Wspólnie działają na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wspólnie działają na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym

Autor: Onas
16 maj 2019 / SPOŁECZEŃSTWO

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Biskiej powstało w 2007 roku „na fali” turystycznego rozwoju gminy Biszcza, związanego z budową zbiornika wodnego Biszcza-Żary na terenie naszej gminy. W początkowym okresie działalności chcieliśmy wykorzystać wspomnianą inwestycję do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zrealizowaliśmy wówczas kilka projektów finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które zaowocowały powołaniem Klubu Integracji Społecznej i pracą na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej, materialnej i społecznej oraz ich rodzin, zamieszkujących tereny wiejskie, a w szczególności osiedle popegeerowskie. Projekty obejmowały aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, budowę  mieszkań socjalnych (remonty pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania), wsparcie  działalności świetlicy środowiskowej i wiele innych działań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Nasze działania i projekty zostały dostrzeżone i nagrodzone przez MPiPS nagrodą za aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2009r.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolZiemiBiskiej/

Z czasem wiodącymi stały się działania na rzecz dzieci i młodzieży z wcześniej wspomnianych rodzin. Napisaliśmy i zrealizowaliśmy kilka projektów finansowanych z FIO, ostatni w ubiegłym roku pt. „Czas poić konie”. We wszystkich tych projektach staramy się wprowadzać komponent integracji międzypokoleniowej tak, by były one dla dziatek i dziadków. To daje możliwość poznawania lokalnej tradycji i historii w wersji poza podręcznikowej, elementów patriotycznych, a także odpowiedzialności za wspólnotę, co jest dość charakterystyczne dla starszego pokolenia (dziadków), powoduje ich aktywizację  i „zaszczepienie” tych tematów u młodzieży (dziatwie). Odbiorcami tych projektów są dzieci i młodzież w wieku od 12-13 do 18 lat. Często jest jednak i tak, że uczestnicy naszych projektów „wprowadzają” swoje młodsze rodzeństwo, a ukończenie 18 roku życia nie dyskwalifikuje z uczestnictwa w projekcie. Wręcz przeciwnie, nakłada na nich dodatkowe obowiązki. W projektach prowadzimy zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, a więc sportowe, jeździeckie (Stowarzyszenie posiada własnego konia, głównie do hipoterapii, ale nie tylko), biegi i marsze na orientację, elementy survivalu, strzelectwa, a także pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania się w kryzysowych sytuacjach,  przeciwdziałania agresji, samoobrony, zajęcia psychologiczne i inne. Młodzież ma zajęcia z wolontariatu oraz tworzenia i realizacji mikro projektów. Sami wyszukują temat, tworzą projekt, piszą wniosek, realizują i rozliczają działanie na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się również aby w ramach wolontariatu angażować do aktywności rodziców.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolZiemiBiskiej/

Obecnie wspieramy Koło Gospodyń Wiejskich z Biszczy I w realizacji ich projektu finansowanego przez Fundację Orlen.

W realizacji projektów współpracujemy z Gminą Biszcza i jej jednostkami (SZS, GOPS, GOKSIR), choć lepiej układa nam się współpraca z Gminą Lubaczów z Podkarpacia, zwłaszcza w zakresie edukacji finansowej. Jest to program Fundacji Wspomagania Wsi (www.fundacjawspomaganiawsi.pl, www.edufin.pl) adresowany do osób o niskich dochodach z terenów wiejskich, w którym uczestniczymy od 2008r. W programie przeprowadziliśmy kilkadziesiąt warsztatów, w których uczestniczyło ponad 500 osób.

Jak już wspomniałem, realizowaliśmy projekty finansowane z MPiPS (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Biłgoraju, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W obecnej kadencji mamy przedstawiciela Stowarzyszenia w Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego w Lublinie oraz Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Biłgoraju.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolZiemiBiskiej/

Niemal od początku swojej działalności Stowarzyszenie zajmuje się hipoterapią. Jak już pisałem, mamy swojego konia o imieniu Ruda, wykorzystywanego nie tylko w projektach dotyczących stricte hipoterapii, ale i w innych projektach, jako że hipoterapia ma tzw. holistyczne oddziaływanie na człowieka. Jeździectwo, czy jazda konna, znacznie uatrakcyjnia oraz urozmaica nasze projekty i często jest ich „motywem przewodnim”. Korzystamy również z prywatnych zasobów konnych naszej okolicy. Zajęcia hipoterapeutyczne prowadzimy dla osób niepełnosprawnych, głównie dzieci, zarówno indywidualnie, jak i osób skupionych w instytucjach i stowarzyszeniach. Są to mi.: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Przedszkole Specjalne przy Kole Terenowym Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Biłgoraju, Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju, Stowarzyszenie „Podaj Dłoń” w Józefowie, Stowarzyszenia „SIRON” i „SZRIPS” z Biłgoraja. Wymyślone i zapoczątkowane przez członków naszego stowarzyszenia w innej części Polski spotkania integracyjne pod nazwą  „Hipoterapia łączy” zaadaptowaliśmy na naszym terenie i odbyło się ich tutaj dziewięć edycji.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolZiemiBiskiej/

W innych działania współpracujemy z organizacjami  zgodnie z tematyką projektu, np. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie – survival i działania obronne, Fundacja Aktywności Obywatelskiej – szkolenia obywatelskie, wolontariacie. W zakresie partnerstwa turystycznego „Łączy nas Tanew” współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bukowiny oraz prywatnymi podmiotami działającymi w tym sektorze na naszym terenie. Współpracujemy z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Źródło fotografii: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolZiemiBiskiej/

Może wystarczy tego samochwalstwa. Odsyłam do strony naszego Stowarzyszenia www.spzb.lbl.pl  gdzie znajdują się opisy wcześniejszych działań Stowarzyszenia. W ostatnich latach dokumentowaliśmy to co robimy na FB (https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolZiemiBiskiej/)

Józef Kuliński

Prezes Zarządu SPZB

***

Tekst otrzymaliśmy od Pana Józefa Kulińskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej.Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies