GMO - ostatnia szansa na poprawki

GMO - ostatnia szansa na poprawki

Autor: WarszawskieSpo
25 styczeń 2018 / ZDROWIE

Wczoraj, czyli 24.01.2018 r. odbyliśmy Spotkanie Liderów Społecznych o godz. 13.00 w siedzibie ONas na Krakowskim Przedmieściu.

Na spotkanie, z powodu innych, wcześniej zaplanowanych wyjazdów czy konieczności pozostania w swoim regionie nie mogli przybyć wszyscy, w tym osoby wieloletnio związane z zaganieniem GMO, jak pani Jadwiga Łopata, Julian Rose, Teresa Łabaziewicz i wiele innych, wobec czego pojawiło się 18 osób.

Od godziny 13.30 do 15.15 przygotowywaliśmy się do spotkania w sejmie. Ustaliliśmy, że docelowo chodzi nam o całkowity zakaz uprawiania GMO w Polsce, ale nie możemy tego mieć dosłownie napisanego w prawie, ponieważ Poska podlega pod Unię Europejską i musimy postępować zgodnie z zarządzeniami KE. W takim razie poprosimy posłów, którzy się zjawią, o poparcie poprawek związanych z przymusem zakupu ubezpieczenia OC przez każdego rolnika, który chciałby zasiewać roślinność GMO na swojej ziemi. Ustaliliśmy również, że ONas, NISS oraz wszystkie inne chętne organizacje i społecznicy będą działać dalej z posłami, politykami, telewizją, mediami rzecz świadomości obywatelskiej w temacie GMO. Równolegle chcemy uswiadamiać społeczeństwo i pracować z politykami nad zabezpieczeniem Polski nie tylko w aspekcie GMO, ale docelowo wszystkich zbrodniczych działań globalnych koncernów.

O godzinie 16.00 12 osób weszło na spotkanie z posłami. Posłowie, którzy się wtedy pojawili to: Jarosław Sachajko, Jan Duda i Teresa Hałas. Byli oni obecni między posiedzeniem Komisji Środowiska, a kolejnym posiedzeniem Komisji Rolnictwa. Posłowie stwierdzili, że nie muszą już być przez nas przekonywani, dlaczego GMO nie powinno być wprowadzone, gdyż są tego świadomi i robią wszystko, aby zabezpieczyć Polskę przed GMO oraz pozwolili nam tylko zaprezentować konkretne poprawki, co zostało wykonane przez mecenasa Macieja Landowskiego i prof. Jacka Nowaka.

Ostatecznym wynikiem spotkania była obietnica, że Maciej Landowski i Jacek Nowak prześlą przygotowane poprawki do posła Sachajko, aby je zgłosił jako przewodniczący.

Reasumując: na spotkaniu z posłami każdy z nas starał się przekazać nasz sprzeciw przeciwko GMO w Polsce, ale robiliśmy to w sposób pozytywny, bo chcemy dać pozytywną motywację posłom.
Najważniejszym naszym celem jest uszczelnienie obecnej ustawy o GMO i jak najszybsze wprowadzenie jej w życie.