Aktywizacja społeczna i kulturalna osób niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczna i kulturalna osób niepełnosprawnych

Autor: Onas
9 wrzesień 2019 / AKTYWNE ŻYCIE

Fundacja Kocham Swoje Życie pomaga osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami odnaleźć się i funkcjonować w społeczeństwie, stosując szeroko pojętą ergoterapię i rehabilitację poprzez działalność twórczą osób niepełnosprawnych. Nie ogranicza się jednak do tego, lecz udziela pomocy osobom w wielu innych obszarach, począwszy od udzielania wsparcia czy to prawnego, psychologicznego i terapeutycznego, czy informatycznego i informacyjnego, poprzez organizowanie różnego typu warsztatów i zajęć integracyjnych i edukacyjnych, a skończywszy na aktywizowaniu w ramach realizowanych projektów osób niepełnosprawnych. O działalności Fundacji rozmawialiśmy z członkiem zarządu, Panem Mateuszem Smołuchą.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

ONAS – W jaki sposób pomagacie Państwo osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu się do funkcjonowania w społeczeństwie?

Mateusz Smołucha - Jednym z takich projektów był projekt „Użyteczni”, gdzie osoby niepełnosprawne mogły wykazać swoją użyteczność społeczną. W ramach tego zadania osoby te brały udział w zajęciach integracyjnych, zarówno z mieszkańcami Domów Pobytu Dziennego, jak i z grupami seniorów z tych domów czy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzięki czemu nawiązywali nowe znajomości. Brali również udział w zajęciach prowadzonych z psychologiem, które zawierały elementy socjoterapii, treningu umiejętności społecznych i pracę z emocjami i ciałem. Uczestniczyli także w zorganizowanych przez nas wycieczkach, podczas których mogli wykorzystać nowo nabyte umiejętności oraz kolejny raz pokazać swoją przydatność, opiekując się seniorami.

Drugim, bardzo dla nas istotnym obszarem działań jest szeroko pojęta ergoterapia, czyli terapia przez pracę. W tym przypadku głównymi celami staje się przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej lub, ewentualnie, przywrócenie do jej wykonywania, podtrzymanie sprawności manualnej i wzrokowo-ruchowej oraz trening czynności z zakresu samoobsługi. Właściwie realizowana ergoterapia ma służyć poprawie jakości życia osobistego i społecznego podopiecznych, podniesieniu samooceny , odbudowie stosunków międzyludzkich oraz rozwijaniu samodzielności i poczucia niezależności. Realizując projekt „Użyteczni” te właśnie cele chcieliśmy zrealizować. Grupa biorąca udział w tym projekcie miała okazję sprawdzić się jako skuteczny „zespół pracowniczy”, wykonując szereg prac o charakterze porządkowym na terenie domów pomocy społecznej. Oprócz tego uczestnicy projektu mogli sprawdzić się w roli wolontariuszy pomagających osobom starszym w wykonywaniu ich codziennych czynności.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

Ważnym zadaniem, stawianym na czołowym miejscu przez naszą fundację, jest właśnie aktywizacja osób z różnymi dysfunkcjami i ukazanie społeczeństwu wysokiej wartości i przydatności społecznej tej grupy osób. W oparciu o te wszystkie doświadczenia fundacja planuje uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu, a realizacja tego projektu jest finansowana w 100% ze środków Fundacji, gdzie osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale również na wszelkiego typu pomoc i rehabilitacje. Planowana data uruchomienia Zakładu to 1 październik bieżącego roku. Uważamy, że tego rodzaju placówka w istotny sposób pomoże osobom niepełnosprawnym w realizacji szeroko pojętych celów terapeutycznych. Będzie w niej miejsce na działania stricte związane z pracą, czyli sprzątanie, pielęgnacja terenów zielonych, recykling (głównie o charakterze artystycznym). Chcemy również rozwijać i pogłębiać kompetencje, zarówno zawodowe, jak i cyfrowe uczestników. Ale będzie też miejsce na działalność twórczą. Planujemy również stworzyć galerię prac uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej, ale będzie ona również otwarta na prezentację dorobku artystów zawodowych. Na tym nasze działania się  nie kończą. Jesteśmy pełni nowych pomysłów i otwarci na współpracę z innymi jednostkami, aby wspólnie działać na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

Proszę opowiedzieć coś więcej o projekcie „Malowanie jazzem” i innych działaniach artystycznych.

W swoich działaniach nasza fundacja duży nacisk kładzie na projekty artystyczne. Wynika to ze szczególnej roli, jaką w naszej ocenie ma dla procesu rehabilitacji działalność twórcza osób niepełnosprawnych. Mówi się bowiem, że wszelka sztuka rodzi się przede wszystkim z pasji. Myślimy, że warto również dodać, iż owa pasja „nawiedza” ludzi bez względu na ich status społeczny, pochodzenie, wiek czy stopień  sprawności. Sztuka, jak chyba żadna inna dziedzina, kreuje przestrzeń, w której wspomniane wyznaczniki tracą swój sens i znaczenie. W obszarze sztuki tym co liczy się najbardziej jest dychotomiczna relacja  twórca – odbiorca. Powstaje w ten sposób  świat, którego najważniejszym czynnikiem jest ludzka wrażliwość i emocjonalność, a sztuka osób niepełnosprawnych jest nasycona emocjonalnością bardzo mocno. Jest często spontaniczna, wręcz bezkompromisowo szczera, pozbawiona koniunkturalizmu czy kalkulacji. Należy jeszcze pamiętać, że najczęściej jest tworzona poza gorsetem wymogów formalnych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

Pośród grup, z którymi mamy przyjemność pracować, nikt nie ma wykształcenia plastycznego. Większość pojęć „ formalnych”, typu kompozycja, perspektywa, światłocień itp. jest im kompletnie nieznana. Pewne elementy wyczuwają instynktownie, co czyni ich prace jeszcze bardziej intrygujące. Mieliśmy okazję udostępniać szerszej publiczności efekty naszych działań artystycznych wielokrotnie, jak choćby wystawa „Malowanie Jazzu”, która prezentowana była w Kędzierzynie–Koźlu oraz w Galerii „Młyn” w Ostrawie, czy „Muzyczne Imaginarium” – w czasie festiwalu „Jazz w Ruinach” w Gliwicach, jako impreza towarzysząca międzynarodowemu przeglądowi plakatu „Jazz Posters”. Przy okazji tych wystaw spotkaliśmy się z wieloma opiniami, zarówno zawodowych plastyków, jak i „cywilnych” widzów. Były bardzo przychylne, co na pewno zachęca nas do dalszych działań. Wspólne dla tych opinii jest docenienie pomysłowości i fantazji  autorów prac - owej tytułowej imaginacji.

Ale w przypadku sztuki osób niepełnosprawnych jest jeszcze jedna kwestia o której warto pamiętać. Myślę tu o terapeutycznym aspekcie uprawiania sztuki przez tę grupę. Aktywność twórcza bardzo często pozwala naszym podopiecznym wydatnie poprawić samoocenę, przezwyciężyć poczucie wykluczenia, czasami wyjść z depresji lub apatii. Ma to olbrzymie znaczenie w procesie rehabilitacji społecznej. Pozwala im w znaczący sposób integrować się ze społecznością, zarówno w skali najbliższego otoczenia, jak i w skali większej. Pamiętajmy, że na przegląd „Jazz Posters” nadsyłanych jest kilkaset prac z całego świata. Następnie przechodzą sito kwalifikacji i na wystawę w czasie festiwalu trafia około setki . Tak więc impreza jest naprawdę prestiżowa, ma swoją ustaloną rangę i renomę, a obecność na niej naszych prac to duży zaszczyt. Ale to też możliwość zaprezentowania środowiska artystów niepełnosprawnych jako grona, które ma coś ciekawego i kreatywnego do zaoferowania. Czasami, niestety, można jeszcze spotkać się z poglądem, że osoby niepełnosprawne to grupa „zorientowana” głównie roszczeniowo. Bardzo chcemy aby takie myślenie zmieniać, a przykład gliwickiej imprezy, w naszej ocenie, dobrze temu służy.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

Eksponowaliśmy również  obrazy i grafiki o tematyce muzycznej na imprezie „Żorski Amok Bluesowy”. Efektem tej wystawy jest trwalsza współpraca z organizatorem  imprezy, która ma przybrać formę pełnej „obsługi „ plastycznej kolejnego „Amoku” (plakaty, materiały promocyjne, scenografia).

Rozwijaniu idei szerszego udostępniania sztuki osób niepełnosprawnych służy również nawiązanie współpracy ze środowiskiem literackim, zgrupowanym wokół Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych” z Rybnika. Efektem tej „kooperacji” jest ilustrowanie  pracami artystów niepełnosprawnych periodyku literackiego „Wytrych”, oraz jego wersji dla najmłodszych - „Wytryszek”.

Udało się nam także nawiązać kontakty z organizacją ”Ctyrlistek” z Czech. Jest to organizacja stowarzyszająca placówki prospołeczne z Ostrawy. Braliśmy udział w plenerze fotograficznym organizowanym przez tą organizację. Efekty tej współpracy już wkrótce będą zaprezentowane na wystawach w Polsce i w Czechach.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

Do kogo adresowany jest projekt Obywatel.IT i jakie kompetencje zdobywają jego uczestnicy?

Obywatel.IT jest to projekt, którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym. Nam udało się nawiązać 5 partnerstw z gminami: Kędzierzyn-Koźle,  Strzeleczki, Pakosławice, Walce,  Skoroszyce. Efektem czego było przeszkolenie 716 mieszkańców tych gmin. Każdy z uczestników brał udział w 12-godzinnym praktycznym szkoleniu w grupach do 12 osób. Wszyscy uczestnicy pracowali  na zakupionych w ramach projektu laptopach, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do wskazanych przez gminy szkół. Uczestnicy projektu poznali na szkoleniach zasady zabezpieczania dziecka w Internecie, metody nadzorowania aktywności dziecka w sieci z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania, źródła legalnych i bezpiecznych materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych dostępnych w sieci, podstawowe zasady funkcjonowania prawa autorskiego i wiele więcej.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

***

Więcej informacji o działalności Fundacji Kocham Swoje Życie można znaleźć na stronach:

https://kochamswojezycie.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaKochamSwojeZycie/

https://www.facebook.com/pg/jazzwruinach/photos/?tab=album&album_id=2365965673485877Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies