Wspólna praca ponad podziałami na rzecz społeczności lokalnej w Szczytnie

Wspólna praca ponad podziałami na rzecz społeczności lokalnej w Szczytnie

Autor: Onas
8 maj 2019 / SPOŁECZEŃSTWO

Najważniejszym celem statutowej działalności Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie społecznej, charytatywnej i zawodowej aktywności osób, grup i środowisk lokalnych, animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską, inicjowanie porozumienia między pokoleniami oraz edukacja społeczeństwa i wspieranie działań w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu, idei zrównoważonego rozwoju oraz świadomości obywatelskiej i patriotyzmu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu szczycieńskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia

Stowarzyszenie utworzyła grupa osób, które indywidualnie działają na rzecz mieszkańców powiatu Szczycieńskiego w różnych obszarach. Członkami stowarzyszenia są min: trener sportowy, pedagodzy, polityk społeczny oraz osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych. Działając na różnych płaszczyznach napotykaliśmy w swojej pracy społecznej na podobne problemy. Pomimo tych różnic jak i swoich światopoglądów, postanowiliśmy przełamać bariery i wspólnie podjąć próbę pracy na rzecz społeczności lokalnej powołując w marcu 2016 roku do życia stowarzyszenie zwykłe "Nasza Szczycieńska Ziemia. Naszą misją i hasłem przewodnim jest "pomoc innym tak aby pomogli sobie sami". Działalność stowarzyszenia od momentu powstania tj. od 2016 roku, skupia się głównie wokół rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podejmując szereg działań zmierzających do aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego. Staramy się czynnie włączać innych do realizowanych przez nasze Stowarzyszenie projektów, jak również stymulujemy do podejmowania własnych inicjatyw. Dzięki podejmowanym działaniom i szerokiemu zakresowi współpracy, udało się nawiązać stałe porozumienie zarówno z grupami działającymi na rzecz młodzieży np. Szczycieńska Liga Obrony Kraju, jak również z seniorami skupionymi np. wokół Stowarzyszenia Razem Weselej Seniorze. Na co dzień współpracujemy również z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz lokalnymi stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi, którym udzielamy wsparcia zarówno sprzętowego jak i pomocy merytorycznej w ramach własnych zasobów.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia

W ramach realizacji celów statutowych Nasza Szczycieńska Ziemia była inicjatorem min. Szczycieńskiego Pikniku Patriotycznego, była to impreza o zasięgu wojewódzkim, organizowana ku pamięci Powstańców Warszawskich. Impreza gromadziła corocznie średnio około 500 uczestników – głównie młodzieży. W roku 2017 podczas pikniku przeprowadziliśmy zawody sportowe oraz konkursy z wiedzy historycznej dla mieszkańców Warmii i Mazur, warsztaty ekologiczne Lokalny Patriota to Eko Patriota – przy wsparciu ze środków z WFOŚIGW w Olsztynie oraz warsztaty historyczno–edukacyjne „Kto Ty jesteś? Polak Mały… - przy wsparciu ze środków Fundacji Potrafisz Polsko. W realizację tych zadań udało się nam włączyć szereg organizacji działających na terenie powiatu szczycieńskiego, które do dziś wspólnie podejmują różne inicjatywy na rzecz mieszkańców. Dzięki realizacji zadania wspartego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pt.” Śladami Żołnierzy Niezłomnych na Warmii i Mazurach” przy współpracy Olsztyńskiej Delegatury IPN oraz LOK, zorganizowaliśmy w 2017 roku wystawę mobilną oraz wykłady we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego dotyczących tematyki Żołnierzy Wyklętych. Pokłosiem tych działań było zwiększenie zainteresowania młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu współpracujących z nami organizacji jak również wstępowanie w ich szeregi. Sama wystawa obecnie służy jako materiał dydaktyczny dla mieszkańców Warmii i Mazur i promowana jest zarówno przez IPN jak również przez Urząd Wojewódzki w 2018 roku.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia

Dodatkowo, dzięki pozyskanym środkom, organizujemy wyjazdy edukacyjno- integracyjne dla mieszkańców powiatu min. do Muzeum Powstania Warszawskiego i Panteonu Żołnierzy Niezłomnych. Corocznie organizujemy kilka wykładów historycznych i wystaw przy współpracy IPN Olsztyn jak również przy współpracy z lokalnymi twórcami i rękodzielnikami.

Z pomocą lokalnych przedsiębiorców oraz środków Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowaliśmy również wspólną uroczystość pt.” Integracyjna Wigilia z Kombatantem”, w której uczestniczyli zarówno przedstawiciele lokalnych władz i instytucji oraz środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia

Organizujemy i inicjujemy również spotkania mieszkańców z lokalnymi władzami w celach konsultacji działań dotyczących ich życia codziennego. Prowadzimy również szkolenia dla seniorów np. z zakresu bezpieczeństwa oraz spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych. Jesteśmy również autorami wydarzenia lokalnego jakim jest Szczycieński Piknik Sąsiedzi, który realizujemy corocznie od początku istnienia stowarzyszenia. Jest to impreza promująca lokalnych twórców oraz łącząca wszystkie środowiska lokalne, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2018 zrealizowaliśmy to zadanie pod hasłem Szczycieński Piknik Sąsiedzi Spotkanie z Historią przy współpracy rzemieślników i lokalnych artystów, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z Fundacji PZU. Również w roku ubiegłym realizowaliśmy innowacyjny projekt z zakresu aktywizacji obywatelskiej pt. "Aktywne Szczytno Aktywni Obywatele", dofinansowanego ze środków FIO, którego zadaniem było stworzenie mapy potrzeb mieszkańców Szczytna oraz sporządzenie raportu potrzeb mieszkańców, który następnie został złożony władzom lokalnym w formie petycji. W ramach projektu powstała interaktywna mapa miasta, która ma za zadanie ułatwić komunikację mieszkańców z urzędnikami. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem tego rozwiązania w Urzędzie Miejskim w Szczytnie. Nasze rozwiązanie wzbudziło duże zainteresowanie i jest obecnie wdrażane również w innych miastach Polski. Realizacja zadań podejmowanych przez stowarzyszenie, częściowo wspierana jest również przez lokalnych przedsiębiorców z którymi współpracujemy od początku naszej działalności oraz nadleśnictwa. Ze względu na ograniczenia lokalowe oraz personalne nasze działania ograniczają się wyłącznie do działań doraźnych ze środków projektowych, przy wykorzystaniu prywatnego sprzętu członków stowarzyszenia. Wszystkie nasze projekty realizujemy w oparciu o pracę wolontariacką oraz doraźne umowy zlecenia.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia

***

Tekst otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia, o którego działalności można się więcej dowiedzieć na stronie https://www.facebook.com/nszmazury/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies