Opieka wychowawcza i terapeutyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu

Opieka wychowawcza i terapeutyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu

Autor: Onas
28 sierpień 2019 / TERAPIA I REHABILITACJA

Fundacja Pro Aperte z Kutna działa dopiero od 2018 roku, ale już zdążyła wykonać dużą pracę na rzecz osób ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami rozwoju psychicznego oraz ich rodzin. Fundacja prowadzi Świetlicę Terapeutyczną „Sensorek” i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „ToTu”, w których dzieci z tego typu niepełnosprawnościami znajdą fachową opiekę i pomoc. Przeprowadziliśmy wywiad z przedstawicielami Fundacji Pro Aperte na temat jej działalności.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/

ONAS - Komu i w jaki sposób Państwo pomagacie?

Fundacja Pro Aperte – Fundacja powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych, szczególnie tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami rozwoju psychicznego. Naszym celem jest wspieranie tych osób oraz ich rodzin w różnych obszarach życia: edukacyjnym, zawodowym, terapeutycznym, codziennym. Nasze aktualne działania to między innymi prowadzenie różnych form wsparcia terapeutycznego. np. turnusy wakacyjne w Świetlicy "Sensorek", prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz działania edukacyjne, zwiększające wiedzę w różnych środowiskach np. w instytucjach pomocowych na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Źródło fotografii: Fundacja Pro Aperte

Prowadzicie Państwo Świetlicę Terapeutyczną „Sensorek”. Proszę o niej coś więcej opowiedzieć.

Świetlica Terapeutyczna "Sensorek" swoje otwarcie miała 15 lipca 2019 i swoją działalność rozpoczęła od zorganizowania tzw. turnusów wakacyjnych. Z jednej strony jest to zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice pracują, z drugiej szeroka oferta o charakterze edukacyjno-zabawowym dla dzieci, również tych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci korzystają z różnorodnych gier i zabaw rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, spotykają się z ciekawymi osobami, których zapraszamy do świetlicy np. z trenerem piłki nożnej, fotografem, instruktorem origami. Grupy wychodzą do sali zabaw, na lody, na plac zabaw, gdzie z jednej strony doświadczają wielu przyjemnych emocji, z drugiej pogłębiają wzajemne relacje. W dalszej perspektywie oferta świetlica będzie poszerzana o różnorodne zajęcia np. rytmiczne, logopedyczne, rozwijające różne umiejętności interpersonalne. Oferta będzie stworzona zarówno dla dzieci, młodzieży, ale także dorosłych z różnymi trudnościami.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/

Proszę opowiedzieć też coś więcej o prowadzonym przez Państwa Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „ToTu”.

Terapeutyczny Punkt przedszkolny "ToTu" powstał z myślą o niepełnosprawnych dzieciach, szczególnie tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które potrzebują szczególnego i specjalistycznego oddziaływania terapeutycznego, aby w jak największym stopniu rozwinęły swoją samodzielność i inne funkcje, istotne z punktu widzenia ich radzenia sobie w otoczeniu i życiu. W 5 osobowej grupie jest dwóch nauczycieli, którzy współpracują z psychologiem, logopedą, pedagogiem w celu wypracowania, jak najlepszych form wsparcia dla swoich podopiecznych np. sposobów komunikowania się. Celem punktu jest także integrowanie dzieci z punktu z rówieśnikami prawidłowo rozwijającymi się poprzez nawiązanie współpracy z innym przedszkolem i wspólne organizowanie różnorodnych zajęć.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/

Czy pomagacie też Państwo w jakiś sposób rodzinom Państwa podopiecznych?

Rodzice dzieci, które korzystają ze wsparcia i oferty Fundacji są w stałym kontakcie z osobami, które pracują w Pro Aperte. Część rodziców aktywnie włącza się w działania edukacyjne i organizacyjne Fundacji. Powstała inicjatywa utworzenia przy Fundacji grupy wsparcia dla rodziców, którą moderowaliby sami rodzice. Nasze wsparcie aktualnie skupia się na pomocy informacyjnej oraz organizowaniu, w miarę możliwości poprzez korzystanie z grantów i innych projektów, ofert zajęć nieodpłatnych dla podopiecznych Fundacji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/

***

Więcej o działalności Fundacji Pro Aperte można się dowiedzieć na stronach:

http://www.proaperte.pl

https://www.facebook.com/FundacjaProAperte/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies