We współpracy z władzami gminy aktywizują społeczność lokalną

We współpracy z władzami gminy aktywizują społeczność lokalną

Autor: Onas
4 październik 2019 / SPRAWY LOKALNE

W naszym kraju zdarzają się organizacje, o których istnieniu można się dowiedzieć tylko z rzadka z artykułów w lokalnych mediach, chociaż organizacje te bardzo prężnie działają na rzecz społeczności lokalnej, organizując imprezy, wycieczki i różnego typu zajęcia dla różnych grup wiekowych mieszkańców swojej gminy. Taką właśnie organizacją jest Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice, które przesłało nam tekst opisujący działalność stowarzyszenia. Teks publikujemy poniżej.

***

Z inicjatywą powołania Stowarzyszenia wystąpiła w 2004 roku piętnastoosobowa grupa mieszkańców naszej gminy. Przyjęło ono nazwę Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice. Początkowo nasze działania były skromne i ograniczały się do organizacji festynu rodzinnego oraz zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży ze szkół na terenie gminy. Ale już wtedy sympatycy Stowarzyszenia pomagali nam w realizacji zadań, czynnie włączając się w organizację imprez. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewnialiśmy dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej wypoczynek letni w postaci półkolonii.

Źródło fotografii: pixabay.com

Z biegiem czasu Stowarzyszenie podejmowało wiele działań skierowanych do mieszkańców naszej gminy. To były i są nadal festyny rodzinne. W ten sposób aktywizujemy społecznie różne grupy wiekowe. Podczas festynów odbywa się wiele konkursów dla rodzin, dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą urządzają swoje stoiska, oferując różne usługi, np. fryzjerskie lub kosmetyczne. Mieszkańcy nie tylko licznie przybywają na organizowane imprezy, ale także pomagają w ich organizacji.

Przez kilka lat byliśmy organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych, realizując projekt „Pływać każdy może”. Uczniowie szkół z terenu naszej gminy systematycznie wyjeżdżali na basen w Ozorkowie. Stowarzyszenie wspólnie z Biblioteką Publiczną w Wartkowicach skorzystało z programu dotacyjnego Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej”. W projekcie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM”. Skorzystaliśmy ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i w ramach pozyskanych środków odbyło się wiele imprez. I to właśnie wtedy udało się zaktywizować mieszkańców gminy. Zorganizowaliśmy Dzień Ziemniaka, liczne wyjazdy do teatru i kina, warsztaty kulinarne, florystyczne i muzyczno-taneczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dzięki którym udało się zwiedzić różne regiony Polski, a także pokazać, jak można aktywnie spędzać czas. Tradycją stały się spotkania wigilijne dla różnych grup wiekowych. Można było spędzić przyjemnie czas, a także obejrzeć jasełka. Spotkania te są kontynuowane.

Źródło fotografii: pixabay.com

Aby zapewnić seniorom aktywny sposób spędzania czasu, organizowaliśmy różnego typu spotkania, np. Dzień Seniora, spotkania noworoczne, wieczory kolęd, wspólne biesiadowanie, wycieczki krajoznawcze. Takich spotkań odbyło się kilkanaście. Wolny czas seniorom umilali też seniorzy.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Wartkowice było realizatorem usługi, polegającej na zorganizowaniu życia społeczno-kulturalnego dla mieszkańców 12 sołectw. Był to program ”Dobre Sąsiedztwo”. Przygotowaliśmy ognisko, warsztaty kulinarne, spotkanie z sołtysami, wieczór piosenki biesiadnej, a także „Sobotnie spotkania z humorem i piosenką”, Rodzinne biesiadowanie” i „Pożegnanie lata”. Rozwijając kontakty między społeczeństwami, realizowaliśmy projekt „Między nami sąsiadami”, w ramach którego uczniowie z naszej gminy uczestniczyli w wymianie partnerskiej z młodzieżą z Ukrainy.

Bardzo dobrze układa nam się współpraca z władzami gminy i samorządowymi. W 2014 roku byliśmy współorganizatorami widowiska „Rekonstrukcja wydarzeń 1914 roku”. Impreza ta przyciągnęła nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale także gmin sąsiadujących. Była to prawdziwa uczta dla oczu i ducha. Współpracowaliśmy także z samorządem gminy przy organizacji obchodów 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Od kilku lat uczestniczymy również w organizacji Gminnego Święta Plonów. Pomagaliśmy też władzom gminy w organizacji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zorganizowano rekonstrukcję historyczną, przedstawiającą wydarzenia z roku 1918.

Od dwóch lat realizujemy zadanie publiczne, skierowane do rodzin zmagających się z problemem alkoholowym, pod nazwą „Mikołajkowe Zmagania Sportowe”. Po raz pierwszy wspólnie z władzami gminy i samorządem lokalnym zorganizowaliśmy „Noc Świętojańską”, jako wydarzenie promujące lokalne dziedzictwo. Podczas imprezy przeprowadzono różne warsztaty, np. wyplatania wianków i plastyczne. Dużo miejsca podczas zabawy poświęcono dzieciom.

Źródło fotografii: pixabay.com

Podejmujemy wiele działań aktywizujących społeczność lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Już od kilku lat realizujemy projekt „Integrujmy się”. Stowarzyszenie przystępuje do konkursów ogłaszanych przez Wójta Gminy Wartkowice na realizację zadań publicznych. Przystępujemy także do konkursów organizowanych przez inne instytucje, np. Ministerstwo Sportu i Turystyki czy Narodowy Instytut Wolności w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, miedzy innymi ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Z Ikrą”, jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, władzami i samorządem gminy oraz Radą Pedagogiczną i pracownikami miejscowej szkoły. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach w ramach współpracy z powiatem poddębickim.Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies