Wolontariat seniorów i aktywizacja obywatelska młodzieży

Wolontariat seniorów i aktywizacja obywatelska młodzieży

Autor: Onas
20 maj 2019 / SENIORZY

Jedną z możliwych form aktywności seniorów jest pomoc… innym, mniej sprawnym seniorom. Taką formą aktywizacji seniorów zajmuje się między innymi, w ramach realizowanych przez siebie projektów, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS z Lublina.

Źródło fotografii: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

O pracy z seniorami opowiada nam Prezes Fundacji, Pani Małgorzata Zmysłowska:

Grupa seniorów, z którymi pracujemy, powstała jakieś cztery lata temu. Większość z tych osób jest z nami cały czas i uczestniczy w naszych projektach lub tylko w Klubie Seniorów. W naszej pracy z seniorami kładliśmy nacisk na wolontariat i aktywizację obywatelską. Działania te realizowaliśmy w ramach jednego z priorytetów programu ASOS, w którym seniorzy są wolontariuszami dla starszych osób. Nasze działania polegały na tym, że na początku szkoliliśmy seniorów z ogólnych umiejętności, później prowadziliśmy szkolenie z wolontariatu, a następnie przeprowadzaliśmy akcje, gdzie seniorzy byli podzieleni na grupy i każda z grup sama ustalała swoje działania. Działalność wolontariatu seniorów zaczęliśmy jednak od nawiązania współpracy z Domami Pomocy Społecznej, bo to było najprostsze rozwiązanie, kiedy grupa szła wspólnie do DPS-u i wolontariusze nie zostawali sami. Do każdego DPS-u chodziliśmy z inną grupą i  robiliśmy tam wspólne spotkania przy poczęstunku, których program przygotowywali sami wolontariusze. Tematy tych spotkań były bardzo różne, np. pożegnanie jesieni, starość na wesoło, a w ich programie było rozwiązywanie zagadek, śpiewanie piosenek itp. Tych Domów Pomocy Społecznej było 4 albo 5 i dalej z nimi współpracujemy. Z czasem poszliśmy dalej i zaczęliśmy aktywizację obywatelską tych seniorów. Zapraszaliśmy do nas seniorów z miasta, albo zapraszali ich nasi seniorzy i organizowaliśmy wspólne działania, np. związane z tematyką kulinarną, czytelnictwem, historią Lublina. Tematyka zależała od tego, co grupa sama wymyśliła. Między innymi zebraliśmy stare zdjęcia, które posiadali nasi seniorzy i zorganizowaliśmy ich wystawę. Seniorzy bardzo się w to wciągnęli i część z nich zaczęła pomagać indywidualnie seniorom i innym potrzebującym.

Źródło fotografii: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Innym ważnym obszarem działalności Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ARTOS jest aktywizacja obywatelska młodzieży szkolnej. Projekty poświęcone tej tematyce realizuje Fundacja ARTOS we współpracy ze szkołami lubelskimi. Oddajmy ponownie głos Pani Małgorzacie Zmysłowskiej:

Od samego początku nastawieni byliśmy na aktywność obywatelską. Na początku robiliśmy szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, później dla nauczycieli, a z tego wynikła współpraca ze szkołami i w ten sposób zaczęliśmy krzewić aktywność obywatelską wśród młodzieży szkolnej. Nasza praca z młodzieżą idzie w dwóch kierunkach: w jednym młodzież wychodzi ze swoją aktywnością obywatelską do społeczności lokalnej, a drugim jest samorząd uczniowski. Zawsze działamy według tego samego schematu, to znaczy nawiązujemy współpracę ze szkołą, szkolimy nauczycieli i młodzież z aktywności obywatelskiej lub samorządu uczniowskiego, a następnie młodzież samodzielnie realizuje różne inicjatywy. Nauczyciel przy tych inicjatywach jest tylko po to, żeby przypilnować kwestie finansowe. Inicjatywy realizowane do tej pory przez młodzież były bardzo ciekawe. Nigdy też nie było z góry określone, co młodzież z danej szkoły musi zrobić, lecz oni sami, na podstawie otrzymanej wcześniej diagnozy środowiska lokalnego lub środowiska szkolnego, wymyślali gdzie chcą pójść i co chcą zrobić. Tematyka tych inicjatyw jest przeróżna i dotyczy ekologii, tradycji lokalnej, ochrony zwierząt itd. Zawsze na zakończenie, uczniowie realizujący te inicjatywy przyjeżdżają do nas i prezentują swoje dokonania.

Źródło fotografii: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS, podobnie jak wiele organizacji pozarządowych w naszym kraju, opiera swoją działalność na realizacji projektów finansowanych z grantów pochodzących z różnego typu funduszy celowych, przez co trudno jest prowadzić jakąś działalność ciągłą. Mimo to, także między projektami, Fundacja organizuje jakieś drobne działania z seniorami i we współpracy z Domami Pomocy Społecznej, choćby takie jak wykonanie przez wolontariuszy-seniorów kartek świątecznych dla podopiecznych DPS-ów lub organizowanie wspólnych wycieczek.

Źródło fotografii: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS

***

Więcej o działalności Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ARTOS można się dowiedzieć na stronie http://www.artosfundacja.org.pl/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies