Pomagają w rozwoju młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Pomagają w rozwoju młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Autor: Onas
20 wrzesień 2019 / MŁODZIEŻ

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej BARKA główną swoją działalność kieruje do dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych, pomagając im w swoich placówkach rozwijać takie kompetencje, jak umiejętność uczenia się oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Stowarzyszenie organizuje też pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i działa na rzecz rozwoju wolontariatu w Sokółce.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/barkasokolka/

ONAS - Głównymi deklarowanymi celami działalności Stowarzyszenia jest „wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem: dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych”. W jaki sposób realizujecie Państwo te cele?

Stowarzyszenie BARKA - Organizujemy pozaszkolne i pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty, wyjazdy edukacyjne, pomoc w nauce, obozy socjoterapeutyczne, zajęcia integracyjne i sportowe, grupę samopomocową dla rodziców. Dla osób z niepełnosprawnościami prowadzimy różnorodne formy aktywizacji społeczno-zawodowej: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/barkasokolka/

Proszę opowiedzieć coś więcej o Świetlicy Młodzieżowej BAZA i młodzieżowej świetlicy Klub Piętnastu. Czy są to dwie różne placówki? Czym się różnią?

Nasze stowarzyszenie od maja 2017 r. prowadzi środowiskową Świetlicę Młodzieżową BAZA. Jest to placówka wsparcia dziennego dla młodzieży w wieku 12-18 lat zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W chwili obecnej ze wsparcia na stałe korzysta 10 osób. Są to uczniowie pobierający naukę w różnych szkołach na terenie Sokółki. BAZA jest miejscem, w którym młodzież może spędzić swój czas po szkole, otrzymać pomoc w nauce, porozmawiać z osobami godnymi zaufania, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, spotkać interesujących ludzi, spróbować nowych rzeczy, będąc gospodarzem miejsca i organizując, przy wsparciu wychowawców, zajęcia edukacyjne, pomoc w nauce oraz weekendowe spotkania edukacyjno-integracyjne. Podczas zajęć rozwijane są kompetencje kluczowe, w tym szczególnie dwie: umiejętność uczenia się oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Przyczynia się to do wyrównywania szans w rozwoju młodzieży. Zwiększa aktywność społeczno-edukacyjną, rozwija wiedzę, kompetencje i postawy obywatelskie.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/barkasokolka/

W maju 2019 r. został dodatkowo utworzony Klub Piętnastu. Jest to środowiskowa placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 12-17 lat z gminy Sokółka. Zapewniamy  preferencje dla osób, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia. Głównym celem jest zwiększenie społeczno-edukacyjnych szans  uczestników i uczestniczek poprzez likwidację barier ograniczających te szanse. Prowadzimy działania profilaktyczne, wspierające rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, obejmujące opieką i wychowaniem młodzież (zajęcia edukacyjne, pomoc w nauce, obozy socjoterapeutyczne) oraz współpracę z rodzicami, opiekunami lub instytucjami, w szczególności poprzez wsparcie dla rodzin w postaci grupy samopomocowej, mającej na celu zmniejszenie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia. Młodzież uczestnicząc w działaniach klubu rozwija kompetencje kluczowe: społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, umiejętność uczenia się. Zmniejsza braki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych. Łagodzi zaburzenia zachowania. Klub Piętnastu swoimi działaniami obejmuje 15 osób.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/barkasokolka/

Czym jest Przystanek Nadzieja?

Przystanek Nadzieja to grupa wsparcia, prowadzona wolontariacko przez nasze Stowarzyszenie od 2016 r. Należy do niej stale 15 osób niepełnosprawnych, ale skład jest otwarty i staramy się na miarę możliwości pomagać wszystkim, którzy się zgłaszają. Jest to miejsce aktywności i rehabilitacji, integracji i wzajemnego wspierania się, wspólnego planowania i realizacji projektów w celu pokonywania własnej słabości; nabywania, podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do stałego podnoszenia poziomu samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku oraz wychodzenia z wykluczenia. W działania Grupy angażują się wolontariusze, zarówno dorośli, jak i uczniowie należący do szkolnych i przedszkolnych klubów wolontariusza w gminie Sokółka.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/barkasokolka/

Jakie jeszcze prowadzicie Państwo działania na rzecz społeczności lokalnej?

Nasze stowarzyszenie jest koordynatorem Sokólskiej Sieci Wolontariatu, skupiającej aktualnie 12-u aktywnie działających wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych. W Sieci realizujemy zadania służące angażowaniu mieszkańców do bezpłatnej pracy na rzecz innych. Zadania te są planowane i podejmowane w czasie spotkań Sieci, podczas których jej członkowie pracują nad koncepcją i rozwojem wolontariatu oraz analizują efekty pracy i podejmują ewentualne działania korygujące. Wymieniają się doświadczeniami w zakresie rozwijania wolontariatu, opracowują kierunki rozwoju Sieci oraz politykę współpracy z wolontariuszem. Sieć organizuje również co roku konkurs i Galę Sokólskie Barwy Wolontariatu. We wszystkich działaniach członkowie Sieci podejmują i realizują zadania jako wolontariusze, a także pozyskują do współpracy innych wolontariuszy i sponsorów. Współpracują z organizacjami i instytucjami: gminą Sokółka, starostwem powiatowym, szkołami, przedszkolami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Bohonikach i Sokólskim Ośrodkiem Kultury.

​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/barkasokolka/

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej BARKA można się dowiedzieć na stronach:

http://www.barka.internetdsl.pl

https://www.facebook.com/barkasokolka/

​​​​​​​Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies