Nauczycielu, zgłoś się do szkoły tolerancji! Razem przeciw homofobii!

Nauczycielu, zgłoś się do szkoły tolerancji!  Razem przeciw homofobii!

Autor: Jolanta Dobrzyńska
19 sierpień 2017 / NAUCZYCIEL

Rozpoczęła się nowa faza ekspansji ideologicznej w szkole. Tym razem adresatem nie jest bezpośrednio uczeń lecz jego nauczyciel, wychowawca. Stowarzyszenia genderowe nie muszą już wkraczać do szkół. Doświadczenia ze szkoleń, materiały, scenariusze zajęć przekazane zostaną nauczycielom.

Oto fragmenty ofert szkoleniowych dla nauczycieli na jesień 2017.

…Wiosną i latem wraz z Liderami i Liderkami Szkoły Tolerancji i Danutą Kuroń z Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia opracowaliśmy dla was Narzędziownik Patrioty_ki XXI w., bo uważamy, że patriotyzm to jeden z najważniejszych tematów obecnych we współczesnej debacie publicznej. To jak będziemy o nim rozmawiać z uczniami jest dziś kluczowe dla walki z ksenofobią i stereotypami…

…Przed wami kolejny scenariusz dotyczący przesłanek dyskryminacji zdefiniowanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w raporcie „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Tym razem zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszem dotyczącym walki z homofobią….

…Do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych, dotyczących homoseksualności i homofobii ważne jest, abyś sama prezentowała postawę aktywnej akceptacji dla orientacji nieheteroseksualnej. Jeśli masz wątpliwości, czy poradzisz sobie z pojawiającymi się stereotypowymi i dyskryminującymi opiniami, przeczytaj informacje z załącznika nr 2. Ponadto przygotuj się na sytuacje trudne, np. obraźliwe reakcje czy opór części klasy…

…Podziel klasę na grupy 4-5 osobowe. Każdej grupie pozwól na burzę mózgów i zaproponowanie działań, które będą dotyczyły przeciwdziałania homofobii. Wśród propozycji mogą się znaleźć np.: gazetka, debata na temat małżeństw jednopłciowych, zaproszenie osoby LGBT do szkoły na spotkanie z młodzieżą, wystawa plakatów, pokaz filmów o tematyce LGBT i inne…

Trzeba wspomnieć, że tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli pozostaje, zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe, poza kontrolą organów administracji publicznej, nie wchodzi bowiem w zakres warunków udzielania akredytacji placówkom prowadzącym kursy.

Ilu nauczycieli skusi nowy, łatwy do zdobycia certyfikat? Jak zachowają się w tej sytuacji środowiska nauczycielskie?

Rzecz uderzyć może mocno w zaufanie rodziców do każdego nauczyciela-wychowawcy. 

 Dyskusje
3 komentarze/y