Czas rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną

Czas rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Onas
28 czerwiec 2019 / TERAPIA I REHABILITACJA

Członkowie Stowarzyszenia „Czas Rozwoju” pochylają się nad potrzebami: osób z niepełnosprawnością, szczególnie niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Niepełnosprawność intelektualną charakteryzują głównie utrudnienia w sferze percepcyjnej, poznawczej i społecznej. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak wszyscy posiadają zdolność rozwoju, poszerzania swoich umiejętności. Do nabywania umiejętności życia społecznego, funkcjonowania w świecie na miarę własnych możliwości, wyrażania swoich potrzeb i emocji potrzebują pomocy i opieki. Wielorakie zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, warsztatowe wspomagają zaburzony rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez sprzyjające postawy społeczne tworzymy warunki do jak najbardziej samodzielnego, aktywnego życia. Możliwość wyrażania siebie, odczuwanie osiągnięcia sukcesu jest dla osób z niepełnosprawnością tak samo ważne jak dla nas wszystkich. Mogą osiągnąć to poprzez aktywności artystyczne: różnego rodzaju zajęcia plastyczne, muzyczne, rękodzieło. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują również przynależności do grupy społecznej, tworzenia więzi. Możliwość uczenia się prawidłowych relacji, zachowań uzyskują podczas uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach rówieśniczych w grupach wspomaganych przez terapeutów.

Dzieci ze specyficznymi potrzebami. Rozwój dzieci nie zawsze przebiega harmonijnie we wszystkich sferach rozwoju. U każdego dziecka można zaobserwować pewne braki lub uzdolnienia. Należy je rozwijać lub kompensować i wyrównywać. Zaburzenia w sferze motoryki dużej i małej, koordynacji, naśladowania, uwagi słuchowej, skupiania uwagi, komunikowania wymagają podjęcia działań edukacyjnych i terapeutycznych mających na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie korygowania zaburzonych funkcji. Różnorodne terapie i ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów umożliwiają dzieciom osiągnięcie poczucia sukcesu, usprawnienia zaburzonych funkcji, rozwinięcia zainteresowań.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

W ramach swojej statutowej działalności Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” realizuje kilka projektów.

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.05.2018r. – 30.12.2019r. realizuje projekt „Obywatele razem”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw ObywatelskichGłównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, które są zainteresowane zdobyciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 Klub Integracji Środowiskowej  to miejsce służące integracji, rozwojowi osobistemu oraz samopomocy osób z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Program zakłada cykliczne prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, treningu umiejętności społecznych, w tym radzenia sobie z emocjami, uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym. Młodzież i dorośli z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, mają problem z zagospodarowaniem czasu wolnego. Podczas spotkań mogą oni  realizować swoje zainteresowania i znaleźć szczęście w pokonywaniu, nieraz z wielkim wysiłkiem, własnych ograniczeń. W tej perspektywie organizować swój czas wolny oznacza zachować i rozwijać swoją ciekawość w stosunku do rzeczywistości, rozszerzać na miarę możliwości swój horyzont umysłowy i uczuciowy, wzbogacać swoje życie wewnętrzne i rozwijać możliwości twórcze. Uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, z terenu miasta Łomża. Spotkania realizowane są w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży. Z obserwacji wynika, że na terenie miasta Łomża istnieje luka w ofercie zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, w których mogłyby one czynnie uczestniczyć i rozwijać swój potencjał społeczny. Młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością, często pozostawione są same w domach rodzinnych. Zarówno one, jak i ich rodziny nie mają możliwości kontynuacji rozwoju społecznego. Program zakłada cykliczne prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, treningu umiejętności społecznych, w tym radzenia sobie z emocjami, uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym. Młodzież i dorośli z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, mają problem z zagospodarowaniem czasu wolnego. Podczas spotkań mogą oni  realizować swoje zainteresowania i znaleźć szczęście w pokonywaniu, nieraz z wielkim wysiłkiem, własnych ograniczeń. W tej perspektywie organizować swój czas wolny oznacza zachować i rozwijać swoją ciekawość w stosunku do rzeczywistości, rozszerzać na miarę możliwości swój horyzont umysłowy i uczuciowy, wzbogacać swoje życie wewnętrzne i rozwijać możliwości twórcze. Uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, z terenu miasta Łomża. Spotkania realizowane są w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży. Z obserwacji wynika, że na terenie miasta Łomża istnieje luka w ofercie zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, w których mogłyby one czynnie uczestniczyć i rozwijać swój potencjał społeczny. Młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością, często pozostawione są same w domach rodzinnych. Zarówno one, jak i ich rodziny nie mają możliwości kontynuacji rozwoju społecznego.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

Klub z Kulturą. Stowarzyszenie nieprzerwanie od 2 lat realizuje projekt Klubu Integracji Środowiskowej dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie ( w soboty, z wyjątkiem świąt, wakacji i ferii) w Domku Pastora w Łomży i służą integracji, oraz rozwojowi osobistemu osób z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom. Klub jest wolontariackim działaniem członków Stowarzyszenia Czas Rozwoju. Obecnie w spotkaniach Klubu regularnie uczestniczy 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem proponowanego projektu jest kontynuacja inicjatywy " Klub z kulturą", realizowanej w ubiegłym roku, która pełni rolę poszerzenia terapeutycznej oferty Klubu Integracji Środowiskowej w zakresie kultury i sztuki i daje możliwość namacalnego obcowania ze sztuką, która niestety dla większości naszych członków jest niedostępna. Wobec zaobserwowanych wśród naszych klubowiczów: zarówno ogromnej potrzeby, jak i chęci korzystania z różnego rodzaju ofert kulturalno- społecznych dostępnych w naszym mieście i najbliższej okolicy, oraz w celu zaspokojenia tych potrzeb chcemy kontynuować podejmowane w minionym roku działania. "Klub z kulturą II" ma służyć realnej integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowym społeczeństwem. Projekt zakłada uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych naszego miasta i regionu zarówno członków Klubu Integracji Środowiskowej, wolontariuszy oraz terapeutów - członków Stowarzyszenia "Czas rozwoju", jak również w wybranych formach rodziców osób niepełnosprawnych. Planowane w projekcie działania będą się odbywać raz w miesiącu, w większości przypadków w soboty (1 w niedzielę) i realizowane będą w ramach jednego z cotygodniowych spotkań KIŚu, jako forma obcowania osób niepełnosprawnych ze sztuką. W ramach projektu planujemy zrealizować: wyjście na film do kina Millenium, wyjście na spektakl do Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, wyjazd do Nowogrodu i zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika, zorganizowanie Nocy Muzeów w Domku Pastora w Łomży "Warsztaty malowania na szkle", rejs gondolą po Narwi - lekcja historii na wodzie, wyjście do Teatru Lalki i Aktora w Łomży, wyjście na wystawę do Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży, wyjazd do Wioski Świętego Mikołaja w Majątku Howieny (Pomigacze). Udział uczestników w działaniach projektu będzie bezpłatny. Stowarzyszenie "Czas Rozwoju" posiada zasoby merytoryczne i personalne do realizacji projektu, działania członków stowarzyszenia zostaną wsparte poprzez wolontariuszy, m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz rodziców i opiekunów uczestników Klubu.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

Centrum wolontariatu. Zadanie polega na stworzeniu Centrum Wolontariatu w Łomży. Jako stowarzyszenie chcemy propagować i rozwijać wolontariat na terenie naszego miasta. Prowadzenie pośrednictwa wolontariatu będzie kluczową działalnością Centrum Wolontariatu. Sprawne i efektywne działanie w zakresie kierowania wolontariuszy do miejsc odpowiadających ich potrzebom jest niezbędne do tworzenia trwałej i zindywidualizowanej współpracy z wolontariuszami oraz uprawnionymi do korzystania z ich wsparcia odbiorcami. Działania centrum połączą wolontariuszy z odbiorcami ich pomocy oraz wesprą ich w trakcie procesu pośrednictwa i współpracy w formie doradztwa i promocji ofert. Jednocześnie jesteśmy gotowi na prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i placówek korzystających z ich pomocy. Proces pośrednictwa wolontariatu składa się z szeregu działań, które mają na celu umożliwić współpracę wolontariuszy z placówkami, zainteresowanymi ich pomocą. Rolą Centrum Wolontariatu jest proces ten ułatwić poprzez m.in. gromadzenie ofert wolontariackich, ich promocję, opracowanie i wykorzystanie dokumentacji porządkującej proces pośrednictwa, a także doradztwo niezbędne dla nawiązania i rozwijania efektywnej współpracy między wolontariuszami i placówkami.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

Stowarzyszenie „ Czas Rozwoju” jest młodą organizacją, która otrzymała rejestrację w KRS w sierpniu 2016r. jednak od początku swojego istnienia jesteśmy zdeterminowani na realizację zakładanych celów i bardzo angażujemy się w każde realizowane zadanie.  Staramy się docierać z naszą misją tam, wszędzie tam gdzie możemy służyć wsparciem osobom niepełnosprawnym. Dopiero od trzech lat aktywnie działamy na łomżyńskiej społeczności a jednak mamy się czym pochwalić. Nasze sukcesy to:

 • współpraca z ZNP w organizacji konferencji,
 • nawiązanie kontaktu z terapeutami Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być jak inni”. Zorganizowanie warsztatu (2016r.).
 • cykliczna organizacja obchodów Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu Współorganizowanie konferencji „Rozpoznawanie autyzmu. Kierunki postępowania terapeutycznego” (2016r.)
 • organizacja spotkań integracyjnych i warsztatów dla uczniów klas I i II Szkół Podstawowych i uczniów z autyzmem z ZSS „Poznaj Marię”. Warsztaty przybliżyły dzieciom problem autyzmu, zaburzeń w relacjach społecznych i komunikacji.
 • udział w konferencji „Więcej nas łączy niż dzieli” - prelekcja „Autyzm - poznaj, zrozum, pomóż – funkcjonowanie i potrzeby osób z autyzmem” (2015r.) Konferencja organizowana przez Fundację Leonardo. Przygotowywanie prezentacji i prelekcji na temat „Pomoc osobom z autyzmem w funkcjonowaniu w świecie”.
 • wpółorganizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.
 • Organizacja loterii, współpraca z ze Stowarzyszeniem „Ja i Ty” Ludzi Aktywnie Naznaczonych 2016, 2017, 2018.
 • Od 25.02.2017r.do chwili obecnej Stowarzyszenie realizuje w Domku Pastora w Łomży projekt "Klub Integracji Środowiskowej jako program samopomocowy osób niepełnosprawnych i ich rodzin".
 • Już trzykrotne w ramach NOCY MUZEÓW realizowaliśmy spotkania: „Eksperymenty sensoryczne”, "Warsztaty decoupage" „Warsztaty malowania na szkle” podczas których mieszkańcy Łomży integrowali się z niepełnosprawnymi, uczestnikami Klubu Integracji Środowiskowej.
 • W 2017 r. stowarzyszenie zrealizowało 2 projekty specjalistycznych zajęć terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: Pracownia Rozwoju ( projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża) oraz Rozproszone Zmysły ( projekt w ramach środków otrzymanych z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych).
 •  23.10.2017. stowarzyszenie zorganizowało konferencję „Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
 • W roku 2018 i 2019 Stowarzyszenie z powodzeniem zrealizowało projekt "Klub z kulturą" współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża, mający stwarzać  możliwość dostępu do kulturalnych wydarzeń naszego miasta osobom niepełnosprawnym.
 • Obecnie członkowie stowarzyszenia realizują projekt "Obywatele razem”, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów pracy, którzy wspierają osobę niepełnosprawną w procesie poszukiwania, zdobycia oraz utrzymania pracy. Działania projektu wykorzystują najbardziej skuteczną metodę wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy jaką jest zatrudnienie wspomagane.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

Wiele z naszych działań nie miałoby miejsca, gdyby nie współpraca i wsparcie finansowe zaprzyjaźnionych podmiotów. Jesteśmy dumni, że działalność Stowarzyszenia jest zauważana przez społeczność lokalną, doceniana i od lat wspierana przez lokalnych partnerów. Od początku działalności Stowarzyszenia,  wspiera nas p. Poseł na Sejm Bernadeta Krynicka, to między innymi dzięki owocnej współpracy z p. Poseł oraz Urzędem Miasta Łomża dnia 23.10.2017. zorganizowaliśmy dużą konferencję poruszającą bardzo ważny i istotny dla nas temat: „Zatrudnienie wspomagane szansą pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, która odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, z którą również od początku istnienia współpracujemy. Wspiera nas także Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży, udzielając nam ogromnego wsparcia poprzez wynajmowanie lokalu do prowadzenia różnorodnych  działań projektowych. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnie Naznaczonych "JA i TY". Już dwukrotnie, działając wspólnie udało nam się zorganizować loterię  fantową w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich „Łomża Ja I Ty. Dzięki zebranym funduszom wsparliśmy finansowo Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Łomży oraz ufundowaliśmy roczny kurs dogoterapii dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych, którzy od września 2019 roku rozszerzą ofertę tej placówki o zajęcia dogoterapeutyczne. W wielu mniejszych przedsięwzięciach wspierają nas lokalni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Rok, rocznie działalność naszego Stowarzyszenia wspiera swoją dotacją Hexabank w Piątnicy. Aktywizujemy również łomżyńską młodzież i zachęcamy ich do realnej integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, dlatego od kilku lat podczas sobotnich spotkań Klubu Integracji Środowiskowej wspierają nas wolontariusze z PWSiP z Łomży, a także pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

Stowarzyszenie planuje kontynuować podjęte działania , a jednocześnie ubiegać się o nowe dotacje dzięki którym  mogłoby skutecznie kontynuować działalność organizacji obywatelskiej, wspierając osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Marzeniem naszym jest wynajęcie samodzielnego, niezależnego lokalu oraz zakupu podstawowego wyposażenia, będzie możliwość swobodnej realizacji wszystkich działań misyjnych, statutowych Stowarzyszenia: projektu Klubu Integracji Środowiskowej i  usługi zatrudnienia wspomaganego. Dążyć będziemy  do ciągłego  rozwóju instytucjonalnego.  Chcemy pozyskać niezbędny  sprzętu do przeprowadzenia terapii z zakresu terapii EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, integracji sensorycznej,  terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa, logopedii, dogoterapii. Stowarzyszenie w ramach zapewnienia większego standardu proponowanej oferty pragnie doposażyć swoich członków - specjalistów w sprzęt i materiały do realizacji celów statutowych związanych z prowadzeniem działalności terapeutycznej. Stowarzyszenie posiada w swoich zasobach część sprzętu, jednak jest on niewystarczający do efektywnego prowadzenia terapii. Unowocześnienie bazy poszczególnych terapii usprawni  pracę oraz  z pewnością wzmocni potencjał Stowarzyszenia.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji specjalistów organizacji wpłynie na zwiększenie zaangażowania w działania obywatelskie.  Zarząd Stowarzyszenia dzięki pozyskiwaniu dotacji chcemy umożliwić swoim członkom, specjalistom, wolontariuszom  rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych. Takie działania umożliwią lepszą, efektywniejszą i skuteczniejszą realizację misji. Naszym celem jest podnoszenie kompetencji członków Stowarzyszenia, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy, aby w maksymalnie możliwy sposób pomóc i wesprzeć osoby niepełnosprawne, osoby z dysfunkcjami oraz ich rodziny.

***

Tekst otrzymaliśmy od Stowarzyszenia „Czas Rozwoju” z Łomży, o którego działalności więcej można się dowiedzieć na stronach:

http://czas-rozwoju.pl

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Czas-Rozwoju-765170503635143/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies