Dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską

Dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską

Autor: ONAS
13 grudnia 2020 / Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy

Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy z Kampinosu działa w obszarze edukacji i propagowania postaw pro-ekologicznych, oraz rozwoju turystyki edukacyjnej. Misją organizacji jest „Dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską i podnoszenia jakości życia mieszkańców”

Od 2008 roku Stowarzyszenie zrealizowało kilkanaście projektów edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum a także w przedszkolu w gminie Kampinos, i dzięki tym działaniom stało się patronem przedsięwzięć edukacyjnych na terenach przyległych do Puszczy Kampinoskiej.

Organizacja od 3 lat współpracuje z Kampinoskim Parkiem Narodowym, z którym wspólnie realizuje programy na rzecz ochrony przyrody poprzez działania wolontariackie.
W ramach tej współpracy realizuje projekty społeczne z młodzieżą, które są tworzone w oparciu o własny Program „Wolontariat bez Granic”. Działania w tym zakresie rozpoczęła w 2015 roku i obecnie ich zakres rozszerzyła o współpracę z państwami dawnego Związku Radzieckiego. Stowarzyszenie od trzech lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy, a w tym roku rozpoczęło wymianę młodzieży z Azerbejdżanem. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania skupiają się wokół idei wolontariatu na rzecz parków narodowych, a młodzi liderzy wolontariatu dzięki udziałowi w Programie „Wolontariat bez Granic” zdobywają doświadczenie i nowe umiejętności.


Grafika należy do Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy | Facebook

Przez kilka lat dzięki pozyskanym środkom Stowarzyszenie prowadziło działalność dydaktyczną i artystyczną. „Dom Pracy Twórczej Granica”, który powstał na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego był przestrzenią integracji lokalnej społeczności i miejscem zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Odbiorcami prowadzonych tutaj działań byli mieszkańcy gminy i powiatu warszawskiego a także turyści odwiedzający Puszczę Kampinoską i Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny w Granicy. Prowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Niestety obecnie Dom jest przejmowany przez Urząd Gminy Kampinos, a Stowarzyszenie musi to miejsce opuścić.
https://www.facebook.com/4krajobrazy/videos/389115172364151/

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy można się dowiedzieć na stronach:

Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy | Facebook

Dom Pracy Twórczej "Granica" | FacebookOrganizacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA

  Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na skutek mobbingu oraz kształtowanie środowiska pracy wolnego od wszelkiej agresji, przemocy...

Fundacja Integracja

INTEGRACJĘ tworzą organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja. Jej działalność zaczęła się 29 lat temu od wydawania...

Fundacja Pro Arte

Stawiając pytania prowokujemy do kreatywnych poszukiwań, nowego postrzegania i budowania rzeczywistości. Sztuka, naszym zdaniem, potrafi przekazywać wartości ponadczasowe. Buduje porozumienie...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies