Przyjazne Mazowsze - dobra marka

Przyjazne Mazowsze - dobra marka

Autor: Onas
3 październik 2020 / TEMATY RÓŻNE

Każdy wytwórca - wyrobów artystycznych, usług, produktów żywnościowych, ofert turystycznych i innych działań w obszarze północno- zachodniego Mazowsza, może starać się o uzyskanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze, i w ten sposób promować swoje produkty w regionie. Produkty chcące uzyskać certyfikat muszą cechować się wysoką jakością, podkreślają pomysłodawcy przedsięwzięcia. 

Twórcy pomysłu - LGD Przyjazne Mazowsze z Płońska, oferują wszystkim, którzy pomyślnie przejdą weryfikację, oprócz posługiwania się znakiem Marki, także różne formy wsparcia, takie jak, doradztwo marketingowe, czy merytoryczne oraz udział w kampanii promocyjnej Marki. Wszystkie potrzebne informacje i materiały dla wszystkich zainteresowanych, są dostępne na stronie:
http://www.lgdpm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=583&Itemid=270


Grafika należy do Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze 
https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Przyjazne-Mazowsze-407122552717603

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze powstała w 2008 roku z inicjatywy prezes Grażyny Opolskiej i opiera się na współpracy gmin, lokalnych przedsiębiorców, oraz stowarzyszeń społecznych tworząc trójsektorowe partnerstwo będące podstawą podejścia Leader. Obszar LGD leży w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego  i zamieszkuje go obecnie około 66 tys. osób.

Swoimi działaniami LGD–Przyjazne Mazowsze stara się wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług dla ludności, pozyskiwanie dochodów z różnych źródeł, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury turystycznej, społecznej. W tej LSR ważne jest wykorzystanie w rozwoju naszego obszaru jego zasobów kulturowych i przyrodniczych, a także otwarcie się na innowacje oraz działania promocyjne. Pomoc kierowana jest do mieszkańców naszych gmin a w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji, lokalnych liderów oraz wszystkich tych, którzy mają pomysł na rozwój obszaru i poprawę jego atrakcyjności.
Są preferencje dla grup defaworyzowanych z uwagi na dostęp do rynku pracy tj. do osób, które należą do jednej z grup – osoby młode do 30 roku życia, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osoby powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne.


***

Więcej o działalności Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze można się dowiedzieć na stronach:

http://www.lgdpm.pl/

https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Przyjazne-Mazowsze-407122552717603Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies