Prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka

Prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka

Autor: admin
31 grudnia 2022 / Centrum Praw Kobiet

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

W naszej pracy kierujemy się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka, a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest członek rodziny, inna osoba lub grupa osób czy państwo, stanowi naruszanie tych praw; państwo ma obowiązek skutecznie chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji oraz prowadzić aktywną politykę równościową; państwo jest odpowiedzialne za wszelkie zaniechania w wywiązywaniu się z wyżej wspomnianych obowiązków i naruszenia praw kobiet.

Fundacja Centrum Praw Kobiet prowadzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Warszawie oraz Krakowski Ośrodek Siostrzeństwa w Krakowie, w których kobiety doświadczające przemocy, zmuszone do opuszczenia domu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub dzieci, mogą znaleźć bezpieczne schronienie. Do Ośrodków mogą zgłaszać się kobiety również spoza ww. miast.

Kobiety zgłaszające się do Fundacji  o pomoc, otrzymują wsparcie w różnych formach - Jeśli sytuacja jest nagła – organizacja pomaga znaleźć schronienie,  pracownicy dokonują także wstępnej diagnozy sytuacji, wskazują adresy i telefony placówek udzielających pomocy. 

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny, a Fundacja, jeśli jest taka konieczność, zapewnia żywność i potrzebne środki higieniczne, do czasu uzyskania przez potrzebującą alimentów lub wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podopieczne Fundacji  w Ośrodku, uzyskują kompleksową pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne - indywidualne konsultacje psychologiczne, jak i  terapia krótkoterminowa, udziału w grupie edukacyjno-terapeutycznej, której celem jest uzyskanie emocjonalnego wsparcia i podzielenie się z innymi uczestniczkami doświadczeniami związanymi z przemocą.

Organizacja udziela nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej kobietom, którym sytuacja materialna nie pozwala na opłacenie specjalistycznych konsultacji.  Za pośrednictwem specjalistki od pierwszego kontaktu można umówić się na poradę w kontakcie bezpośrednim, lub otrzymać informację telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach takich  jak choroba, niepełnosprawność, wolontariusze dojeżdżają do potrzebujących porady. 

Nasze wolontariuszki udzielają konsultacji w każdy czwartek w godzinach 12:00–18:00 (po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie na listę). Panie, które chciałyby skorzystać z dyżuru prawnego, prosimy o kontakt pod numerem: 800 107 777. Możesz również skontaktować się z nami drogą mailową na adres: porady.prawne@cpk.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres jednej z naszych placówek.

Świadczona przez Fundację pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu - prawa karnego w związku z doznawaną przez kobiety przemocą (także domową, seksualną i stalkingiem (nękaniem), skierowaniem sprawców przemocy na przymusowe leczenie, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ( rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, podziału majątku) prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację i molestowanie seksualne.

Pomoc prawna, jaką można uzyskać w Fundacji, w zależności od możliwości kadrowych, obejmuje: 

  • wstępną diagnozę sytuacji prawnej i potrzeb klientki;
  • udzielenie informacji o przysługujących jej prawach i możliwościach prawnych rozwiązania problemu, z którym się zwróciła;
  • udzielenie niezbędnych wskazówek i wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie pisma procesowego i jego, w razie potrzeby, sprawdzenie;
  • pomoc (w zależności od oceny możliwości klientki)  w napisaniu stosownych pism procesowych, zawiadomienia o przestępstwie itp.
  • pisanie listów interwencyjnych i wspierających ze strony CPK, prezentowanie stanowiska Fundacji w sprawie;
  • wsparcie w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu;
  • włączenie się Fundacji do sprawy karnej w charakterze organizacji społecznej, co daje możliwość zaprezentowania szerszego stanowiska w sprawie podczas rozprawy;
  • wysłanie obserwatorki lub zaufanej osoby na rozprawę (prosimy o kontakt pod adresem asysty@cpk.org.pl)

Więcej o działalności Centrum Praw Kobiet można się dowiedzieć na stronach:

Centrum Praw Kobiet (cpk.org.pl)

Centrum Praw Kobiet | FacebookOrganizacje

Fundacja Sztukmistrze

Fundacja Sztukmistrze to organizacja pozarządowa, która powstała w celu rozwoju i promocji sztuki Nowego Cyrku. Została założona w roku 2010,...

Stowarzyszenie WIOSNA

Stowarzyszenie WIOSNA jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce - organizatorem takich projektów, jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości....

SUPERNOVA Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych

Misją stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw twórczych i realizacja przedsięwzięć z obszaru kultury, sztuki i edukacji odznaczających się wysokim poziomem artystycznym...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies