Stowarzyszenie „STERNIK” - Tradycyjna edukacja od zerówki do matury

Stowarzyszenie „STERNIK” - Tradycyjna edukacja od zerówki do matury

Autor: Onas
14 listopad 2020 / KSZTAŁCENIE

Rodzice, którzy założyli Stowarzyszenie „STERNIK”, pragnęli, aby jego placówki wyróżniały się wysokim poziomem edukacji, obejmującej całościowy i harmonijny rozwój osoby, zgodnie z chrześcijańską koncepcją człowieka. Jest to wizja głęboka i prawdziwa. Zgodnie z tą koncepcją człowiek jest istotą rozumną i wolną, stworzoną przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, odkupioną przez Chrystusa i powołaną do pełnego rozwoju. Przez całe życie dąży ku osiągnięciu pełni, a jego ostateczny cel, który polega na poznaniu i umiłowaniu.

Stowarzyszenie Sternik, prowadzi szkołę Żagle”, która jest jedyną w Polsce szkołą męską, proponującą całościową edukację dla chłopców od zerówki do matury.
Szkoła powstawała pod nadzorem merytorycznym IFE - Institució Familiar d’Educació
z Barcelony i z inspiracji założyciela Opus Dei Jose Marii Escrivy. Aktualnie szkoły Sternika są stowarzyszone w EASSE: Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Zróżnicowanej.

Edukacja w tych placówkach opiera się na spersonalizowanym modelu nauczania, uznającym każdego ucznia za osobę wyjątkową i niepowtarzalną. Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są według koncepcji Stowarzyszenia rodzice a rodzina jest naturalnym środowiskiem najgłębszego rozwoju osoby, szkoła natomiast ma za zadanie wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, ich rozwoju intelektualnym, moralnym, duchowym i fizycznym.
Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie są zróżnicowane ze względu na płeć, gdyż taki podział według Stowarzyszenia pozwala na szanowanie różnic, lepszy rozwój i osiąganie dojrzałości, dobrą komunikację, przełamuje stereotypy na temat wybieranych kierunków w dalszej edukacji i zawodów, pozwala na zróżnicowanie i lepsze dopasowanie metod nauczania i wychowania.  


Grafika należy do Stowarzyszenia STERNIK https://www.sternik.edu.pl/

W szkołach Stowarzyszenia „STERNIK” każdy nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą. Jest świadomy, że nauczanie przedmiotu służy nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również kształtowaniu dojrzałości, rozwijaniu zdolności i praktykowaniu cnót. Nauczyciel współpracuje z rodzicami, zachęca każdego ucznia do pracy i pomaga mu wzrastać w dojrzałości i samodzielności. Wychowawcę powinny cechować: kompetencje, odpowiednia postawa wobec innych, umiłowanie zawodu, Rola nauczyciela-wychowawcy chęć stałego doskonalenia się w nim i podnoszenia kwalifikacji, a także dojrzałość i równowaga emocjonalna. Istnieją też nauczyciele nazywani tutorami, których zadaniem oprócz nauczania jest pozostawanie w indywidualnym, zachowującym dyskrecję kontakcie z rodziną wybranych uczniów, doradzanie, wyznaczanie celów edukacyjnych, wspieranie i motywowanie. 
Szczególną cechą placówek Stowarzyszenia „STERNIK” jest docenianie wartości pracy. Praca umożliwia człowiekowi samorealizację, zapewnia utrzymanie własne i całej rodziny, daje uczestnictwo w stwórczym dziele Boga, przyczyniając się jednocześnie do dobra wspólnego i postępu ludzkości. Dlatego pracę należy traktować jako fundamentalne prawo człowieka i obowiązek moralny o pierwszorzędnym znaczeniu. W przypadku uczniów ich pracą jest nauka. 

Grafiki należą do Stowarzyszenia STERNIK https://www.sternik.edu.pl/

Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie nie są stricte katolickie, jednak wszystkie zajęcia pozostają w zgodzie z podstawowymi zasadami doktryny katolickiej i w największym poszanowaniu dla wolności sumień a podstawowym celem formacji duchowej jest rozbudzanie w uczniach solidnego życia religijnego, skupionego na obcowaniu z Jezusem Chrystusem, które przekłada się na spójność życia, to znaczy na harmonię między myśleniem, wolą i życiem.

Herb szkoły „Żagle” przedstawia okręt wspinający się na fale w kształcie stron książki i zmierzający ku gwieździe. Symbolika ta nawiązuje do pokonywania trudności w drodze wiodącej ku prawdzie. Gwiazda przypomina zarówno o Gwieździe prowadzącej mędrców do Betlejem, gdzie narodził się Jezus jak i o Matce Bożej – Stella Maris. Herb opatrzony jest mottem „Duc in altum” („Wypłyń na głębię”).

***

Więcej o działalności Stowarzyszenie STERNIK można się dowiedzieć na stronach:

https://www.sternik.edu.pl/

https://www.facebook.com/szkolazagle

https://www.facebook.com/SzkolaStrumienie/

https://www.youtube.com/user/szkolysternika/featuredKomentarze EKSPERTÓW


Brak wyników.

Najnowsze wątki


Informujemy, iż korzystamy z informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies