Komunikacja alternatywna dla osób mających problemy z porozumiewaniem

Komunikacja alternatywna dla osób mających problemy z porozumiewaniem

Autor: Onas
23 sierpień 2019 / TERAPIA I REHABILITACJA

Są rodzaje niepełnosprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym porozumiewanie się z otoczeniem. Jednym z ważnych obszarów działania Stowarzyszenia „Jestem” z Torunia jest pomoc w przełamywaniu tych barier dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych i informatycznych, umożliwiających komunikację alternatywną.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

Tak o działalności Stowarzyszenia „Jestem” w tym obszarze opowiada Przewodniczący Zarządu, Pan  Andrzej Maczassek:


Od początku istnienia stowarzyszenia jednym z filarów jego działalności był projekt „Pracownia Rozwoju Porozumiewania”, który skupiał się w dużej mierze na komunikacji alternatywnej, ponieważ przy niektórych typach niepełnosprawności komunikacja jest zaburzona i osoby te nie są w stanie się porozumiewać w taki sposób, w jaki my to na co dzień robimy. Projekt zakładał naukę i wykorzystanie komunikacji alternatywnej z użyciem komunikatorów, które osoby niepełnosprawne mogły zabierać ze sobą oraz oprogramowania, które pozwalało obsługiwać komputer bez użycia rąk, a jedynie za pomocą ruchu gałek ocznych. Wiadomo bowiem, że internet jest narzędziem komunikacji, szczególnie dla osób, które mają problemy z wychodzeniem z domu. „Nowym dzieckiem” stowarzyszenia jest realizowany od tego roku projekt pod nazwą „Instytut Komunikacji Alternatywnej”, który w pełni skupia się na alternatywnych i wspomagających metodach komunikowania się, z wykorzystaniem technologii multimedialnych i informatycznych. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w pracach, których celem jest opracowanie indywidualnych systemów porozumiewania się. Następnie są oni wdrażani do tego systemu komunikowania się. Kolejnym etapem jest aktywizacja społeczna i wdrażanie tego modelu w kontekstach społecznych.


Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

W stowarzyszeniu zajmujemy się osobami z różnymi typami niepełnosprawności. Są to zarówno osoby, których niepełnosprawność wynika z wypadków, których doznały, jak i osoby niepełnosprawne od urodzenia. Wśród podopiecznych stowarzyszenia są osoby z porażeniem mózgowym, z autyzmem i zespołem Aspergera; osoby niesłyszące, niewidzące i niedowidzące. Stowarzyszenie „Jestem” nie tylko pomaga im w komunikowaniu się z otoczeniem, ale także pomaga osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

Od dwóch lat Stowarzyszenie realizuje projekt „Niepełnosprawni – Sprawni Zawodowo”. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt obejmuje grupowe warsztaty z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym oraz kursy komputerowe i zawodowe, po których na uczestników czeka 6-miesięczny staż u pracodawców. Z budżetu projektu pokrywane są koszty stażu i stypendium stażowe dla uczestników. Zapewniane im są także bezpłatny dojazd na zajęcia i pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Projekt przewiduje stworzenie dla osób niepełnosprawnych indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy ich sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

Bardzo istotną gałęzią funkcjonowania Stowarzyszenia „Jestem” są działania prowadzone w projekcie Klub Integracji Społecznej. To tam są modelowane zachowania społeczne, wspierane są osoby z niepełnosprawnością w odkrywaniu swoich mocnych stron i talentów, nawiązywaniu interakcji społecznych, a w konsekwencji również myśleniu o podjęciu zatrudnienia. 

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

Kolejnym obszarem działalności Stowarzyszenia „Jestem” jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom w ramach projektu Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka.


Prowadzimy tam szeroki wachlarz zajęć, poczynając od pobytu dziennego, gdzie dzieci przyjeżdżają na kilka godzin i organizujemy im zajęcia umożliwiające im wchodzenie w interakcje społeczne; poprzez terapię logopedyczną, psychologiczną, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, aż po trening umiejętności społecznych. – Opowiada Pan Andrzej Maczassek.


​​​​​​​Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

***

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia „Jestem” można znaleźć na stronach:

http://stowarzyszeniejestem.pl

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jestem-245943048823971/

​​​​​​​Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies