Mężczyźni wspierają się wzajemnie w podnoszeniu swoich ojcowskich kompetencji

Mężczyźni wspierają się wzajemnie w podnoszeniu swoich ojcowskich kompetencji

Autor: Onas
15 listopad 2019 / WSPÓŁPRACA RODZICÓW

Ojciec pełni ważną rolę w rodzinie i ma olbrzymi wpływ na rozwój dziecka, dobrze więc, gdy jest to świadomy rodzic, mający wysokie kompetencje ojcowskie. Gdzie jednak takie kompetencje można zdobyć? Inicjatywa Tato.Net takim celom właśnie służy, dając ojcom możliwość podnoszenia swoich kompetencji w ramach sieci współpracy, którą ojcowie podejmują w formie warsztatów, klubów, kongresów, a także pracy indywidualnej, bo Tato.Net jest portalem, na którym można się edukować. O Tato.Net opowiada inicjator tego przedsięwzięcia, Pan Dariusz Cupiał.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

ONAS - Jaka była przyczyna powstania Inicjatywy Tato.Net i jakie ma ona spełniać funkcje?

Dariusz Cupiał – Inicjatywa Tato.Net była reakcją na pewien wyczuwalny głód społeczny. Zauważyliśmy, że temat ojcostwa wyparował z obiegu społecznego, w którym mówi się o nim w sposób odpowiedni i poważny. Owszem, temat pojawia się w przypadkach skrajnych, gdy np. ktoś został skrzywdzony w sądzie i pozbawiony prawa do opieki ojcowskiej nad dzieckiem lub w sytuacjach przemocy ze strony mężczyzn, ale w przestrzeni publicznej ojcostwo jako wartość dla dziecka, rodziny i społeczeństwa funkcjonowało w nikłym stopniu. Dlatego z grupą przyjaciół podjęliśmy poszukiwania, czy możemy się sobie w tej roli uważniej przyjrzeć i czy możemy sobie coś polecić, czego do tej pory nie robiliśmy. Pojawiła się myśl, żeby zacząć organizować przestrzeń namysłu nad ojcostwem. Ta myśl z czasem przyjęła konkretne kształty, wizję programową oraz odpowiednie struktury.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

Obecnie Tato.Net jest siecią współpracy mężczyzn. Jest to inicjatywa, która dostarcza różnego typu narzędzia, aby mężczyźni mogli sobie wzajemnie pomagać. Przyjęliśmy metodę, że nie będziemy pomagać, że nie stworzymy jakiejś poradni ojcowskiej, w której będziemy mówić ojcom, co mają robić. Sama nazwa inicjatywy, która jest także nazwą portalu, ukrywa w sobie ideę i model naszej pracy. Słowo „Tato” oznacza relację ojca z dzieckiem, więc jest czymś innym niż „ojciec”, które oznacza formalną funkcję społeczną. Natomiast słowo „Net” jest skrótem angielskiego słowa „network”, które oznacza adres internetowy, ale także pracę nad ojcostwem, czyli sieć współpracy, którą ojcowie podejmują w formie warsztatów, klubów, kongresów, a także pracy indywidualnej, bo Tato.Net jest portalem, na którym można się edukować. Tam są kampanie społeczne i publikacje, które pomagają ojcom w samodoskonaleniu się.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

Jakiego typu warsztaty dla ojców Państwo organizujecie i co one ojcom rodzin dają?

Mężczyźni spotykają się nie tylko dla sportu, w towarzystwach biznesowych dla pieniędzy, w kołach łowieckich itp., ale spotykają się też coraz częściej w Ojcowskich Klubach, w których przyświeca im tylko jeden cel: stać się lepszym ojcem. Żeby osiągnąć ten cel, pracują nad rozwojem swoich kompetencji i świadomości ojcowskiej. Widząc, że mają tą świadomość lub im tej świadomości brakuje, uzupełniają swoją wiedzę poprzez wymianę doświadczeń w ramach grupy samokształceniowej. Funkcjonując w swoim kręgu znajdują też wzorce osobowe i przykłady dobrych praktyk. Na warsztatach, które czasem nazywamy treningami, wszyscy są równocześnie nauczycielami i uczniami. Jest duża gama tych warsztatów, bo dotyczą one ojców, którzy mają córki lub synów, ale charakterystyczne jest to, że pojawiają się tu ojcowie mający różną historię. Niektórzy są ojcami niemowlaków, inni nastolatków, a zdarzają się także dziadkowie.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

Bardzo popularne stają się w całej Polsce Kluby Mam, a Państwo organizujecie Kluby Ojcowskie. Proszę coś więcej o nich opowiedzieć.

Kluby Ojcowskie to jest w pewnym sensie nieplanowane dziecko inicjatywy Tato.Net. O ile warsztaty, kongresy, portal i niektóre akcje społeczne zaplanowaliśmy, to Ojcowskie Kluby są wyrazem samoorganizowania się ojców, którzy po odbyciu warsztatów Tato.Net, takich jak „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, uznali, że zdobyte na nich doświadczenie jest cenne i chcą więcej, chcą dalej się spotykać, by się wspierać wzajemnie i inspirować się do stawania się lepszymi ojcami. Obserwujemy, że Ojcowskie Kluby dynamicznie się rozwijają i faktycznie odpowiadają na istotne potrzeby ojców.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

Prawdziwy ojciec (w odróżnieniu od biologicznego, który może nie mieć żadnego związku z rodziną) jest bardzo ważną częścią rodziny. Czy prowadzicie też Państwo jakieś działania skierowane do całych rodzin?

Mam świadomość, że jest bardzo wiele inicjatyw adresowanych do rodzin, dzieci lub kobiet, natomiast jest o wiele mniej takich, które stawiają sobie za cel wspieranie kompetencji mężczyzn, a ojców w szczególności. W związku z tym postanowiliśmy się skoncentrować na ojcu i więzi ojcowskiej, a stąd interesuje nas otoczenie ojcowskie. Dlatego prowadzimy też zajęcia dla ojców i mam oraz dla ojców i córek, ale przeważającym typem naszych działań jest praca z samymi ojcami. Uważamy, że wzmacnianie ojca, wzmacnia całą rodzinę.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

Tato.Net jest inicjatywą Fundacji Cyryla i Metodego. Proszę opowiedzieć coś o działalności tej fundacji.

Fundacja nawiązuje do dziedzictwa św. Cyryla i Metodego, którzy są patronami Europy. Budujemy mosty miedzy Wschodem a Zachodem. Patronat Cyryla i Metodego zobowiązuje nas do pracy edukacyjnej, bo to byli edukatorzy. Dlatego w naszej fundacji pracujemy w taki sposób, aby kontynuować misję naszych patronów, związana z budowaniem wspólnoty, której zwornikiem ma być kultura odpowiedzialnego ojcostwa. Dużo prac Fundacji jest prowadzonych w wymiarze międzynarodowym, także wśród Słowian, głównie w Białorusi i na południu Europy. Np. zbliżające się XI Międzynarodowe Forum Tato.Net, które odbędzie się pod hasłem „Mądrość i Skuteczność – Jak być ojcem w epoce fake news”, zgromadzi przedstawicieli kilkunastu krajów, którzy są zatroskani nie tylko o swoje rodziny, ale także o swoje społeczności. W tym sensie jest to program szerszy niż tylko same ojcostwo, bo ma ono także swój wyraz społeczny.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

***

Więcej o inicjatywie Tato.Net można się dowiedzieć na stronach:

https://tato.net/

https://www.facebook.com/inicjatywa.tato.net/

​​​​​​​Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies