Jak Pomóc Bezdomnemu - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Kampania społeczna Jak Pomóc Bezdomnemu ma na celu uświadomić osoby podróżujące liniami PKP, choć nie tylko je, w jaki sposób możemy pomóc ludziom bezdomnym. Kampania wskazuje także istniejące instytucje i organizacje, które kompleksowo zajmują się pomocą osobom w kryzysie bezdomności.
Plakaty i banery pokazujące, że każdy może stać się osobą bezdomną można zobaczyć na dworcach kolejowych PKP w całej Polsce. Polskie Koleje Państwowe S.A jest partnerem przy realizacji tej kampanii. Wyświetlane materiały mają za zadanie zachęcić odbiorców do wejścia na stronę www.jakpomocbezdomnemu.pl .
Strona dostarcza wiele informacji o dostępnych formach pomocy dla bezdomnych w polskich miastach. Autorem kampanii jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.  
Jest płaszczyzną współpracy ponad trzydziestu organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora publicznego w sferze problemu bezdomności


Grafika należy do Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności | Facebook

Pomorskie Forum istnieje od 1997 r. i opiera się na umowie - Porozumieniu o Współdziałaniu pomiędzy jego członkami. Na początku Forum działało w Trójmieście i okolicznych gminach, aktualnie obejmuje swoim zasięgiem Województwo Pomorskie.

Instytucje członkowskie - obecnie 33 służą sobie wzajemnie udostępniając nieodpłatnie sale, sprzęt techniczny, a także poczęstunki etc. Każdego roku wybierana jest organizacja przewodząca Forum, do 2006 roku tę funkcję pełniło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Zadania jakie stawia sobie Pomorskie Forum, to tworzenie rozwiązań dla polityki społecznej dążącej do skutecznego zwalczania problemu bezdomności. Zwiększenie integracji i koordynacji działań, umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych, instytucji,samorządów lokalnych etc, by rozwiązywać problem bezdomności oraz łagodzić jego skutki. Prowadzenie i promowanie badań o bezdomności, diagnozowanie i monitorowanie zagrożeń osób, środowisk i zjawisk łączących się z bezdomnością.

Edukowanie i aktywizowanie środowisk opiniotwórczych i wszystkich zainteresowanych tematem, w celu rozpoznania przyczyn, skutków oraz dróg zapobiegania i wychodzenia z bezdomności. Walka z bezrobociem i patologiami społecznymi.


Grafika należy do Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (pfwb.com.pl)

Aby realizować swoje cele Fundacja pozyskuje środki finansowe na projekty. Wspiera merytorycznie, rzeczowo i finansowo organizacje zajmujące się wykluczonymi społecznie.
Wpływa na kształt i tworzy modele porozumienia między sektorami dla organizacji pozarządowych, sektora publicznego, samorządów lokalnych oraz biznesu i nauki.
Organizuje szkolenia dla podmiotów działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego oraz realizujących cele Fundacji oraz badania socjodemograficzne i inne, które mają na celu zdiagnozowanie zagrożeń dotyczących osób, środowisk i zjawisk wynikających z szeroko rozumianego problemu wykluczenia społecznego.

Aktualnym, jednym z wielu prowadzonych przez forum projektów jest:
LINA – Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco w ramach którego realizowany jest cel Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018 – 2023, cel 4.2.5 „Powołanie Forum współpracy w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności”
W ramach projektu „Mila”- Międzysektorowa Iskra Lokalnej Aktywności powołano Gdańskie Forum Współpracy, które zostało zainaugurowane 13 grudnia 2018 roku, przez Z-cę Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka.
Następnie Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności organizowało spotkania grup roboczych Gdańskiego Forum Współpracy, na których grupy te ustalały jakimi zadaniami będą się zajmować. W prace zaangażowało się ponad 23 gdańskich instytucji oraz organizacji, które wspólnie działają na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Gdańsku.

Plakat do wydrukowania plakat_2019_480x680mm_druk.pdf (pfwb.com.pl)

 

***

Więcej o działalności Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności można się dowiedzieć na stronach:

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (pfwb.com.pl)

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności | Facebook

 Organizacje

Fundacja Podaj Dalej

Zawodowo jesteśmy projektantkami wnętrz. A prywatnie? Kochamy podróże, jesteśmy ciekawe świata, uwielbiamy uczyć się nowych rzeczy i dzielić się z...

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR

Celem działalności Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar jest wspieranie sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys, w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi i...

Fundacja RSC - Rodzina w Służbie Człowieka

RSC jako fundacja chce pomóc zarówno osobom które poważnie rozważają założenie rodziny na fundamencie sakramentalnego związku małżeńskiego jak i również...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies