Czy wi-fi zagraża dzieciom?

Czy wi-fi zagraża dzieciom?

Autor: Jolanta Dobrzyńska
9 czerwiec 2017 / TEMATY RÓŻNE

Czy telefony komórkowe i inne połączenia bezprzewodowe, które wytwarzają pola elektromagnetyczne (EMF) i pulsacyjne promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) mogą powodować negatywne skutki zdrowotne u małych dzieci? Do wniosków potwierdzających te przypuszczenia prowadzą badania dr Cindy Sage i dr Emesto Burgio z Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy w Bazylei.

Badania epigenetyczne wspomnianych lekarzy wykazały, iż technologie bezprzewodowe nie są obojętne dla organizmów. Ekspozycja na promieniowanie EMF i RFR płodów i małych dzieci powodować może stałe zmiany genetyczne – neurorozwojowe i neurobehawioralne. Przejawiają się one w postaci upośledzenia pamięci, trudności ze skupieniem uwagi oraz w nadpobudliwości psychoruchowej dziecka. Mogą być przyczyną opóźnień rozwojowych oraz trudności w uczeniu się. Wymienione objawy doskonale wpisują się w abberację zachowań typową dla autyzmu oraz ADHD i mogą stanowić wytłumaczenie wzrostu w świecie odsetka dzieci z tymi przypadłościami.

Naukowcy wyjaśniają, że dotychczasowe trudności z udowodnieniem niszczącego wpływu fal na młode organizmy wynikały z tego, iż fale te nie powodują uszkodzeń w samej strukturze genów, jak dzieje się to na przykład w przypadku promieniowania jonizującego. Dokonują jedynie aktywacji genów, co nie przeszkadza, iż mogą zmieniać rozwój płodu w sposób głęboki. Poznanie ekspresji ludzkiego genomu stanowiłoby przełom w genetyce.

W przypadku potwierdzenia wspomnianych badań, globalne nasycenie emisjami elektronicznych urządzeń bezprzewodowych byłoby uznane za największe z zagrażających rozwojowi młodego organizmu zanieczyszczeń środowiska. Jego wpływy przewyższają bowiem toksyny środowiska tytoniowego, rtęci, ołowiu i innych szkodliwych substancji chemicznych. Na szczęście zapobieganie im jest dość proste.

(za: Biolnitiative 2012)

Z informacjami na powyższy temat można zapoznać się na anglojęzycznym portalu Towarzystwa Bioelektromagnetycznego: http://www.bioinitiative.orgDyskusje
2 komentarze/y

Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki