Organizują wypoczynek dzieci i pomagają najbardziej potrzebującym

Organizują wypoczynek dzieci i pomagają najbardziej potrzebującym

Autor: Onas
3 marzec 2020 / SPRAWY LOKALNE

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie udziela wsparcia osobom potrzebującym z terenu swojej gminy, między innymi udzielając im pomocy żywnościowej i materialnej. Organizuje także wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Jednak na tym nie kończy się zakres działalności Fundacji, ponieważ we współpracy z samorządami lokalnymi w swoim regionie, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz organizuje liczne wydarzenia i imprezy integrujące i aktywizujące społeczność lokalną. O działalności Fundacji Bocianie Gniazdo z w Runowie rozmawialiśmy z jej prezes, Panią Martą Rutkiewicz.

ONAS – Skąd wzięła się idea i nazwa Fundacji Bocianie Gniazdo?

Marta Rutkiewicz – Nazwa wzięła się stąd, że część z nas, w tym także ja, zawodowo zajmuje się prowadzeniem ośrodka wypoczynkowego dla dzieci, ale także dla dorosłych, który się nazywa Pałac Pod Bocianim Gniazdem. Z racji na to, że świadczymy różne usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bardzo często zdarzało nam się, że wiele osób zgłaszało się do nas o różnego rodzaju wsparcie w formie nieodpłatnych usług świadczonych dla różnych grup, wsparcie finansowe, czy to wsparcie dla aktywności lokalnych. Dlatego postanowiliśmy oddzielić działalność społeczną i lokalną od sfery działalności gospodarczej i postanowiliśmy założyć fundację, która wzięła nazwę od miejsca, w którym mamy siedzibę. Nazwa wiąże się też z przysłowiowym przynoszeniem dobra i szczęścia przez bociany.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacjarunowo/

Organizujecie Państwo imprezy kulturalno-rekreacyjne. Czy te imprezy mają wpływ na integrację społeczności lokalnej i czy są adresowane tylko do lokalnych odbiorców?

Sama idea Fundacji wzięła się z jednej strony z potrzeby udzielania różnego typu wsparcia osobom potrzebującym, a z drugiej strony z tego, że osoby działające w Fundacji są też liderami lokalnymi. Na przykład ja byłam przez wiele lat sołtysem i działałam w Radzie Sołeckiej, z kolei koleżanka, która jest wiceprezesem, również jest sołtysem kolejną kadencję, więc wile działałyśmy lokalnie i społecznie. Organizowałyśmy wile wydarzeń kulturalno-integracyjnych dla społeczności lokalnej, ale także wydarzeń na skalę ogólnopolską. Organizowałyśmy imprezy promujące aktywny wypoczynek (także rodzinny), ale także skupiałyśmy się na pomocy osobom najbardziej potrzebującym i wyrównywaniu szans na terenach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niektóre z naszych imprez zostały docenione na arenie krajowej, bo byłyśmy laureatkami ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”. Nasze działania mają więc nie tylko zakres lokalny, ale gdy zachodzi taka potrzeba, to także ogólnopolski, choćby poprzez zaangażowanie jako partner w różnego typu projekty ogólnopolskie.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacjarunowo/

Fundacja ma w swojej ofercie biwaki dla dzieci. Czy jest to oferta nieodpłatna?

Jeżeli chodzi o wypoczynek dla dzieci, młodzieży lub dla grup, odbywa się to najczęściej w ramach realizowanych zadań publicznych, czyli staramy się uczestniczyć w projektach współfinansowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, albo przez projekty unijne pozyskiwać środki i organizować nieodpłatnie wypoczynek, atrakcje lub imprezy dla osób najbardziej potrzebujących. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu działalność w naszym regionie jest bardzo duże. Bardzo duże jest też zainteresowanie wiodących liderów, którzy prowadzą różne projekty. Są to projekty przeróżne, związane zarówno z szkoleniami, jak też imprezami dla dorosłych, dla osób niepełnosprawnych, a także dla dzieci i młodzieży. Wielu takich dużych liderów poszukuje organizacji do współpracy w realizacji projektów.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacjarunowo/

Czy uczestnikami Państwa projektów są wyłącznie mieszkańcy Runowa i jego okolic?

To zależy od tego, jakie projekty są w danym czasie organizowane. Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie Banku Żywności dla osób najbardziej potrzebujących w naszej gminie Potęgowo. Tą działalność prowadzimy już od kilku lat i w związku z tym organizujemy różne wydarzenia dla tych osób. Tą działalnością objęte jest około 600 osób i są to wyłącznie osoby z gminy Potęgowo. Realizujemy też wiele projektów skupiających osoby z trzech powiatów: słupskiego, lęborskiego i bytowskiego. Są to też wydarzenia lub szkolenia, w których uczestniczą osoby np. z wymiany międzynarodowej. Miałyśmy u siebie wolontariuszy z zagranicy z programu Erasmus, więc współpracowaliśmy z osobami z całej Polski.

Staramy się realizować projekty dla osób, które rzeczywiście są tym zainteresowane, więc nie poszukujemy uczestników do projektu, lecz wychodzimy od grupy docelowej i dopiero pod tą grupę, której potrzeby znamy, staramy się dobierać projekty i układać wydarzenia.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacjarunowo/

Czy organizujecie też Państwo jakieś wydarzenia bez finansowania zewnętrznego, a jedynie w oparciu o zaangażowanie społeczności lokalnej?

Jak najbardziej. Są to jakieś drobne wydarzenia lokalne, jak pikniki rodzinne, albo wydarzenia, które mają na celu np. ufundowanie dla dzieci nagrodę za dobre wyniki w nauce w formie darmowego wypoczynku wakacyjnego. Często zwracają się do nas szkoły, albo instytucje, żebyśmy pomogli im coś takiego zorganizować, albo pomóc im zorganizować jakieś zajęcia lub warsztaty.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/fundacjarunowo/

***

Więcej o działalności Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie można się dowiedzieć na stronach:

https://fundacja.runowo.pl/

https://www.facebook.com/fundacjarunowo/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies