służą wewnętrznej samoocenie organizacji, określaniu jej celów, silnych stron i deficytów, a przede wszystkim budowaniu wspólnoty.

W działaniach Federacji istotne są kwestie współpracy międzysektorowej, realizowane między innymi poprzez włączanie się w konsultacje społeczne czy udział w zespołach międzysektorowych. Ważnym aspektem jest też promowanie III sektora i aktywności obywatelskiej.

Zauważając w codziennej działalności konieczność włączenia się w tworzenie rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, organizacja zbudowała proces wyróżniania organizacji pozarządowych certyfikatem „Organizacja sprawdzona”, oraz kampanie na rzecz przekazywania 1% podatku dla organizacji z województwa.

Dzisiaj Federacja to ponad 30 organizacji z regionu, głównie organizacji z wieloletnią historią, stałym działaniami i stałym personelem, które aktywnie włączają się w kształtowanie i realizację celów Federacji. Nasze działania mają charakter ciągły, prowadzimy czynne codziennie biuro, a do realizacji projektów zatrudniamy płatny personel, natomiast zarząd Federacji działa społecznie w trzyosobowym składzie. Naszymi odbiorcami są organizacje członkowskie, ale także inne podmioty III sektora z regionu. To dla nich prowadzimy raz na dwa lata kolejne edycje certyfikatu "Organizacja sprawdzona" (dotąd już cztery), zorganizowaliśmy dwukrotnie Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w Bydgoszczy w 2012 roku (XIII edycja Forum) i w Toruniu w 2016 roku (XVII edycja Forum). Na rzecz III sektora angażujemy się w działania rzecznicze i konsultacyjne – aktywnie uczestniczymy w konsultacjach dokumentów strategicznych, programów współpracy, programowania funduszy, jak też bierzemy udział w spotkaniach gremiów opiniodawczych.

***

Więcej o działalności Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych można się dowiedzieć na stronach:

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (federacja-ngo.pl)

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych | FacebookOrganizacje

Faundacja Akademia Jana Lubrańskiego

Powstała w 2020 roku poznańska Fundacja zajmuje się działalnością kulturalną, artystyczną, naukową i dobroczynną. Celem Fundacji jest prowadzenie Muzeum Archidiecezjalnego...

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Misją Fundacji jest działanie na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce i innych krajach Europy...

Fundacja Sempre a Frente

Pomagamy w dorastaniu. Od 2010 roku wspieramy dzieci i młodzież w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych, realizując programy profilaktyczne, edukacyjne i...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies