Regulamin Robienia Zakupów

PS (Przyczyno-Skutki)

Statystyki bloga:
Wizyty: 197
Liczba postów: 1
Liczba komentarzy: 0

Regulamin Robienia Zakupów


Uwagi wstępne:

Pod tekstem regulaminu znajduje się matematyczna kalkulacja opłacalności przedsięwzięcia. Regulamin jest skierowanych do mieszkańców miast.

 

Regulamin:

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Przedsięwzięciem nazywam wspólne dokonywanie zakupów produktów spożywczych rolnych, mięsa (zwierząt żywych lub świeżo ubitych), nabiału (jaja, mleko oraz jego przetwory), domowych przetworów owocowych oraz warzywnych, miodu oraz pozostałych produktów, które są produkowane bezpośrednio przez gospodarstwa rolne. 
  2. Grupą nazywam grupę gospodarstw domowych, jakie wspólnie decydują się na realizację przedsięwzięcia. Każde gospodarstwo domowe posiada w grupie 1 przedstawiciela, który uczęszcza w SPOTKANIU.
  3. Każde gospodarstwo domowe, które posiada przynajmniej 2 osoby posiada 1 głos. 
  4. Grupę powinno stanowić od 15 do 20 gospodarstw domowych. Wskazanym jest aby w skład grupy wchodziły gospodarstwa posiadające powyżej 2 członków rodziny. 
  5. Grupa raz na kwartał wyznacza Kasjera, Sędziego oraz Rozliczeniowca zwanych dalej KSR. Wymienione role nie mogą się łączyć. Po zakończeniu kwartału następuje wybór nowego KSR i przekazanie wraz z rozliczeniem stanów od poprzedniego KSR. W skład KSR dane gospodarstwo z grupy może wchodzić tylko raz w roku.
  6. Każdą osobę do KSR wybiera się większością głosów.
  7. Pierwszy wybierany jest sędzia.
 2. Szukanie dostawców:
  1. Dostawców należy szukać wśród znajomych rolników.
  2. Na wyjazdach za miasto, w niewielkiej odległości od miasta.
  3. Na targach i targowiskach miejskich wśród rolników.
  4. Należy uważać na handlowców i pośredników.
  5. Każdy dostawca powinien określić ilość oraz możliwość dostaw określonych produktów.
 3. Przygotowanie do zakupów:
  1.  Raz w tygodniu przedstawiciele grupy zbierają się na SPOTKANIU w celu ustalenia listy zakupów w oparciu o możliwości dostawców. Listę zakupów tworzy Rozliczeniowiec - zapisując kto jaką ilość i jakiego towaru zamówił. Następnie przeliczane są przewidywane wydatki - zbiera Kasjer.
  2. Grupa wybiera Kierowcę, który będzie odpowiedzialny za zamówienie produktów u dostawców oraz ich odbiór i dostarczenie grupie. Kierowca pobiera pieniądze u Kasjera i dokonuje zakupu wraz z przywiezieniem. Kierowcą powinien być po kolei każdy przedstawiciel, tak aby każde z gospodarstw domowych uczestniczyło w zakupach i poniosło koszt dostawy.
  3. W przypadku gdy dane gospodarstwo nie chce pełnić roli kierowcy, może ono przekazać tę rolę kolejnemu gospodarstwu ale musi za to zapłacić przejmującemu kurs.
 4. Rozliczenie:
  1. Kierowca dokonuje zakupów i przywozi je na kolejne SPOTKANIE po dokonaniu zakupów rozlicza się z pieniędzy oraz produktów z Kasjerem oraz Rozliczeniowcem.
  2. Rozliczeniowiec dokonuje podziału produktów na poszczególne gospodarstwa domowe.
  3. W przypadku większych niż ustalono zakupów gospodarstwo domowe może odkupić od kierowcy produkty za cenę dostawcy powiększoną o 10%. Jeśli zakupiono mleko w cenie 2zł za litr, to od kierowcy można je odkupić za

   2 + 10% * 2 = 2 + 0,2 = 2,2 zł

 5. Ceny:
  1. Dostawcą proponowane są ceny niższe o 30% od cen rynkowych. Oznacza to, że jeśli litr mleka kosztuje w sklepie 2zł to dostawcy proponowana jest cena

   2 - 2 * 30% = 2 - 0,4 = 1,4 zł.

  2. Koszty dostawy ponosi kierowca.

  3. Jeśli dostawca sam przywozi swoje produkty do grupy należy mu zapłacić pełną rynkową stawkę.

 6. Uwagi:
  1. Gdy w przedsięwzięciu chce wziąć udział więcej niż 25 gospodarstw domowych należy zorganizować dwa przedsięwzięcia tak, aby spełniony był punkt 1.4.
  2. Spory rozstrzyga Sędzia.
  3. Nadwyżkę zakupów grupa może sprzedaż na zewnątrz grupy po cenach rynkowych.

 

A teraz matematyka:

Jeśli mamy 20 gospodarstw domowych po średnio 2 osoby to tygodniowo (1 dostawa) koszt zakupów żywności wynosi:

 20 gospodarstw * 2 osoby * 10zł * 7 dni = 2800 zł tygodniowo

płacąc 30% mniej niż w sklepie otrzymujemy 2800 zł * 30% = 933 zł

 

Koszt dostawy (pojechać i przywieźć) oraz wykonania telefonów do dostawców i umówienia się nie będzie większy niż 100 zł, ponoszone raz na 20 wyjazdów przez dane gospodarstwo domowe.

 

Oznacza to tyle, że dla 2-osobowego gospodarstwa domowego podczas 20 tygodni wydamy:

 • bez przedsięwzięcia: 10 zł * 2 osoby * 7 dni * 20 tygodni = 2800 zł
 • będąc w przedsięwzięciu: 7zł(=10zł-30%) * 2 osoby * 7 dni * 20 tygodni + 100zł(koszt dostawy) = 2150 zł

Każde z gospodarstw domowych zaoszczędza ok 650 zł oraz czas poświęcony na codzienne zakupy.

 

Nie trudno policzyć, że jak masz 2 dzieci to zaoszczędzisz 1300 zł, czyli rocznie ok 2600 zł:)

 

 

 

 

grzegorz / 6, styczeń, 2018