Gender - jak jest:

Autor: admin
20 czerwiec 2017 / TEMATY RÓŻNE

 

Polska na arenie międzynarodowej:

http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/320-trzy-punkty-destrukcyjnego-antyrodzinnego-kompromisu-rzadu-na-arenie-miedzynarodowej

·        Konkluzje Rady w sprawie równouprawnienia osób LGBTI z 16.06.2016
KE: Lista działań Komisji na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI List of actions by the Commission to advance LGBTI equality). Po raz pierwszy w historii państwa UE zgodnie wypowiedziały się w kwestii LGBTI, w tym Polska.

 

·        Mandat Niezależnego Eksperta ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową – Rada Praw Człowieka ONZ (Vitit Munthaborn)
Po raz pierwszy w historii powołano stanowisko ds. egzekwowania prawa LGBTQ jako praw człowieka, choć nigdy prawa LGBTQ nie zostały włączone do praw człowieka! Podczas głosowania: 84 głosy do 77. Delegacja aktualnego rządu głosowała za powołaniem tego urzędu! (Dla porównania reprezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych za rządu liberalnej PO wstrzymywała się dotychczas od głosu w tej kwestii!)

Program eksperta
4 cel - zakazać przekazywania treści religijnych niezgodnych z ideologią ruchów LGBT,

5 cel – promocja ideologii ruchu homoseksualnego za pośrednictwem szkół i innych placówek edukacyjnych.

“Są prawa, które są absolutne”, stwierdził, “ale są też takie, które absolutne nie są”. Wyjaśnił, że “wolność wypowiedzi, a w tym wolność religijna” nie są prawami absolutnymi i mogą w razie potrzeby zostać zredukowane.

 

·        Seksualizacja dzieci, aborcja i ograniczanie praw rodziców – Unia Europejska proponuje ONZ oburzające zmiany w dokumencie końcowym 61. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet. Te skandaliczne postulaty poparł też polski rząd!

Po raz pierwszy w historii prawa reprodukcyjne mogą zostać określone prawami kobiet! Na początku marca na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku rozpoczęły się negocjacje przygotowujące 61. sesję Komisji ds. Statusu Kobiet. Rezolucja nie przeszła tylko i wyłącznie głosami państw afrykańskich i Watykanu.

Podwórko krajowe:

http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/322-piec-obszarow-destrukcyjnego-antyrodzinnego-dzialania-rzadu-w-polsce

1.      Edukacja antydyskryminacyjna jest nadal obowiązkowa w polskich szkołach. Choć w nowej ustawie oświatowej nie ma o niej ani słowa, nadal obowiązują rozporządzenia:

- z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w której zapisane jest, że:

 "Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji." oraz "zadaniem szkoły jest kształtowanie u uczniów następujących postaw... [w tym:]  5) tolerancji: uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi; przeciwstawia się przejawom dyskryminacji."

 - z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. O wszystkich placówkach pisze się, że "w szkole [przedszkolu] lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły [przedszkola] lub placówki".

Nie zmieniono niestety ustawy dotyczącej wymagań wobec szkół i placówek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1214).

"W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola".

2.     Obecność środowisk LGBTQ na terenie placówek szkolnych

Tęczowy piątek

„16 dni przeciwko dyskryminacji”

3.      Narodowy Program Zdrowia – edukacja prokreacyjna 
– druga rządowa edukacja seksualna w szkołach z pominięciem nadzoru pedagogicznego Ministerstwa Edukacji oraz inne działania propagandowe na terenie szkół za 21 mln zł

Proponowany zakres zajęć całkowicie duplikuje zagadnienia omawiane podczas zajęć wdż, włącznie z aspektem wychowawczym związanym z seksualnością. Obowiązkowość uczestnictwa szkół, choć dobrowolność rodzica.

 

4.     Odbieranie funduszy i utrudnianie prowadzenia edukacji domowej

 

5.      Zachowanie tzw. „kompromisu aborcyjnego”

  1.      Mocne poparcie społeczne dla homoseksualizmu jako zaburzenia

W 2013 roku CBOS  „Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich” CBOS 2013)

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF

 

„83% Polaków uważa homoseksualizm za odstępstwo od normy, w tym 57% uważa, że należy go tolerować, a 26% że nie powinno się go akceptować. 63% uważa, że osoby homoseksualne nie powinny mieć prawa do publicznego pokazywania swojego sposobu życia, ponad dwie trzecie (68%) nie akceptuje małżeństw homoseksualnych, a blisko dziewięciu na dziesięciu (87%) nie zgadza się na możliwość adoptowania przez nie dzieci. 33% akceptuje homoseksualne związki partnerskie (wzrost o 8% w ciągu 2 lat), a 60% nie zgadza się na to”.

68%  Polaków nie akceptuje małżeństw homoseksualnych.

87% nie zgadza się na możliwość adoptowania przez nie dzieci.

                                                                                                                     

 

 Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies