Fundacja PEStka z Kielc - Budując wspólnotę dla wszystkich

Fundacja PEStka z Kielc - Budując wspólnotę dla wszystkich

Autor: ONAS
26 września 2020 / Fundacja PEStka

Fundacja PEStka z Kielc zajmuje się przede wszystkim tematami takimi jak, ekonomia społeczna oraz partycypacja obywatelska. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, Stowarzyszeniem LGD Krzemienny Krąg oraz Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej prowadzi Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Od kilkunastu lat realizuje projekty z zakresu integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia.
Udziela także bezpłatnie wsparcia i porad bezrobotnej młodzieży zainteresowanej podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej, osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami. Fundacja wspiera inicjatywy lokalne i pomagać stawiającym pierwsze kroki organizacjom w odnalezieniu właściwej, prowadzącej do sukcesu drogi działania.
Fundacja „PEStka” w połowie 2019 roku powołała do życia trzy kluby integracji społecznej na terenie woj. Świętokrzyskiego: 
Klub Integracji Społecznej „Szansa” w Mostkach (gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach, gmina Suchedniów),
Klub Integracji Społecznej „Rozwój” w Bęczkowie (świetlica stowarzyszenia św. Jana z Dukli, gmina Górno),
Klub Integracji Społecznej „Perspektywa” w Kielcach


Grafika należy do Fundacji PEStka https://fundacjapestka.pl

Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.
Prowadzone przez fundację „PEStka” KIS-y działają zgodnie z wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych, który ukierunkowany jest na wzmocnienie wartości społecznych i kompetencji zawodowych beneficjentów KIS-ów. Osoby zaangażowane zostały w czynności i zadania, w trakcie których nabywali/rozwijali swój potencjał istotny dla przełamania barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, w tym na rynku pracy. Działania mają szeroki zakres, i są to między innymi - zajęcia sportowe, rekreacyjne, udział w inicjatywach kulturalnych , warsztaty integracyjne, poradnictwo psychologiczne, socjalne  i prawne, zajęcia edukacyjne (na przykład z obsługi komputera), doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe  i kompetencji.
 

***

Więcej o działalności Fundacji PEStka można się dowiedzieć na stronach:

https://fundacjapestka.pl

https://www.facebook.com/fundacjapestkaOrganizacje

Fundacja Ambasada Pszczół

Ambasada Pszczół to misja dyplomatyczno - edukacyjna skierowana do mieszkańców Ziemi z przesłaniem ochrony i ratowania owadów zapylających.

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

Stowarzyszenie Klika

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies