"Kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra"

"Kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra"

Autor: Onas
27 październik 2020 / TEMATY RÓŻNE

Dla chcących poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania, Fundacja Możesz Więcej z Morawicy oferuje bezpłatne kursy i warsztaty. W październiku można było wziąć udział w zajęciach z florystyki, oraz rachunkowości. Do uczestnictwa zaproszone są osoby bezrobotne i pracujące, a także z niepełnosprawnością.
Misją zespołu Fundacji jest aktywizowanie ludzi do wspólnego działania na rzecz rozwoju!

Każdy z nas ma w sobie tęsknotę, jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra. Jeśli masz marzenia, które inspirują i pozytywnie zmieniają, to znaczy, że z nami Możesz Więcej!


Grafika należy do Fundacji Możesz Więcej 
https://www.facebook.com/Fundacja-Mo%C5%BCesz-Wi%C4%99cej-227069324103275/

Fundacja prowadzi dwie świetlice środowiskowe w Kielcach i Morawicy, w których co tydzień korzysta ze wsparcia ponad 70 osób. Realizuje także projekty opiekuńczo-wychowawcze przy współpracy z specjalistycznymi ośrodkami, w tym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach. Naszą kadrę stanowią mi.in. pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wieloletni szkolni wychowawcy i nauczyciele.
Aktualny projekt to Inwestycja w lepszą przyszłość. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 74 osób od 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie mazowieckim, pozostających bez zatrudnienia
(bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym min. 8 osób z niepełnosprawnościami i min. 20 osób doświadczających wykluczenia wielokrotnego, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji w okresie 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
Projekt przewiduje dla uczestników wszechstronne formy wsparcia, na które składają się - Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,aktualnie grupowe treningi kompetencji społecznych, Innowacyjny indywidualny jobcoaching, Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie, Indywidualne wsparcie psychologiczne, Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych. staże zawodowe, Indywidualne pośrednictwo pracy

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Udział w projekcie jest bezpłatny.

***

Więcej o działalności Fundacji Możesz Więceij można się dowiedzieć na stronach:

http://www.mozeszwiecej.org.pl/

https://www.facebook.com/Fundacja-Mo%C5%BCesz-Wi%C4%99cej-227069324103275/

 Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies