Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz pomoc ofiarom przestępstw

Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz pomoc ofiarom przestępstw

Autor: Onas
7 listopad 2019 / AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Fundacja Edukacji Nowoczesnej ma w swoich szeregach wielu psychologów, prawników, informatyków i przedstawicieli innych profesji. Wykorzystując ich kompetencje i potencjał pomaga ofiarom przestępstw, aktywizuje zawodowo i społecznie młodzież oraz uczy osoby niewidome i niedowidzące posługiwać się komputerami, smartfonami i nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Naszym rozmówcą jest Pan Piotr Braun, dyrektor Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

ONAS – Realizujecie Państwo wiele projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych. Jakie to są rodzaje niepełnosprawności i jakiej pomocy Państwo tym osobom udzielacie?

Piotr Braun – Nasze projekty odnoszą się do wszystkich typów niepełnosprawności. Ze względu na to, że część osób w Fundacji jest z dysfunkcją wzroku to właśnie ta grupa jest najbardziej wspierana różnymi projektami, a przede wszystkim projektami dotyczącymi szkoleń komputerowych. Pomagamy w nauce obsługi komputerów i sprzętu elektronicznego osobom, które tracą wzrok lub już go utraciły, a także osobom, które urodziły się niewidome. Obecnie prowadzimy dwa takie projekty. Jeden z nich to projekt „Nowe technologie”, finansowany z budżetu miasta stołecznego Warszawy, a drugi to „Szkolenie komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku”, finansowany z województwa mazowieckiego. Osoby z innymi typami niepełnosprawności również są przez nas wspierane ale już bez takiego rozgraniczania. W momencie zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej do jednego z naszych projektów uczestnik dostaje od nas dodatkowe wsparcie np. w formie asystenta osoby niepełnosprawnej. Ostatnio w projekcie wolontariackim sama się wyodrębniła grupa z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. Są to przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mieliśmy też w naszych projektach osoby z niepełnosprawnością ruchu i dysfunkcjami słuchu.

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/dlarodziny.eu/

Wiążecie Państwo wolontariat z aktywizacją zawodową młodzieży. Czy może Pan powiedzieć, jak działa ten mechanizm?

To wynika z samej specyfiki projektu. Chodzi tu o projekt finansowany z funduszy europejskich, który zakłada właśnie aktywizowanie zawodowe młodzieży poprzez wolontariat. Działa to w ten sposób, że zrekrutowaliśmy młodych ludzi na Dolnym Śląsku i Mazowszu, którzy dobrali się w grupy dziesięcioosobowe i wraz z opiekunami sami ustalili wspólne cele. Np. jedna grupa w Warszawie zajmuje się pomocą osobom bezdomnym, inna grupa w Jeleniej Górze pomaga przy obsłudze stadniny koni, a jeszcze inna zajmuje się schroniskiem dla zwierząt. Nie ma z góry ustalonych kierunków działania wolontariuszy. Dopiero sama młodzież przy naszej pomocy ustala kierunki, w których chce pracować. Z naszej perspektywy ma się to przyczynić do aktywizacji zawodowej młodych osób. Wiadomo, że doświadczenie, jakie w tej pracy zyskują procentuje w przyszłości. Oczywiście, zupełnie inne cele ma szesnastolatek, a zupełnie inne trzydziestolatek. Osoba mająca np. 28 lat już wchodzi na rynek pracy, a osoby młodsze dopiero zdobywają pierwsze doświadczenia, nawiązują kontakty i znajomości, nabywają nowych umiejętności i kompetencji. Ten projekt realizujemy dopiero drugi rok, dlatego jeszcze się zastanawiamy, gdzie będziemy rekrutować młodzież – być może będą to wyższe uczelnie. Ten projekt nie jest po to, aby ukierunkowywać młodych ludzi na konkretne zawody. Naszym celem jest to, aby młode osoby zwiększały zasięg swoich możliwości i kompetencji co w efekcie pomoże w poszukiwaniu pracy. Aktywizacja zawodowa młodych osób jest dla nas bardzo dobrze znanym tematem. Prowadzimy jeszcze dwa projekty, których celem jest pomoc osobom młodym w odnalezieniu się na rynku pracy. W ramach projektu „Młodzi aktywni na rynku pracy’’ i projektu „Rozwiń skrzydła’’ oferujemy młodym osobom niezbędne narzędzia potrzebne w znalezieniu pracy. Oferujemy płatne staże zawodowe w oparciu o kompetencje danego uczestnika. Dodatkowo dbamy o rozwój interpersonalny podopiecznych projektów poprzez szkolenia psychologiczne i indywidualne doradztwo zawodowe. Przekazujemy młodym osobom niezbędną wiedzę, która w przyszłości zaprocentuje w postaci wymarzonej pracy.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/dlarodziny.eu/

Udzielacie Państwo także pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Na czym polega taka pomoc i w jakich przypadkach jej Państwo udzielacie?

Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i to ministerstwo określiło jego ramy i reguły. W ramach projektu udzielamy pomocy wszystkim osobom, które są lub były ofiarami przestępstwa, ich bliskim, a także świadkom przestępstw i ich bliskim, tyle tylko, że w innym zakresie niż ofiarom przestępstw. Jest to bardzo szeroka grupa. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, terytorialnych, ani narodowościowych, w związku z czym osoby zgłoszone do projektu nie muszą być obywatelami Rzeczpospolitej Polski. Wystarczy, że taka osoba zgłosi się do nas z oświadczeniem, że padła ofiarą przestępstwa w ciągu ostatnich 5 lat, bo jeżeli skutki przestępstwa rozciągają się na taki okres, to taką osobę też kwalifikujemy.

Pomoc, której udzielamy, podzieliłbym na dwie grupy. Pierwsza grupa to pomoc poradnicza, w ramach której osoba poszkodowana może otrzymać pomoc prawną i psychologiczną. Dodatkowo może skorzystać z terapii bądź pomocy mediatora. Oferujemy również szkolenie zawodowe, jeżeli w wyniku przestępstwa taka osoba potrzebuje nowych kompetencji. Druga grupa obejmuje wsparcie materialne, czyli takie, które w jakiś sposób rekompensuje straty wynikłe z przestępstwa. Są to przede wszystkim bony żywnościowe, odzieżowe i sprzętowe, które można wykorzystać w sklepie robiąc zakupy. Finansujemy także usługi medyczne do odpowiedniej kwoty za okazaniem niezbędnych rachunków. Poza tym możemy finansować opłaty czynszowe, czyli opłaty za mieszkanie, prąd i inne media. Finansujemy osobom poszkodowanym koszt podróży do naszego biura, a także pobyt w żłobku dzieci do 3 lat, jeśli osoba poszkodowana takiej pomocy wymaga. Pomocy materialnej udzielamy tylko ofiarom przestępstw i ich bliskim, a świadkom przestępstw udzielamy pomocy z zakresu wspomnianej wcześniej pierwszej grupy.

Prowadzimy też Krajowy Instytut Mediacji, który ma osobną stronę internetową.

Źródło grafiki: https://fen.net.pl/

Pomoc osobom niepełnosprawnym, aktywizacja zawodowa młodzieży i pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, to bardzo odległe od siebie obszary tematyczne. Dlaczego przyjęliście Państwo taki profil działalności i jak godzicie ze sobą tak różnorodne formy aktywności?

Fundacja powstała w 2012 roku i jej pierwotny celem była pomoc osobom, które mają różne potrzeby edukacyjne - stąd nazwa fundacji. Jednak jedną rzeczą jest to, co planowaliśmy, a drugą rzeczą jest to, co samo wyszło. Wiadomo, że działalność fundacji i innych organizacji społecznych jest mocno kształtowana przez uczestnictwo w konkursach grantowych i konieczność dostosowania się do ich warunków, a to bardzo często decyduje o tym, jaką pomoc fundacje świadczą, w tym nasza. Niemniej, ponieważ w naszej fundacji jest dużo psychologów, prawników, informatyków i przedstawicieli innych profesji zajmujemy się tym, co potrafimy. To wszystko powoduje, że wchodzimy w przestrzenie, które są nam znane, które są możliwe do sfinansowania i gdzie widzimy potrzeby ludzi, na które staramy się odpowiadać i udzielać wsparcia, jak tylko jest to możliwe.

***

Więcej o działalności Fundacji Edukacji Nowoczesnej można się dowiedzieć na stronach:

https://fen.net.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaEdukacjiNowoczesnej

https://mediacje.fen.net.pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies