Arteterapia w Warsztatach Terapii Zajęciowej UNIKAT

Arteterapia w Warsztatach Terapii Zajęciowej UNIKAT

Autor: Onas
2 październik 2019 / TERAPIA I REHABILITACJA

W pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT z Katowic postawiło na arteterapie, ponieważ  rozwija ona zdolności manualne i koordynację wzrokowo ruchową, a także pomaga rehabilitacji społecznej. Stowarzyszenie pomaga też osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy zarobkowej. Przedstawiciele Stowarzyszenia UNIKAT odpowiedzieli nam na kilka pytań, dotyczących ich pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT

Z osobami z jakimi typami niepełnosprawności Państwo pracujecie?

W ramach działań warsztatu prowadzimy szeroko rozumianą rehabilitację społeczną oraz zawodową głównie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast bardzo często są to osoby ze sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto w ostatni czasie zgłaszają się do nas również osoby z tzw. niepełnosprawnością nabytą w wyniku różnych zdarzeń losowych, wypadków itp.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT

W prowadzonych przez Stowarzyszenie warsztatach terapii zajęciowej znaczna część to zajęcia o charakterze artystycznym. Dlaczego postawiliście Państwo na ten typ zajęć i jak one wpływają na życie osób niepełnosprawnych?

Postawiliśmy na zajęcia artystyczne, ponieważ szeroko rozumiana arteterapia rozwija zdolności manualne i koordynację wzrokowo ruchową. Wzmacnia i rozwija motorykę małą, ma wpływ na myślenie abstrakcyjne i kreatywność, niweluje deficyty, a możliwość udziału w kiermaszach i wystawach pomaga w rehabilitacji społecznej. Nabywane w pracowniach WTZ umiejętności praktyczne, ułatwiają podopiecznym możliwość podjęcia zatrudnienia i akceptacji na rynku pracy chronionej. 

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT

Jakie jeszcze prowadzicie Państwo warsztaty i jakie one mają znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami?

Głównym celem Stowarzyszenia UNIKAT jest organizowanie różnych form pomocy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz promowanie wszelkich działań, noszących znamiona twórczości artystycznej. Chcąc zaspokoić realne potrzeby niepełnosprawnych, w 2004 roku utworzyliśmy placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, który obecnie skupia 35 podopiecznych w 6 pracowniach: plastyczno-graficznej, ceramiki, szkła artystycznego, rękodzieła, komputerowej oraz wspomagania rozwoju. W swej codziennej pracy poszukujemy odpowiedzi dotyczących miejsca i roli osób niepełnosprawnych intelektualnie we wspólnym świecie. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom oraz profesjonalnej kadrze instruktorskiej tworzymy skuteczny system wsparcia uczestników, w kierunku ich uspołecznienia. Podopieczni WTZ tworzą prace artystyczne i użytkowe, prezentując swoje możliwości na arenie ogólnopolskiej, jako laureaci licznych konkursów i współtwórcy wystaw. Dodatkowo, swą obecność zaznaczają poprzez sprzedaż wyrobów własnych na różnego rodzaju kiermaszach. Radość z sukcesów uczestników WTZ Unikat, będących wynikiem realizowanego od wielu lat określonego profilu działalności, skłania nas do ciągłych poszukiwań, wykorzystywania szans i wspólnego doświadczania.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT


Proszę opowiedzieć coś więcej o projekcie „Idziemy do pracy".

Współczesna rehabilitacja osób niepełnosprawnych, powinna obejmować nie tylko rehabilitację rozumianą w aspekcie czysto medycznym. W skutecznym procesie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ważną rolę odgrywa rehabilitacja społeczna, a co za tym idzie zawodowa. Rozpowszechnianie idei aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy stało się na przełomie ostatnich lat ważną kwestią społeczną. Sposób postrzegania osób niepełnosprawnych zmienia się nieustannie. Coraz częściej podkreśla się ich prawo do samodzielności, autonomii, niezależności, a co za tym idzie prawo do posiadania prawdziwej pracy.

Ponieważ opisywana grupa są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powinny one zostać objęte szczególnymi działaniami, mającymi na celu umożliwienie podjęcia zatrudnienia. Od samego początku przystępując do realizacji projektu „Idziemy do Pracy”, wiedzieliśmy, że zakładana grupa beneficjentów wymaga szczególnych instrumentów i działań. Osoba niepełnosprawna intelektualnie powinna być objęta specjalnymi instrumentami wsparcia, które identyfikują w sposób właściwy potrzeby oraz możliwości grupy docelowej, motywują i przygotowują do pracy oraz pomagają utrzymać zatrudnienie. Wyjście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy jest procesem wieloetapowym i wymagającym w pierwszej kolejności wyćwiczenia podstawowych umiejętności społecznych. Jest to proces bardzo zindywidualizowany, dostosowany do osobistych potrzeb. Punktem wyjściowym do tego typu działań powinny być szkolenia umiejętności społecznych.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT

Projekt „Idziemy do Pracy”, został podzielony na dwa etapy. W pierwszym większy nacisk położyliśmy na umiejętności społeczne. Przeprowadzono szkolenia, takie jak: kreowanie własnego wizerunku, budżet domowy, trening umiejętności społecznych, organizacja czasu wolnego, kompetencje cyfrowe, stres i asertywność: sposoby radzenia sobie. W kolejnym etapie beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy: społeczną i zawodową. W grupie społecznej dalej prowadzone były szkolenia miękkie. Natomiast w grupie zawodowej działania ukierunkowane były na zdobycie umiejętności zawodowych, odbycie stażu, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. W trakcie projektu beneficjenci mogli skorzystać ponadto z takich instrumentów jak: spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, indywidualne spotkania z coachem, możliwość realizacji pakietu pracownika, wsparcie trenera pracy.

Działaniami projektowymi objęta została również grupa tzw. Otoczenia, które w większości stanowili Rodzice lub Opiekunowie naszych beneficjentów. Utworzyła się w ten sposób doskonała grupa wsparcia, możliwość wymiany doświadczeń, problemów oraz możliwości rozwiązywania ich. Projekt zakończył się sukcesem i wielu z beneficjentów, którzy odbyli staż, zostało potem zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto oprócz wskaźników mierzalnych, działania projektowe wniosły wiele w tzw. rehabilitacje społeczną.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT

Jakie jeszcze prowadzicie Państwo działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Zachęceni sukcesami z poprzednich projektów, postanowiliśmy po raz kolejny aplikować o środki unijne. Nasz nowy projekt został w drodze konkursu zakwalifikowany do realizacji. Dzięki środkom, jakie pozyskało Stowarzyszenie Unikat, będzie możliwa realizacja ważnego naszym zdaniem przedsięwzięcia. Postanowiliśmy tym razem pochylić się bardziej nad problemem mieszkalnictwa i tzw. opieki wytchnieniowej. Jest to dla nas ogromne wyzwanie, ale jednocześnie widzimy ogromne potrzeby w tym właśnie obszarze.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT można się dowiedzieć na stronie:

http://wtzunikat.pl/pages/warsztat-terapii-zajeciowej.phpKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies