Wspólna zabawa integruje społeczność lokalną

Wspólna zabawa integruje społeczność lokalną

Autor: Onas
12 marzec 2019 / SPOŁECZEŃSTWO

Aby mieszkańcy jakiejś miejscowości tworzyli lokalną wspólnotę, muszą się ze sobą spotykać i wspólnie coś robić, bo w ten sposób budują się więzi między członkami wspólnoty. Jednak spontaniczne spotkania i współdziałanie społeczności lokalnych zdarzają się rzadko i na ogół w sytuacjach kryzysowych, w innym przypadku ktoś takie spotkania i współdziałanie musi  zainicjować i koordynować. Taką rolę na ogół pełnią lokalne organizacje pozarządowe, a jedną z nich jest Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru. Sekretarz stowarzyszenia, Pan Paweł Ściubidło, odpowiedział nam na kilka pytań dotyczących działalności Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

ONAS - Jakie prowadzicie Państwo działania na rzecz społeczności lokalnej?

Paweł Ściubidło - Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru jest organizacją, która istnieje od 2013 roku. Działania organizacji wyrażają się w kultywowaniu i przekazywaniu tradycji, kultury, zacieśnianiu więzi międzypokoleniowej, integracji i aktywizacji mieszkańców. Stowarzyszenie funkcjonuje na styku dwóch społeczności lokalnych: wiejskiej (sołectwo Stara Gorzelnia w gminie Blachownia) oraz miejskiej (osiedle Wielki Bór w Częstochowie). Łączy dwie społeczności zacierając w ten sposób granice podziału administracyjnego. Wszystkie działania inicjowane przez stowarzyszenie skierowane są do społeczności lokalnej. Organizujemy imprezy takie jak dożynki, andrzejki, turniej stowarzyszeń, festiwale, koncerty pieśni i piosenki patriotycznej oraz koncerty  kolęd. Organizowaliśmy także konkurs poezji patriotycznej.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

W roku 2018 dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – programu   FIO realizowaliśmy projekt naszego autorstwa pt.  „100 lat. Zaśpiewamy tobie Polsko”. Poprzez realizację tego projektu  mogliśmy rozszerzyć profil swojej działalności przeprowadzając między innymi szereg różnorodnych zajęć warsztatowych. Przeprowadziliśmy warsztaty muzyczne dla zespołów ludowych i solistów, warsztaty historyczne i poetyckie oraz warsztaty kulinarne. Wszystkie warsztaty swą tematyką nawiązywały do jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zawierały również elementy historii lokalnej. Po zakończeniu projektu dalej kontynuujemy zajęcia warsztatowe z uczestnikami warsztatów muzycznych.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

ONAS - Czy organizujecie Państwo jakieś cykliczne wydarzenia lub akcje?

Paweł Ściubidło - Stowarzyszenie jest organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń takich jak: dożynki, andrzejki, festiwale, koncerty, wystawy,  konkursy, imprezy dla dzieci.

Wydarzeniem skierowanym do najliczniejszego grona odbiorców są Dożynki Stowarzyszenia, które na stałe  wpisały się już w kalendarz imprez kulturalnych naszej okolicy, cieszą się one rosnącym z roku na rok zainteresowaniem, świadczyć może o tym coraz większa liczba osób biorących udział w tej uroczystości. Każdego roku staramy się ubogacać imprezę o nowe atrakcje, wsłuchując się w głos lokalnej społeczności.

Od trzech lat organizujemy wystawę dawnego  sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń rolniczych oraz wystawę płodów rolnych, która zyskuje coraz szersze grono wystawców i zwiedzających. Od kilku lat przeprowadzamy konkurs na najsmaczniejsze ciasto domowego wypieku. Dla najmłodszych w miesiącach wakacyjnych organizujemy wraz z MOPS w Blachowni  „Wakacyjny czas zabaw dla dzieci”.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

Każdego roku z naszej inicjatywy przeprowadzana jest impreza andrzejkowa, podczas której przypominane są stare obrzędy i zwyczaje związane z tym dniem. W trakcie tej imprezy odbywa się także konkurs związany  z historią lokalną.

W ubiegłym roku zainicjowaliśmy Festiwal Piosenki Patriotycznej w kategorii zespołów ludowych i solistów. Festiwal wzbudził duże zainteresowanie zarówno uczestników festiwalu jak i publiczności co przyczyniło się do kontynuacji tego przedsięwzięcia w bieżącym roku. Pomysł przeprowadzenia festiwalu zaowocował wyłonieniem wielu talentów muzycznych i zawiązaniem się w ramach stowarzyszenia lokalnego zespołu wokalnego „Gorzelanka”. Zespół ten stał się rozpoznawalny i coraz częściej występuje dla społeczności lokalnej, wykonując piosenki patriotyczne,  religijne , kolędy, a także covery znanych przebojów.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

ONAS - Jaki jest udział mieszkańców w realizowanych przez Państwa stowarzyszenie działaniach?

Paweł Ściubidło - Z perspektywy kilku lat działalności stowarzyszenia można zauważyć wzrostową tendencję zaangażowania społeczności lokalnej w inicjatywy realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru. Mieszkańcy dostrzegają nasze zaangażowanie i coraz aktywniej włączają się w nasze działania przy realizowanych projektach jako wolontariusze lub społecznie. Z inicjatywy członków  naszej organizacji na nieużytkowanym gminnym terenie podjęliśmy się utworzenia miejsca integracji społecznej. Korzystając ze środków budżetu obywatelskiego gminy Blachownia oraz funduszu sołeckiego, a także dzięki wsparciu sponsorów powstało Centrum Sportowo-Rekreacyjne, nad którym sprawujemy pieczę. Systematycznie, dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia, a także wspólnoty lokalnej miejsce to jest w miarę możliwości modernizowane. Wszelkie prace na terenie centrum, które można wykonać własnym nakładem sił, wykonywane są przez członków stowarzyszenia i mieszkańców, tak aby wszystkie zewnętrzne środki finansowe były wykorzystywane jak najefektywniej.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas różnego rodzaju działaniach. Nigdy nie ma problemu z zapełnieniem listy chętnych do wzięcia udziału w  licznych warsztatach, konkursach, wystawach. Miejscowa społeczność z przyjemnością uczestniczy w odbywających się festiwalach, koncertach. W trakcie organizowanych przedsięwzięć staramy się zapoznać z pomysłami  i oczekiwaniami odbiorców. Wykorzystujemy propozycje mieszkańców przy opracowywaniu kolejnych projektów, tak  aby chętnie brali w nich udział.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

ONAS - Organizujecie Państwo sporo koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Czy to znaczy, że kultura jest Państwa priorytetem?

Paweł Ściubidło - Kultura jest  jednym z celów statutowych naszego stowarzyszenia. Poprzez wszystkie działania szeroko rozumianej kultury staramy się zaspokoić oczekiwania społeczności wychodząc im  naprzeciw podczas organizowanych przedsięwzięć. Na przestrzeni sześciu lat naszej działalności byliśmy organizatorami wielu wydarzeń kulturalnych. Z okazji  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada zorganizowaliśmy  spektakl słowno-muzyczny, w którym wystąpili aktorzy scen łódzkich i warszawskich między innymi znani z telewizji Dariusz Kowalski i Michał Lacheta. Podczas organizowanych imprez zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin kultury. Swoje dokonania prezentował Zespół Tańców Dawnych Secoli di Danza, odbywały się pokazy tańców towarzyskich, rewiowych. Koncerty skrzypcowe, koncerty solistów i zespołów wykonujących muzykę rozrywkową.  Staramy się zwłaszcza promować lokalnych wykonawców, artystów, niejednokrotnie występujących po raz pierwszy dla szerszego grona odbiorców, ukazując swój ukryty talent. Działający w ramach stowarzyszenia zespół wokalny „Gorzelanka” prezentuje swoje walory wokalne podczas lokalnych uroczystości kulturalnych w szkołach, w kościele parafialnym, w domu pomocy społecznej; podczas gminnej wigilii, dnia babci i dziadka oraz podczas innych okoliczności. Występy zespołu „Gorzelanka”, a także organizowane w 2018 roku wydarzenia, koncerty, uroczystości były nagłaśniane  z wykorzystaniem  sprzętu  zakupionego ze środków FIO. Aktualnie  wraz z zaprzyjaźnioną fundacją pracujemy nad projektem, w którym z użyciem sprzętu nagłaśniającego  będziemy szkolić uczestników  z zakresu realizacji dźwięku oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Jako stowarzyszenie  staramy się dbać o nasz wszechstronny rozwój i wyznaczamy sobie nowe cele  i priorytety. Poprzez kulturę staramy się aktywizować społeczność lokalną.

Źródło fotografii: Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/stowarzyszenie.sgwb/Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies