Organizacja strażnicza pilnuje interesów osób niepełnosprawnych

Organizacja strażnicza pilnuje interesów osób niepełnosprawnych

Autor: Onas
6 październik 2018 / PROBLEMY CODZIENNE

Specyfiką organizacji strażniczych jest społeczna kontrola funkcjonowania istytucji państwa i władz lokalnych, zwłaszcza podkontem przestrzegania przez nie procedur prawnych i wydatkowania pieniędzy publicznych, Rzadko się jednak zdarza, by organizacja strażnicza zajmowała się monitorowaniem jednostek administracji publicznej pod kontem przestrzegania praw i potrzeb osób niepełnosprawnych. Chlubnym wyjątkiem pod tym względem jest lubelska Fundacja Wolności, która aktualnie realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt "Lubelskie Gwarancje na Start".

Tak o projekcie pisze Fundacja Wolności w przesłanych nam materiałach:

Lubelskie Gwarancje na START

Fundacja Wolności jest lokalną organizacją strażniczą, która działa na terenie województwa lubelskiego. Zajmuje się monitoringiem i kontrolą społeczną lokalnej administracji i władz samorządowych. Można więc powiedzieć, że patrzy władzy „na ręce”.

Organizacja jest partnerem w projekcie “Lubelskie Gwarancje na Start – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji. Fundacja Wolności odpowiada za część projektu dot. przeprowadzenia monitoringu jednostek samorządu terytorialnego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji poprzez:

  • zebranie danych nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do realizacji Konwencji,
  • analizę zebranych danych i opracowaniu 56 raportów wstępnych,
  • opracowywanie 56 raportów ostatecznych i rekomendacji dla każdej instytucji,
  • opracowanie raportów weryfikacyjnych wykorzystania rekomendacji przez instytucje monitorowane,
  • sporządzenie raportu zbiorczego po zakończeniu monitoringów we wszystkich zaplanowanych instytucjach i weryfikacji wykorzystania przez nie rekomendacji.

Grupę docelową projektu stanowi 56 instytucji badanych w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym na:

  • poziomie powiatu – 4 urzędy miast na prawach powiatów (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym PUP i PCPR),
  • poziomie gminy – wylosowane 12 urzędów gmin miejskich, 12 urzędów gmin miejsko-wiejskich i 12 gmin wiejskich wraz z jednostkami organizacyjnymi gmin prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem (w tym OPS),
  • poziomie województwa – 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców, 2 wylosowane administracje zespolone działająca na poziomie wojewódzkim, 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie.

We wszystkich tych jednostkach przeprowadzono już wstępne badania i opracowano rekomendacje zmian, które mają poprawić dostępność urzędów dla osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie na stronie https://fundacjawolnosci.org/realizowane_projekty/lubelskie-gwarancje-na-start/

Oficjalny plakat projektu.Komentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Brak wyników.
Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies