Wspierają rozwój przedsiębiorczości i spółdzielczości w województwie zachodniopomorskim

Wspierają rozwój przedsiębiorczości i spółdzielczości w województwie zachodniopomorskim

Autor: Onas
12 wrzesień 2019 / AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim, organizując różnego typu działania edukacyjne, poszerzające wiedzę młodzieży i seniorów na temat przedsiębiorczości i spółdzielczości. Organizuje też największe w regionie Targi Pracy i realizuje projekty aktywizujące seniorów. O działalności Fundacji opowiada jej prezes, Pan Maciej Patynowski.

ONAS - Jakimi metodami staracie się Państwo przyczyniać do rozwoju przedsiębiorczości w Państwa regionie?

Maciej Patynowski - Naszą fundację powołaliśmy do życia w 2009 roku. Od pełnej dekady podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej. W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując szesnaście edycji największych zachodniopomorskich Targów Pracy, zachodniopomorskie edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oraz inne projekty edukacyjne kierowane zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Swoimi działaniami objęliśmy już dziesiątki tysięcy osób. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy godzin szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursy z nagrodami, konferencje i inne przedsięwzięcia edukacyjne.

Źródło fotografii: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Proszę opowiedzieć coś więcej o organizowanych przez Państwa Targach Pracy.

Targi Pracy, najprościej ujmując, mają na celu ułatwienie mieszkańcom regionu zachodniopomorskiego znalezienie lub zmianę pracy, bądź zdobycie wiedzy pozwalającej już dziś właściwie pokierować ścieżką swojego rozwoju. Jako organizator Targów Pracy stawiamy sobie za cel stworzenie przestrzeni do swobodnych spotkań i rozmów. Formuła imprezy sprzyja interakcji, wymianie kontaktów i nawiązywaniu cennych znajomości. Organizowane przez nas Targi Pracy są dziś największą i najbardziej rozpoznawalną imprezą tego typu w północno zachodniej Polsce. Każdorazowo przyciągają ponad 100 potencjalnych pracodawców i co najmniej 5000 odwiedzających.

Źródło fotografii: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Jakie prowadzicie Państwo działania na rzecz rozwoju spółdzielczości?

Od 2010 do 2016 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy o Polityki Społecznej zrealizowaliśmy trzy duże przedsięwzięcia edukacyjne, których celem było szerokie dotarcie z ideą i narzędziami ekonomii społecznej do młodych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektów odbywały się lekcje przedsiębiorczości społecznej, olimpiada z ekonomii społecznej, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich, czy gry miejskie. Opracowaliśmy także materiały edukacyjne z zakresu spółdzielczości, które trafiły do zachodniopomorskich szkół. Z oferty naszych działań skorzystało ponad 1500 osób.

Źródło fotografii: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Realizujecie też Państwo projekty skierowane do seniorów. Jakie to są projekty i jaki jest ich cel?

W wielu większych i mniejszych miastach regionu zachodniopomorskiego funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku. Obszary wiejskie są przeważnie jedną wielką „białą plamą”. Dlatego dla wyeliminowania istniejących dysproporcji w 2014 r. podjęliśmy się realizacji szeroko zakrojonego wieloletniego przedsięwzięcia na rzecz środowiska seniorów 60+, skupiając swoje działania wyłącznie na terenach wiejskich (w tym popegeerowskich), ubogich w jakąkolwiek ofertę spędzania czasu wolnego, z utrudnionym dostępem do instytucji kultury, wymagających szczególnego wsparcia.

W pierwszym roku we wsi Różańsko w gminie Dębno przeprowadziliśmy swoisty pilotaż działań. Jego efekty były na tyle optymistyczne, że dziś, po pięciu latach, projekt obejmuje aż 13 wsi z terenu całego powiatu myśliborskiego, a z jego oferty korzysta niemal 300 osób!

Źródło fotografii: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez szeroko rozumianą aktywność społeczną, dzięki stworzeniu bardzo różnorodnej oferty edukacyjnej, odpowiadającej na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania tych osób. Seniorzy biorą udział w warsztatach artystycznych z wikliniarstwa, ceramiki, bibułkarstwa, decoupage’u, scrapbooking’u; w szkoleniach finansowych, prawnych, pożarowych, z pierwszej pomocy i ziołolecznictwa; zajęciach rekreacyjno-sportowych (nordic-walking, fitness, wędkarstwo), czy wyjazdach do instytucji kultury, a także sami kreują i realizują senioralne inicjatywy oddolne na rzecz swoich środowisk.

Projekt "Pora Seniora", bo taka jest jego nazwa, zdobył w 2018 roku prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W dowód uznania projekt, jako jeden z ośmiu w Polsce, został wpisany do tzw. "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych", czyli księgi zawierającej szczególnie wartościowe przedsięwzięcia rekomendowane do wdrożenia w innych miejscach, będące inspiracją dla kolejnych środowisk.

Źródło fotografii: Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Jakie są efekty Państwa działalności?

Efekty naszych działań są bardzo różnorodne i zależne od specyfiki danego przedsięwzięcia. Szacujemy, że dzięki każdej edycji Targów Pracy co najmniej kilkadziesiąt osób znajduje nową lub lepszą pracę. W skali wszystkich zrealizowanych edycji będzie to z pewnością co najmniej tysiąc osób!

Dzięki działaniom podejmowanym na rzecz rozwoju spółdzielczości udało się nam utworzyć w zachodniopomorskich szkołach kilka spółdzielni uczniowskich, będących dla uczniów narzędziem do realizacji autorskich inicjatyw na rzecz środowiska szkolnego, jak również zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w sferze działań obywatelskich. Jest to o tyle istotne, że wcześniej nie było w naszym regionie żadnej aktywnej spółdzielni, tymczasem na południu kraju są ich setki.

Wieloletnie przedsięwzięcie dedykowane osobom starszych zaowocowało niespotykaną dotychczas aktywnością społeczną seniorów we wsiach powiatu myśliborskiego.

***

Więcej o działalności Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego można się dowiedzieć na stronach:

http://www.pfsp.pl/

https://www.facebook.com/polskafundacja/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies