Fundacja MiLA - milowy krok do rozwoju przedsiębiorczości regionu.

Fundacja MiLA - milowy krok do rozwoju przedsiębiorczości regionu.

Autor: Onas
5 marzec 2020 / SPRAWY LOKALNE

Wspierają przedsiębiorczość pomagając w tworzeniu marki lokalnej

Rozwój lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości nie zawsze musi się opierać na innowacyjności i zaawansowanych technologiach, bo można go powiązać z lokalną kulturą i tradycją oraz walorami turystycznymi regionu. Można też wykreować markę lokalną opartą na tych wartościach czy tworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną. Taką strategię wspierania przedsiębiorczości w Małopolsce stosuje Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, o której rozmawialiśmy z Barbarą Kazior, Prezesem Zarządu Fundacji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-Miejsc-i-Ludzi-Aktywnych-103679066392310

ONAS - W jaki sposób wspieracie państwo w rozwój lokalnej przedsiębiorczości?

Zacznijmy od misji, bo w naszym przypadku przedsiębiorczość jest ściśle związana z obszarem dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego i staramy się przekuć te wartości lokalne na kapitał rozwojowy, a także na kapitał związany z przedsiębiorczością. Czyli szukamy możliwości tworzenia usług lub produktów związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym przez lokalne przedsiębiorstwa, czy poprzez poszerzanie oferty usługowej organizacji pozarządowych.

Mamy swoje autorskie metody, które temu bezpośrednio służą. Bardzo ważną metodą jest tworzenie marki lokalnej dla tych właśnie produktów i usług - wyróżnika, który będzie stanowił gwarancję, magnes dla klienta i obietnicę jakości związanej z miejscem. Warto podkreślić, że pomagamy tworzyć marki lokalne wspólnie z mieszkańcami, ludźmi reprezentującymi różne środowiska, którzy są później ich ambasadorami. Zawsze szukamy ludzi z pomysłami i wizją – ludzi, którzy chcą coś zmienić. Przykładem jest Dolina Karpia, której markę pomagaliśmy tworzyć i rozwijać. Przedsiębiorcy ubiegający się o markę Doliny Karpia zgłaszają swoje produkty lub usługi, a specjalnie powołana Kapituła Marki przyznaje ją tym produktom i usługom, które spełniają kryteria. Dzięki temu, produkty wyróżniają się na rynku, są wspólnie promowane, a ponadto sprzyja to rozwijaniu współpracy miedzy przedsiębiorcami, co nie jest takie częste, a także wpływa na wzrost obrotów oraz zachęca inne osoby do podejmowania działalności gospodarczej i uruchamiania tkwiącą w nich przedsiębiorczość.

Proponujemy też rozwijanie turystyki nawiązującej do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, która opiera się na lokalnych wartościach, na ochronie których nam zależy, a które mogą stanowić znakomity magnes dla turystów. Wpisuje się to bardzo dobrze w obecne trendy w turystyce, ponieważ coraz popularniejsze staje się podróżowanie, którego celem jest głębsze, bardziej wszechstronne poznanie miejsca - nie tylko zobaczenie, ale także doświadczenie go z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, np. próbując lokalnego jedzenia, słuchając lokalnej gwary czy muzyki, poznawanie zapachu lokalnych ziół. Jest też dla nas ważne, żeby nie tworzyć takich pojedynczych miejsc, które muszą samotnie walczyć na rynku, ale raczej sieciować te miejsca i zachęcać je do współpracy. Robimy to poprzez coś, co się nazywa ekomuzeum. Polega to na zebraniu na początek w jedno miejsce tych wszystkich, którzy coś robią i mają jakąś ofertę, np. warsztaty rękodzielnicze, pokazy lokalnych tradycji czy organizację wycieczek przyrodniczych. Zachęcamy do tworzeni wspólnej oferty, współpracy i wzajemnego polecania się klientom. Jeśli ktoś się zastanawia nad wyjazdem w jakieś ciekawe miejsce, to może nie zdecyduje się, jeśli będzie wiedział tylko o lokalnym pszczelarzu. Jednak jeśli będzie znał szeroką ofertę, w której znajdzie galerię sztuki, działający młyn, do którego można wejść i zobaczyć jak działa; że może spróbować wędzonego karpia, a wcześniej go złowić, zobaczyć jak się go oprawia, a następnie wędzi. A przy okazji mieć okazję posiedzieć nad stawem i poobserwować ślepowrona. W ten sposób powstaje oferta sieciowa, w ramach której współpracują podmioty branży turystycznej i okołoturystycznej, a nowi pasjonaci, organizacje i przedsiębiorcy chętnie dołączają, co zwiększa atrakcyjność oferty i stymuluje wzrost przedsiębiorczości w regionie. Tak powstało Ekomuzeum Doliny Karpia, czy Ekomuzeum Żabi Kraj. Teraz pomagamy tworzyć Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, które obejmuje trzy gminy: Czorsztyn, Łapsze Niżne i Nowy Targ.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-Miejsc-i-Ludzi-Aktywnych-103679066392310

Jak pozyskujecie Państwo współpracowników? Czy gminy same zgłaszają się do Państwa, czy Państwo proponujecie im swoją ofertę?

Bywa z tym bardzo różnie, czasami jest tak, że gminy przychodzą do nas same. Nie zawsze są to przedstawiciele gmin, bardzo często zaczynamy współpracę od organizacji pozarządowych, z którymi spotykamy się przy różnych okazjach i rozmawiamy o potrzebach, problemach i pomysłach, i pomagamy wymyślić adekwatne działania. Czasem bywa też tak, że ktoś widział naszą prezentację na jakiejś konferencji lub spotkaniu i zainspirowało go to do działania. Częściej więc zaczynamy od organizacji pozarządowych, ale staramy się włączać gminy, bo mogą wesprzeć i zapewnić trwałość tych działań. Jeśli chcemy rozwijać turystykę, to gmina może tworzyć niezbędną infrastrukturę, ale nie będzie sama tworzyła oferty dla turystów. W związku z tym gmina jest bardzo dobrym partnerem, bardzo ważnym, który może wzmacniać te działania, ale przede wszystkim potrzebujemy lokalnych przedsiębiorców, czy może nawet nie tylko przedsiębiorców, bo ktoś może jeszcze nie miał odwagi zacząć działalności ale widzi, że te ramy, które tworzymy, pozwalają mu zacząć o niej myśleć. Niektórzy zaczynają na przykład działania przez organizacje pozarządowe, bo organizacje mogą prowadzić działalność odpłatną lub gospodarczą. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma pewności, że to będzie przynosiło przychody na odpowiednim poziomie, to bardzo często stawia pierwsze kroki przez organizacje pozarządowe w ramach działalności gospodarczej czy odpłatnej.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-Miejsc-i-Ludzi-Aktywnych-103679066392310

Chciałbym jeszcze zapytać, czy rzemieślnicy też się do państwa zgłaszają, a jeśli się zgłaszają, to w jaki sposób?

Działamy kaskadowo, co oznacza, że to nie my staramy się dotrzeć do pojedynczego rzemieślnika, ale współpracujemy z lokalnym partnerem, którym najczęściej jest organizacja, którą wspieramy merytorycznie. Organizacje dobrze znają środowisko lokalne i to one mają wiedzę na temat lokalnych twórców, pasjonatów, innych organizacji, przedsiębiorców itd. I to organizacje zapraszają na spotkania, warsztaty, wizyty studyjne czy stażowe, które służą wypracowaniu nowych pomysłów na rozwój lokalny. Naszą rolą jest dostarczenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i pokazywanie możliwości czy dobrych przykładów. Jeśli uda się wypracować wspólną wizję rozwoju, pomagamy też poszukiwać środków na realizację tej wizji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-Miejsc-i-Ludzi-Aktywnych-103679066392310

Jakie są źródła finansowania Państwa działalności?

Głównym źródłem finansowania naszej działalności jest realizacji projektów. Obecnie działamy w konsorcjum pięciu organizacji, które wspólnie tworzą Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, więc realizujemy duże przedsięwzięcia na terenie trzech subregionów w Małopolsce. Oprócz tego jesteśmy też przedsiębiorcą, prowadzimy działalność gospodarczą i sprzedajemy swoje usługi. To jest ważne dodatkowe źródło, które pomaga nam w zapewnieniu Fundacji stabilności finansowej i ciągłości działania. Bo jak wiadomo, projekty raz są, raz ich nie ma.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Fundacja-Miejsc-i-Ludzi-Aktywnych-103679066392310

Jakiego rodzaju są to usługi?

Mamy zróżnicowaną ofertę szkoleń i warsztatów. Pomagamy tworzyć questy, bo na tym się dobrze znamy, czy szkolenia z umiejętności miękkich, z bycia liderem lub z animacji lokalnej, ale też o tym, jak tworzyć ekomuzeum czy markę lokalną. Realizujemy też warsztaty, podczas których nie tylko przekazujemy wiedzę, ale wspieramy tworzenie wizji rozwoju, pomysłów na działania, integrację, współpracę i tworzenie lokalnego partnerstwa. Staramy się dopasować ofertę szkoleniową i warsztatową do potrzeb – to taka oferta „szyta na miarę”.

***

 

Więcej o działalności Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych można się dowiedzieć na stronie

http://www.mila.org.pl/pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies