„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie”

„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie”

Autor: Onas
3 październik 2020 / TEMATY RÓŻNE

To hasło kampanii społecznej  “Tajemnica” realizowanej w Warszawie, która ma na celu zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec osób starszych,  podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na ten temat. Każda starsza osoba doświadczająca przemocy a także świadkowie takich aktów, mogą zadzwonić pod wskazany na plakatach i ulotkach numer telefonu, aby otrzymać pomoc i wsparcie.
https://www.projektstarsi.pl/kampania.html


Grafika należy do Fundacji Projekt Starsi 
https://www.facebook.com/Fundacja-Projekt-Starsi-345691858913012/?fref=ts

Jak wynika z badań, najczęstszą formą przemocy wobec starszych jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, zdarzają się także przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Osoby starsze są często izolowane, zabierane im są pieniądze, są też upokarzane, poprzez wytykanie niesprawności fizycznej i intelektualnej. Sprawcami przemocy wobec starszych w rodzinie są najczęściej: współmałżonek (43%) i dzieci, w tym częściej syn (28,6%) niż córka (20%) oraz wnukowie. Ponieważ jest to temat wstydliwy a co za tym idzie nie często poruszany publicznie, również poziom zaangażowania społecznego jest niewielki stąd, jak najbardziej wskazane jest uświadomienie skali problemu i konieczne jest kształtowanie właściwych postaw wobec tego zjawiska.


Grafika należy do Fundacji Projekt Starsi 
https://www.facebook.com/Fundacja-Projekt-Starsi-345691858913012/?fref=ts

Twórca kampanii - Fundacja Projekt Starsi, zajmuje się sprawami dotyczącymi seniorów,  jej celem jest pomoc osobom starszym i ich otoczeniu, a także wspieranie wszelkich działań i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. Współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi, które działają na rzecz osób starszych. Fundacja Projekt Starsi jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, która opracowuje rekomendacje dotyczące wspólnych działań organizacji senioralnych, pro-seniorskich oraz organów samorządu miejskiego.

Fundacja prowadzi ogólnopolskie oraz lokalne - warszawskie projekty o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, badawczym i popularyzatorskim. Stara się też pokazywać jasne strony życia tym seniorom, którzy być może zmęczeni doświadczeniami stracili motywację, siły i radość. Wskazuje pozytywne przykłady korzystania z życia, zachęca do aktywności, budowania relacji i rozwoju osobistego.

Poszukiwanie miłości, godności i optymizmu w dojrzałym życiu, to tematy proponowanych przez Fundację spotkań w ramach trwającego właśnie projektu  “Kino dojrzałe - seanse i rozmowy”.  Wspólne obejrzenie interesujących filmów i rozmowa z gośćmi, być może zainspirują do innego spojrzenia na swoje życie i zachęcą do podjęcia nowych wyzwań. https://www.projektstarsi.pl/kino.html

***

Więcej o działalności Fundacji Projekt Starsi można się dowiedzieć na stronach:

https://www.projektstarsi.pl/

https://www.facebook.com/Fundacja-Projekt-Starsi-345691858913012/?fref=tsKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies