Poprawiają warunki życiowe ubogich dzieci

Poprawiają warunki życiowe ubogich dzieci

Autor: ONAS
29 października 2019 / Onas

Stowarzyszenie Piękne Anioły pomaga rodzinom w ciężkiej sytuacji materialnej. Ich sztandarowe programy zapewniły poprawę warunków bytowych wielu ubogich rodzin. Na pierwszy plan wybija się program „Słoneczne pokoje”, w ramach którego Stowarzyszenie remontuje własnymi siłami mieszkania ubogich dzieci. O działalności stowarzyszenia opowiada Pani Katarzyna Konewecka-Hołój.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

ONAS - Stowarzyszenie pomaga dzieciom, których rodziny znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. W jaki sposób wyszukujecie Państwo te dzieci i na jakim obszarze terytorialnym działacie?

Katarzyna Konewecka-Hołój - Nie wyszukujemy rodzin. Rodziny, którym należy pomóc, zgłaszają nam ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy czy coraz częściej nauczyciele, którzy w ramach indywidualnego nauczania trafiają do domów swoich uczniów i widząc ciężką sytuację materialną tych rodzin, zgłaszają się do nas.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

Sztandarowym projektem stowarzyszenia jest program "Słoneczne pokoje". Proszę coś więcej o nim opowiedzieć.

Program powstał bez specjalnego przygotowania. Został on stworzony w wyniku pracy społecznej i zaobserwowania, jakie są potrzeby dzieci i ubogich rodzin. Wtedy jeszcze nie istniały pomoce, takie jak np. 500+, które sprawdziły się dobrze w rodzinach ubogich, ale już nie w tych patologicznych. W tamtym czasie bardzo mało organizacji zajmowało się pomaganiem przy wyjściu z ubóstwa rodzinom z małoletnimi dziećmi, szczególnie jeśli chodzi o poprawę warunków bytowych. Wtedy stwierdziliśmy ,że my postaramy się pomóc w poprawie tych warunków. Każdy ze znajomych, działając jako grupa nieformalna, zorganizował elementy wyposażenia domu, które były nowe i postanowiliśmy urządzić nimi pokój dzieciom z ubogiej rodziny. Po pierwszym takim remoncie, pod wpływem pozytywnych emocji jakie temu towarzyszyły, chcieliśmy zarazić tego typu pomaganiem innych tak, aby zapewnić dzieciom podstawowe warunki życiowo-bytowe. W ten sposób założyliśmy stowarzyszenie. Firmy chętnie nas wspierają, bo mało mamy do czynienia z finansami, a jedynie opieramy się o gotowe produkty. Nasi darczyńcy zapewniają nam m.in. farby, oświetlenia czy meble. W ciągu 7 lat wykonaliśmy ponad 200 remontów pokoi  i kilkadziesiąt remontów łazienek, a w większości domów tworzyliśmy je od nowa, ponieważ nie było ich w ogóle.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

Oprócz tego powstało kilkanaście "tęczowych sal". Są to miejsca użyteczności publicznej, które chcieliśmy zmienić tak, aby były przyjazne i niwelowały wszelkie dyskomforty u dzieci, które się w nich znajdują. Mowa tutaj o takich pomieszczeniach jak świetlica kuratorska w Wodzisławiu Śląskim, która swoimi warunkami nie zachęcała do jej użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem. Wyremontowaliśmy także świetlice środowiskowe dla Polskiego Towarzystwa Dzieci, czy sale świetlicowe w szpitalach, a nawet sale pożegnań dzieci z rodzicami w hospicjum. Z racji naszej współpracy z zakładami karnymi stworzyliśmy sale do widzeń dzieci z rodzicami tak, aby nie musieli oni siedzieć na jednej sali z innymi osadzonymi.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

Proszę powiedzieć jeszcze na czym polega projekt "anioły idą do szkoły" i "czysty aniołek".

Ideą projektu "Anioły idą do szkoły" było to, że chcieliśmy, aby cała Polska wsparła dzieci z ubogich rodzin idące do szkoły, doposażając je i ich pokoje w przybory szkolne. Trwa ona głównie przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale my przez cały rok jeżdżąc do remontów i oddając gotowy pokój, również wyposażamy go w przybory szkolne. "Czysty aniołek" natomiast jest odpowiedzią na nasze obserwacje dotyczące ubogich rodzin i ich problemu ze środkami czystości. Bardzo niski jest również odsetek dzieci dbających o higienę jamy ustnej w ubogich domach, ponieważ nie mają oni ani pasty, ani szczoteczek do zębów. Dlatego poprosiliśmy cały kraj, aby wsparł nas w zbiórce środków czystości. Akcja była zorganizowana w sposób przemyślany tak, aby najbliższe ośrodki pomocy społecznej otrzymywały pomoc lokalnie i nie trzeba było organizować dodatkowych środków transportu, a pracownicy socjalni jeżdżący w teren, przekazywali środki tam, gdzie były one najbardziej potrzebne.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

Na jakich zasadach działa Państwa program stypendialny?

Nasz program stypendialny mógł być realizowany dzięki sieci handlowej KiK. Postanowili oni we wszystkich swoich oddziałach zbierać środki na pomoc uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej. W większości przypadków chodziło o zakup instrumentów muzycznych czy szkoleń. W ten sposób wsparliśmy kilkanaście osób. W tej chwili niestety nie mamy już tych środków, ponieważ zostały one wyczerpane.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

W jaki sposób pozyskujecie Państwo sowich partnerów?

To organizacje zgłaszają się do nas. Polacy bardzo chętnie pomagają. Mamy  łatwość w pozyskiwaniu partnerów, ponieważ nasza pomoc jest zawsze w bardzo dobry sposób udokumentowana i pokazana. Dokumentacja fotograficzna z zastanej sytuacji w danym domu ułatwia zrobienie listy potrzebnych rzeczy i w ciągu dwóch dni jesteśmy w stanie zapewnić pomoc od instytucji, które nas wspierają. Buduje to naszą wiarygodność. W swoich działaniach stawiamy również na programy wsparcia rówieśniczego, ponieważ dzisiaj młodzież ma problem ze współpracą i wzajemnym wspieraniem się. Prowadzimy projekt "Mój rówieśnik moje wsparcie" współfinansowany ze środków unijnych. Polega on na tym, że przez 10 miesięcy osoby objęte programem są pod opieka coachów i  psychologów, którzy uczą ich rozwiązywania problemów i tego jak budować zdrowe relacje w przyszłości.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/PiekneAnioly/

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Piękne Anioły można się dowiedzieć na stronach:

https://www.piekne-anioly.org

https://www.facebook.com/PiekneAnioly/Organizacje

FUNDACJA RODZIN ADOPCYJNYCH

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku  Naszym głównym projektem jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w Otwocku – szpitalnego oddziału...

STOWARZYSZENIE KLIKA

Stowarzyszenie młodych wolontariuszy, głównie studentów niosących pomoc i radość osobom niepełnosprawnym. Studenci towarzyszyszą niepełnosprawnym w codziennych czynnościach, organizują spacery i...

STOWARZYSZENIE "WIELKIE SERCE"

Stowarzyszenie to grupa pracowników Ośrodka zaczęła organizować wyprzedaże używanej odzieży czy kiermasze książek celem zdobycia środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia...


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies