Pomagają potrzebującym i aktywizują społecznie młodzież

Pomagają potrzebującym i aktywizują społecznie młodzież

Autor: Onas
24 maj 2019 / SPOŁECZEŃSTWO

Nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi wielostronną działalność pomocową na swoim terenie i organizuje wolontariat młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie realizuje kilka programów pomocowych, adresowanych do różnych grup społecznych. Najbardziej znanym z nich jest program „Na Ratunek”, w ramach którego zbierane są pieniądze na leczenie osób chorych i niepełnosprawnych. Oprócz niego realizowane są takie programy jak wolontariat dzieci i młodzieży, Centrum Pomocy Postpenitencjarnej i organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin, które z różnych przyczyn (także finansowych) nie są w stanie takiego wypoczynku im zapewnić.

O wolontariacie Stowarzyszenia Sursum Corda opowiada nam koordynatorka do spraw projektów, Pani Renata Czerwińska:

Prowadzimy ponad 30 Szkolnych Klubów Wolontariatu w regionie nowosądeckim i na Podhalu. Staramy się też poprowadzić ten wolontariat w Małopolsce poprzez organizację szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu. W wyniku zmian prawa oświatowego z 2016 roku, Szkolne Kluby Wolontariatu nie są już naszym wolontariatem, lecz bezpośrednio każdej ze szkół, a my sprawujemy nad nimi patronat merytoryczny. Prowadzimy w nowosądeckim Sądeckie Centrum Wolontariatu. Wolontariusze robią wszystko, czego dane lokalne środowisko potrzebuje. Są to akcje, które organizują w samych szkołach dla ich uczniów, ale też czasami wychodzą poza teren szkoły i współdziałają z różnymi organizacjami i instytucjami, np. schroniskami dla zwierząt, gdzie nie tylko organizują zbiórki karmy dla kotów, ale też wyprowadzają zwierzaki na świeże powietrze i spędzają z nimi czas. Wolontariusze odwiedzają hospicja, domy dziecka, przedszkola integracyjne i instytucje skupiające niepełnosprawnych, gdzie robią to, co w danej organizacji jest potrzebne. Coraz częściej spotykamy się z takim trendem, że wolontariusze wolą angażować się akcyjnie w wolontariat, czyli wziąć udział w jakieś zbiórce lub w akcji sprzątania lasu, niż regularnie dwie godziny w tygodniu poświęcać na wolontariat. Zachęcamy też do udziału w wolontariacie uczniów szkół podstawowych, bo widzimy, że to u nich też dobrze działa.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Sursum Corda

Pani Renata Czerwińska opowiedziała nam też o pomocy postpenitencjarnej:

Od pięciu lat prowadzimy Centrum Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to projekt skierowany do osób, które opuszczają zakłady karne lub do rodzin osób, które trafiły do zakładów karnych. Projekt powstał w roku 2014 w partnerstwie z Zakładem Karnym w Nowym Sączu oraz Sądem Okręgowym w Nowym Sączu. Zaczynaliśmy od kilku osób, a teraz prowadzimy taki projekt na skalę wojewódzką. Każda osoba, która zgłosi się do nas w ciągu trzech miesięcy od w wyjścia z zakładu karnego , bo takie są możliwości związane z projektem, który pozyskujemy z Ministerstwa Sprawiedliwości, może otrzymać od nas pomoc. Ta pomoc może wyglądać bardzo różnie. Jest to wsparcie finansowe w formie bonów jednej z sieci handlowych, gdzie każda osoba może sobie kupić co potrzebuje. Jest możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika, z doradcy zawodowego, jest możliwość zakupu odzieży i lekarstw. Nasi przedstawiciele jeżdżą do zakładów karnych w Trzebini, Tarnowie i Nowym Sączu na spotkania z osadzonymi, którzy niedługo maja opuścić zakład karny, żeby im przedstawić oferty i możliwości, co mogą zrobić po opuszczeniu zakładu karnego. Jedzie też z nimi przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej, który im opowiada o aktualnych programach i możliwościach. U nas cały czas jest dostępna osoba pierwszego kontaktu, która tych ludzi przyjmuje, gdy się do nas zgłoszą i ona decyduje o formach pomocy i kieruje do odpowiednich specjalistów. Mieliśmy też psychologa, ale z tej formy pomocy nie bardzo chcą korzystać. Mamy też możliwość sfinansowania tym osobom kilkanaście noclegów w hostelu.

Zachęcamy do zapoznania się i wsparcia działalności Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Więcej informacji o tej organizacji można znaleźć na stronie http://www.sc.org.pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies