Gry symulacyjne pomagają w edukacji

Gry symulacyjne pomagają w edukacji

Autor: Onas
23 maj 2019 / KSZTAŁCENIE

Fundacja wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium” jest małą organizacją, której głównym celem jest próba zmiany sposobu nauczania w polskim systemie oświatowym. Uważamy, że system edukacji na świecie, którego paradygmat został opracowany pod koniec XVIII, świetnie wpisywał się w modele gospodarcze XIX i XX wieku, zupełnie nie przystaje do dzisiejszych realiów. Wiele organizacji społecznych i biznesowych zwraca na ten problem uwagę od dawna, proponując działania, które mają na celu adaptację starego systemu do nowych technologii i rzeczywistości. Chcielibyśmy rozwinąć te tendencje, wzmocnić je i uwspólnić rozproszone dotąd wątki dyskursu na temat edukacji.

W tej systemowej zmianie potrzebne są nowoczesne narzędzia edukacyjne, którą mogłyby ją wesprzeć. Wśród opracowywanych przez nas technik i narzędzi znajdują się między innymi: gry planszowe, gry miejskie, symulacje, debaty, ICT (Internet and Communication Technologies). Obszarami w których staramy się je wprowadzać są między innymi historia, edukacja obywatelska, wychowanie. Fundacja utrzymuje się z projektów, które prowadzi oraz datków darczyńców. Nie jesteśmy jeszcze organizacją OPP. Fundacja „Innowatorium” jest twórcą innowacyjnych technik i metod nauczania, specjalizuje się we wspieraniu korzystnych społecznie inicjatyw takich organizacji jak Polska Fundacja Sportu i Kultury, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacja Civis Polonus, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Republikańska i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Gry symulacyjne

Gry symulacyjne to interaktywna forma nauki oraz zabawy, polegająca na kształtowaniu wybranych postaw i umiejętności poprzez osobiste zaangażowanie w osiąganie określonych przez grę celów. Gra jest bardzo atrakcyjną formą nauki, ponieważ tworzy iluzję rzeczywistości, wciąga graczy i pozwala z zaangażowaniem realizować cel gry. Zależnie od założeń gracze mogą się wcielać w dowolne role: włodarzy miasta, prezenterów, negocjatorów, posłów, czy policjantów, a jeżeli wymaga tego scenariusz, nawet w partyzantów i magów. Charakter poszczególnych ról zależy w pełni od zapotrzebowań na grę oraz umiejętności, które gra ma wypracować, ulepszyć lub utrwalić.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Docelowo gry są elementem żywego doświadczenia, które następnie jest tłumaczone i do którego dodawane są elementy teorii. Model ten wpisuje się w metodologię nauczania Cyklu Kolba, stąd też istotne jest by uczniowie, podczas podsumowania gry, doszli do odpowiednich wniosków, przy udziale osoby prowadzącej warsztat, grę lub lekcję.

Celem gier symulacyjnych jest maksymalne rozwijanie uczestników w wyznaczonym przez założenia kierunku. Podstawą jest precyzyjne określenie celów symulacji i dobranie odpowiednich narzędzi i metod. Takie podejście pozwala ukształtować zaawansowane narzędzia rozwijające indywidualne potencjały każdej osoby biorącej udział w grze. 

Symulacje są idealnym narzędziem szkoleniowym, pozwalającym urozmaicić i zdynamizować proces nauki. Mogą sprawdzać stopień przyswojenia nowej wiedzy, wspomagać proces edukacyjny lub sprawdzać umiejętność wykorzystania go praktycznie.   

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Korzyści z zastosowania gier symulacyjnych

  1. Symulacje są jednym z najskuteczniejszych sposobów na przyswajanie wiedzy. Są to poligony doświadczalne, na których gracze mogą sprawdzać, testować, odczuwać konsekwencję swoich decyzji i jednocześnie nie brać odpowiedzialności za swoje wybory w prawdziwym świecie. Są kuźnią doświadczenia.
  2. Uczą przez zabawę i działanie, dzięki czemu ułatwiają przyswajanie nowej wiedzy i sprawdzanie swoich umiejętności.
  3. Integrują uczestników. Gry są sytuacjami mocno angażującymi, dlatego tak dobrze służą jako narzędzie do zacieśnienia więzi pomiędzy pracownikami.
  4. Symulacje wpływają pozytywnie na proces zapamiętywania i przyswajania nowej wiedzy. Zwłaszcza tej praktycznej.
  5. Gry doskonale motywują uczestników i inspirują ich do podejmowania nowych wyzwań w życiu zawodowym i codziennym.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Dorobek Fundacji „Innowatorium”

„Stymulowanie aktywnego udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym dzięki rozwojowi innowacyjnego narzędzia edukacyjnego SmileUrbo.” - Fabuła gry toczy się w małej wiosce na skraju parku narodowego. Mimo tak pięknego otoczenia wioska zmaga się z ogromnymi problemami, które sprawiają że przyszłość społeczności staje się niepewna. Gracze wcielają się w rolę Rady miejskiej, która stoi przed szeregiem  decyzji. Gra posiada 2 komponenty – interpersonalny oraz platformę online. Komponent interpersonalny tworzą gracze wcielając się w role. Natomiast platforma zajmuje się systemem głosowania, zliczania punktów i wskaźników, mierzenia czasu gry oraz przekazywania feedbacku dla graczy pokazując im konsekwencje ich decyzji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Cały projekt został uznany za przykład dobrej praktyki, a rezultaty dostępne są na platformie udostępniania rezultatów programu: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/8b3b552f-037b-4615-a2df-b7e94fe6d328

Link do gry: http://smileurbo.com/smileurbo (logowanie się na platformę)

Link do rankingu gier: http://www.smileurbo.com/smileurbo/ranking

Link do wersji demonstracyjnej interface'u graczy: http://smileurbo.com/smileurbo/demo/village

Link do wersji demonstracyjnej interface'u trenera: http://www.smileurbo.com/smileurbo/support

Link do wersji demonstracyjnej materiałów szkoleniowych dla trenera: http://www.smileurbo.com/smileurbo/trainers-guide

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

"Wiem, dlaczego Wybieram" - Jest to cykl projektów edukacyjnych składających się z: projektu realizowanego w Dębicy 2013r, współfinansowanego ze  środków przyznanych przez Szwajcarię w ramach finansowania współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; edycji realizowanej w 2014r. w Płońsku, współfinansowanej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich; edycji realizowanej w 2015r. sześciu miastach województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego w ramach programu "Obywatele dla demokracji" współfinansowanego z Funduszy EOG.  

Projekty wpisujące się w standard „Wiem dlaczego Wybieram” rozpoczynają się od intensywnego warsztatu otwierającego uczniów i motywującego do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Warsztaty te oparte są o autorską grę „Zgodnie z projektem”.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

„Wisła Szepcze po Żydowsku” (Grant Polin) - Seria gier miejskich i zgrywalizowanych spacerów opowiadających o wielokulturowości międzywojennej Warszawy.

„Dzielnica Pozarządowa” - Dzielnica Pozarządowa to gra internetowa, symulująca pracę stowarzyszenia. Gracz wciela się w osobę zarządzającą niewielkim stowarzyszeniem, które działa od roku na terenie jednej z warszawskich dzielnic. Link do logowania się do gry: http://ngo.starthere.pl/

„Z pędzla w ucho” – gra miejska - Głównym celem gry była polemika z funkcjonującym w świadomości obrazem warszawskiej Pragi jako miejsca niebezpiecznego i przepełnionego patologią. Tymczasem w ciągu ostatnich lat warszawska Praga przechodzi metamorfozę, m.in. stając się przestrzenią działań artystycznych i kulturalnych.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

„Zgodnie z projektem” - Gra stworzona na potrzeby MFIP 2014. Uczestnicy muszą zbudować prostą konstrukcję według istniejącego wzoru. Zadanie utrudnia jednak złożony system delegacji zadań, który wymusza skomplikowany model komunikacji. Model ten symuluje komunikację w większej organizacji.

Portal "Szkoła samorządu" - Szkoła samorządu to portal dla wszystkich uczniów, którzy chcą aktywnie działać w swojej szkole. Zgromadziliśmy na nim nie tylko teoretyczną wiedzę dotyczącą samorządności uczniowskiej, ale także praktyczne wskazówki jak zorganizować szkolny projekt, jak poprowadzić spotkanie czy jak zorganizować szkolną imprezę.

Projekt „Zmysły Prysły. Pruszkowska Kuchnia Teatralna” - Adresowany do uczniów pruszkowskich szkół miał na celu rozbudzenie świadomości lokalnej i artystycznej wśród mieszkańców Pruszkowa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi edukacji nieformalnej, wspólnie z uczniami, udało się zrealizować szereg warsztatów artystycznych oraz spektakl teatralny pokazujący ukryte dotychczas oblicze miasta.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Webinaria - W ramach projektu NGO.MAZOWIA.COM, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego prowadziliśmy cykl zgrywalizowanych webinariów dla członków organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza. Webinaria poruszały zagadnienia istotne dla organizacji pozarządowych takie jak wykorzystanie social media, nowe technologie, grywalizacja czy fundraising.

Światło Cieniolubni - Światło Cieniolubni to dwutygodniowy cykl warsztatów teatralnych z elementami fotografii otworkowej i cyjanotopii, scenografii oraz historii sztuki, których celem jest badanie symbolicznego znaczenia światła i cienia w kulturze oraz naturze. Grupą odbiorczą było 15 młodych osób z gminy Pruszków.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Współpraca merytoryczna przy projekcie „Wspólny Narodowy” - Celem projektu było zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych (w tym sportowych) w zakresie organizowania i przeprowadzania konsultacji społecznych na przykładzie konsultacji dotyczących bezpośredniego otoczenia Stadionu Narodowego.

Dziennikipowstania.pl - Portal edukacyjny poświęcony polskim zrywom narodowo-wyzwoleńczym opierający się na doniesieniach prasowych z okresu powstań. http://dziennikipowstania.pl

Arkany Kultury - Arkany Kultury są planszową grą strategiczną, której celem jest szkolenie kadry zarządzającej w instytucjach kultury z zakresu wprowadzania innowacji i budowania nowoczesnego modelu zarządzania.

„Invest In...” - Invest In... to gra symulacyjna o charakterze negocjacyjnym, w której od czterech do ośmiu graczy wciela się w role urzędników samorządowych oraz potencjalnych inwestorów, zainteresowanych rozwinięciem nowego biznesu w ich gminie. Wspólnie muszą przeprowadzić proces diagnozy stanu miejscowości oraz dojść do porozumienia, co do lokalizacji i warunków powstawania inwestycji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

Dam Dobro 2017 - DAM DOBRO to interdyscyplinarny, edukacyjny projekt aktywizacji społecznej łączący w sobie wsparcie potrzebujących oraz podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w projekt.

Wykorzystanie gry symulacyjnej "CoopAxle" (Oś Współpracy) do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej w życiu społeczności lokalnej. 2018 – 2019 - Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców różnych regionów Polski i stanowi szereg działań edukacyjnych z wykorzystaniem autorskiej gry symulacyjnej "CoopAxle" (wariant gry Invest in... dostosowany do potrzeb młodzieży), mających na celu aktywizację tej młodzieży oraz ułatwienie jej dialogu z decydentami lokalnymi w zakresie polityki młodzieżowej w kraju. Celem głównym projektu jest wspomaganie rozwoju dialogu usystematyzowanego w Polsce poprzez rozwój postawy prodemokratycznej oraz zaproponowanie młodym ludziom bezpośrednich konsultacji z decydentami, by zdiagnozować potrzeby młodzieży licealnej niezbędne w kształtowaniu polityki młodzieżowej oraz uzyskać użyteczne rozwiązania i pomysły w tym zakresie.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/innowatorium/

***

Tekst otrzymaliśmy z Fundacji wspierania edukacji i rozwoju „Innowatorium". Więcej informacji o działalności Fundacji „Innowatorium" można znaleźć na stronie http://www.innowatorium.org/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies