„Senior Pomorski”, czyli wszechstronna współpraca międzypokoleniowa

„Senior Pomorski”, czyli wszechstronna współpraca międzypokoleniowa

Autor: ONAS
19 września 2019 / Onas

Jednym z sztandarowych projektów Stowarzyszenia Podaj Rękę jest „Senior Pomorski”, który jest kompleksowym, międzypokoleniowym i międzysektorowym systemem wsparcia, animacji i aktywizacji osób starszych. Projekt będzie wdrażany systematycznie w kolejnych miejscowościach, regionach a może krajach. Pomagając seniorom zdobywać nowe kompetencje, a młodzieży nabywać umiejętności społecznych. Stowarzyszenie nie tylko pracuje z seniorami, ale także aktywizuje zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i pomaga wychowankom pieczy zastępczej w osiąganiu życiowej samodzielności. O działaniach Stowarzyszenia opowiedział nam jego prezes, Pan Marek Olechnowicz.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

ONAS – Realizujecie Państwo szereg działań i projektów mających na celu aktywizację zawodową lub podnoszenie kompetencji zawodowych. Do kogo adresujecie Państwo te działania i w jaki sposób Państwo aktywizujecie zawodowo te osoby?

Marek Olechnowicz - Pracujemy na terenach wiejskich i miejskich od ponad 15 lat. Przez pierwszych 10 głównie z rodzinami, aby wspierać dzieci i młodzież, a poprzez nich docierać do ich rodziców i bliskich - osób dorosłych, które w przeważającej większości mieszkając na wsi miały utrudniony dostęp do rynku pracy. Dla przykładu, trudności w dotarciu do miejsc, w których można było znaleźć pracę, choćby z "prozaicznego" powodu braku odpowiedniej komunikacji autobusowej lub miejsca na pozostawienie dzieci pod opieką, jak żłobki i przedszkola. Z czasem osoby te otwierały się coraz bardziej na naszą obecność i pomoc, a tym samym gotowe były na realizację form wsparcia na coraz wyższym poziomie ich zapotrzebowania, które wspólnie z nimi odkrywaliśmy. I tak zrodziła się idea przygotowania i rozpoczęcia działań w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, którą wspólnie z kilkunastu NGO’sami wypracowaliśmy, a następnie zmotywowaliśmy Samorząd Województwa Pomorskiego oraz samorządy lokalne do przeznaczenia środków z RPO WP 2014-2020 dedykowanych osiom priorytetowym aktywna integracja i usługi społeczne na realizację tegoż właśnie systemu. I tak rozpoczęła się przygoda z pakietem projektów "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w powiecie gdańskim", które oprócz tego, że są realizowane z nadzwyczajną skutecznością (Opatrzność czuwa!!!), to jeszcze na bazie doświadczeń i coraz to nowych rozwiązań wypracowujemy kolejne inicjatywy, w tym między innymi „Seniora Pomorskiego”, czyli kompleksowy, międzypokoleniowy i międzysektorowy system wsparcia, animacji i aktywizacji osób starszych. „Senior Pomorski” jest naszym autorskim pomysłem, który wdrażać będziemy systematycznie w kolejnych miejscowościach, regionach a może krajach i to nie tylko europejskich, gdyż pracujemy także w krajach azjatyckich i Afryce (moja siostra jest misjonarką w Togo, więc samo przez się zrozumiałe jest, że staram się jej i jej podopiecznym pomagać na ile sił i możliwości starcza).

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

W jaki sposób w projekcie "Międzypokoleniowy punkt konsultacji senioralnej szansą na rozwój kompetencji młodzieży" podnoszone są kwalifikacje zawodowe młodzieży?

Od kilku lat staramy się nie wypracowywać i realizować projektów, które są całością samą w sobie. Pracujemy systemowo i strategicznie. Międzypokoleniowy Punkt Konsultacji Senioralnej jest również kolejnym krokiem w kierunku „Seniora Pomorskiego”, którego realizacja nie może się dokonać bez udziału ludzi młodych, w tym odpowiednio przygotowanych do realizacji poszczególnych działań. Dlatego docieramy w projekcie do ludzi młodych (studentów), aby dać im poznać "tajniki", czyli istotę „Seniora Pomorskiego”, trochę ich z tym systemem zapoznać i dać im się z nim oswoić. Jest to mocno rozbudowany, również technologicznie, system. Można powiedzieć, że wygląda na zbudowany i gotowy do uruchomienia, a ja jestem przekonany, że jesteśmy dopiero u początku drogi, a Opatrzność ma dla nas jeszcze wiele niespodzianek. Osoby starsze, seniorzy, nie są zainteresowani, by być "balastem", wyzwaniem, albo problemem. Nie chcą być osobami do zaopiekowania - oni chcą do końca być potrzebni, użyteczni i aktywni, zatem na bazie tych oczekiwań z całą pewnością wiele jeszcze rozwiązań jest przed nami i oczekuje na naszą gotowość, by je odnaleźć i wdrożyć. Szkolimy studentów z wielu kompetencji, w tym budowania relacji, oczywiście, także z osobami starszymi. Uczymy technologicznych rozwiązań obecnych w „Seniorze Pomorskim” (terminale wraz z dedykowanymi aplikacjami, sprzęt, relacja, komunikacja - to podstawy tej części „Seniora Pomorskiego”, który w 2030 przewidziany jest dla kilku lub kilkunastu tysięcy osób - oczywiście o ile wszystko pójdzie po "naszej myśli", bo jeśli nie po "naszej" może to być kilkadziesiąt tysięcy osób.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

Jakie jeszcze prowadzicie Państwo działania na rzecz seniorów?

Oprócz tego, o czym wcześniej opowiadałem, prowadzimy Centrum Organizacji Pozarządowych, Spontaniczne Towarzystwo Pomocnych Serc, które jest stale rosnącą grupą wolontariuszy (skrót SPONTAN) ukierunkowywanych, w tym także praktycznie, na budowanie relacji z osobami starszymi, na wzajemną wymianę kompetencji i doświadczenia, wymianę "usług" itd. Prowadzimy również Klub Integracji Społecznej w Cedrach Wielkich, który także ukierunkowany jest na rozwój wzajemnego oddziaływania osób młodszych i starszych - międzypokoleniowo. Prowadzimy warsztat, w którym osoby starsze i młodsze realizują swoje pasje, wytwarzają różne dzieła artystyczne, rękodzieło, itd.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

Prowadzicie Państwo różnego typu placówki. Proszę powiedzieć, jakie to są placówki i jakie funkcje społeczne one spełniają?

O placówkach już było wcześniej. Dodam jeszcze tylko Mieszkanie Treningowe dla byłych podopiecznych pieczy zastępczej. W 2009 roku powołaliśmy do istnienia Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, z której do końca 2015 roku "wydaliśmy światu" ponad 30 dorosłych podopiecznych, z których kilkanaście osób dodatkowo w Mieszkaniu Treningowym uczyliśmy i uczymy samodzielności, towarzyszymy im w tym procesie i aktywizujemy, między innymi zatrudniając ich w powołanych przez nas do istnienia Spółdzielniach Socjalnych "Serdeczni - Usługi" i "Serdeczni - Art". Zajmujemy się w nich budowlanką, wykończeniówką, elewacjami, docieplaniem itd. A także produkcją gadżetów reklamowych, rękodziełem, odnawianiem mebli itd.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

Stowarzyszenie ma bardzo rozbudowaną strukturę terytorialną, ale większość Państwa projektów ogranicza się do województwa pomorskiego. Jaką więc rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywają oddziały terenowe?

Oddziały terenowe prowadzone są głównie przez moich wychowanków - jestem pedagogiem, trenerem, socjoterapeutą, ale też ewangelizatorem. Wiele osób, mając wolę realizacji działań w podobnym duchu, podejmuje się prowadzenia działalności na swoim terenie. I od tego momentu działalność na danym obszarze zależy głównie od niego, choć oczywiście współpracujemy w tych działaniach, wspieramy "teren" itd., ale bardziej zależy nam na aktywizowaniu tych jednostek, aniżeli na organizacji działań dla nich i za nich. Jednak często przygotowujemy wielorakie przedsięwzięcia dla szerokiego obszarowo terytorium. Prężną i zaangażowaną ekipę mamy w Bydgoszczy, Suwałkach, Ostródzie, Elblągu czy Kutnie. Działają oni jednak głównie w ramach swojego czasu wolnego i trochę tak jak my wolą ten swój krótki czas przeznaczać na działanie zamiast marketingu. Wiemy, że informacja "w świat" jest ważna, ale jeśli trzeba wybierać pomiędzy marketingiem a wspieraniem innych, to my akurat zainteresowani jesteśmy pomaganiem, dlatego tak to z zewnątrz wygląda. Jednak suma sumarum oddziały terenowe są niezwykle ważne, choćby dla samych podopiecznych, którzy podczas wyjazdów wakacyjnych nie trafiają w "obce ręce", ale czują się jak u siebie w domu.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

W jaki sposób finansujecie Państwo tak rozległą działalność Stowarzyszenia?

W zasadzie trzeba powiedzieć, że sam nie wiem..., to znaczy co do istoty wiem: Opatrzność czuwa !!! Bank Opatrzności ma mnóstwo wypchanych pieniędzmi kieszeni. My nie bardzo rozwijamy działkę fundraisingu, gdyż wychodzimy z założenia, że chcąc coś zrobić wystarczy mieć serce i ręce. Przy takim rozmachu działań, jak nam się to wydarzyło, niezbędne są jednak środki. Piszemy zatem wielorakie programy czy projekty, korzystamy z wielu źródeł finansowania: europejskich, rządowych, regionalnych czy lokalnych. Do tego 1%, darowizny, składki członkowskie i środki własne członków zarządu oraz koordynatorów oddziałów. Wszyscy pracujemy zawodowo, więc nie stawiamy Stowarzyszenia "na głowie" - to nie ono ma nas finansować, ale  my mamy finansować Stowarzyszenie i na tym powinna polegać działalność społeczna. Dopiero gdy okazuje się, że ktoś na tyle wyspecjalizował się w danych dziedzinach pomocy, wsparcia czy animacji i aktywizacji, że "zabiera" to jego zawodowy czas i przestrzeń, wówczas można powiedzieć, że zajmuje się sprawami organizacji zawodowo i wtedy wraz ze środkami na działania ma prawo do poszukiwania również środków na utrzymanie kadry. Tak się to dzieje u nas.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/

***

Więcej o działalności Stowarzyszenia „Podaj Rękę” można się dowiedzieć na stronach:

http://www.podajreke.org/

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Podaj-Rękę-167324406686790/Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies